Görsel Tasarım Araçları Araçları Sınıflandırma Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel Araçlar Araçları Sınıflandırma-2- Araçları Sınıflandırma Dş lemi Geliştirilen kaynaklar değişik duyu organlarından etkilenmekte, bazıları tek bir duyu organımızı etkilerken bazıları birden çok duyu organımıza hitap etmektedir. Bu araç-gereçlerden bir kısmı öğretme-öğrenme süreçlerinde soyut yaşantılar sağlarken, bazıları somut yaşantılar sağlamaktadırlar. Yapıları bakımından mekanik, elektronik-mekanik veya elektronik olabilmektedir. -3- Araçları Sınıflandırma A- Yansıtma Özelliği Olan Görsel Araçlar Tepegöz, Slaytlar ve slayt projektörü, Film şeridi ve film projektörü, Opak projektörü, Video Projektörü, Data Show (LCD Panel), Konferans Projektörü. -4- Araçları Sınıflandırma-2 B- Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar Gerçek nesneler (Paralar, çalışma aletleri, bitkiler, hayvanlar vb.), Modeller (Gerçek bir nesnenin üç boyulu olarak gösterilmesine olanak veren şeyler), Alan gezileri, Hareketsiz resimler (Fotoğraflar, Posta kartları, Haritalar, Flaş kartları (şimşek kartlar), Resimler, Grafikler, (Çizimler, Karikatürler, Grafikler, Tablolar, Şekiller, Posterler). -5- Araçları Sınıflandırma-3 C- Basılı Materyaller Kitaplar Resimli kitaplar, Ders kitabı, Başvuru kitapları, Çalışma (alıştırma) kitapları), Ders notları, Dergiler. -6- Araçları Sınıflandırma-4 D- Dş itsel Araçlar Radyo, Kasetçalar (Teyp ve Ses bantları), Kompakt Disk (Teker çalar), Pikap (ve Plâklar)-7- Araçları Sınıflandırma-5 E- Gösteri Yerleri Kara tahtalar, Çok amaçlı tahtalar (Beyaz tahta), Elektronik tahtalar, Askı/Kanca tahtası, Bülten tahtaları, Kumaş tahtalar, Manyetik tahtalar, Dosya tahtalar (Flip charts), Sınıf dışı sergiler, Sınıf içi sergiler, Kuklalar, Tiyatro (temsil), Eğitsel geziler. -8- Araçları Sınıflandırma-6 F- Hareketli Araçlar (Görüntüler) Televizyon, Video makinası (oynatıcısı ve/veya kaydedicisi), Film, Videodisk, Videokaset (VHS, Beta, 8 mm vb.) Diğerleri-9- Araçları Sınıflandırma-7 G- Bilgisayarlar Video (Bilgisayar) projektörü, Etkileşimli (D nteraktif) video, Çoklu ortam (multimedia)-10- Araçları Sınıflandırma-8 H- D letişim (Telekomünikasyon) Radyo yayını, Telekonferans Video telekonferans, Audio telekonferans, Grafik telekonferans, Bilgisayar telekonferansı, Teletekst ve videotekst, Televizyon (Normal TV yayını, Kablolu TV yayın, Uydulu TV yayını, Kapalı devre TV yayını). -11- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.