Kimya Teknolojisi Genel Kimya - 1 KATI VE SIVILARIN BAZI ÖZELLİKLERİK at ı l ar sıkıştırılamazlar, akışkan değildirler. are incompressible, do not flow. Katı maddenin yapısında tanecikler (atomlar, iyonlar veya moleküller) birbirleri ile yakın temas halindedir ve moleküller arası kuvvetler tarafından belli bir şekil ve hacimde olmaya zorlanırlar S ı v ı l ar sıkıştırılamazlar ama akışkandırlar. Sıvı halde atom veya moleküller birbirlerine yakın dururlar ve moleküller arası kuvvetler nedeniyle belli bir hacim kaplarlar ancak şekilleri değişebilir.Üçlü Nokta Faz diyagramında maddenin üç halinin bir arada (katı, sıvı, gaz) mevcut ve dengede olduğu sıcaklık ve basınç noktası. Kritik nokta Sıvı ve buhar fazı ayıran yüzeyin olmadığı maddenin akışkan gaz halde olduğu nokta. (süperkritik akışkan) Kritik Sıcaklık Maddenin hiçbir şekilde sıvılaştırılamadığı en düşük sıcaklık. Bir madde kritik sıcaklığın üzerindeyse basınç uygulanarak sıvılaştırılamaz. Kritik Basınç Kritik noktadaki basınç? Kohezyon kuvvetleri ? Benzer moleküller arası moleküller arası kuvvetlerdir. ? Adhezyon kuvvetleri ? Birbirinden farklı, benzemeyen moleküllerarası çekim kuvvetleri. ? Yüzey gerilimi ? Sıvının yüzeyindeki moleküllerin bir kuvvetle içe doğru çekilmesi sonucudur, sıvı en en küçük yüzey alanı değeri alır. Sıvının yüzey alanını arttırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. ? Viskozite ? Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç tir. Moleküllerarası kuvvetler güçlü ise molekülleri birarada tutar ve hareketlerini sınırlandırır. SIVILARIN BAZI ÖZELLİKLERİBUHAR BASINCI Sıvının gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Kapalı bir kapta sıvı ile dengede olan buhar fazının basıncına buhar basıncı denir. Buhar basıncı sıcaklık artıkça artar (molekülerarası çekim kuvvetini yenen molekül sayısı artıp buhar fazına geçen molkül sayısı artacağından) ? Buharlaşma entalpisi 5.31 x 10 4 J.mol olan ve 40°C 91.0mmHg buhar basıncı bulunan bileşiğin 25 °C deki buhar basıncını hesaplayınız