Fiziksel jeoloji 2 - Yeryuvarının Özellikleri - Part 3 Depremler, volkanlar, heyelanlar, akarsuların taşıdığı malzemeler, erozyon, yağmur, sel gibi doğal olaylar dünyamızın hareketli olduğunu açık bir şekilde bize ispat etmektedir. Bu hareketler iç ve dış dinamikler tarafından yönlendirilirler Diş dinamiklerin enerji kaynağı güneş, iç dinamiklerin enerji kaynağı ise radyoaktif parçalanmadır. Dünyamızın dışını bir zarf gibi saran ATMOSFER ve su kütlesini oluşturan HİDROSFER’in oldukça hızlı olan hareketlerini günlük hayatımızda izleyebiliyoruz. KATI ARZ (YER)’ın deprem ve volkanlar dışındaki hareketleri ise çok yavaş olduğu için farkedilememektedir.Günümüzde uydular ve GPS cihazları yardımı ile dünya üzerinde bir noktanın yerdeğişimi milimitre mertebesinde hassasiyetle ölçülebilmektedir. Bu ölçümler dünyanın bazı kesimlerinin senede santimetre mertebesinde hareket ettiğini göstermektedir.Dünyamız adeta bir soğan gibi içiçe zarflardan oluşur. Bu zarflar farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.Dünyanın katı olan en üst katmanı elastik haldeki LİTOSFER dir. Daha altta ise plastik haldeki ASTENOSFER vardır. KONVEKSİYON AKIMLARI Yerin derinliklerinde radyoaktif bozunma ile ortaya çıkan enerji konveksiyon akımları ile yavaş bir şekilde yukarıya taşınır. Bunun sonucunda Astenosfer yavaş bir şekilde hareket eder. Bu hareket Astenosfer üzerinde yüzmekte olan litosferi hareket ettirir.LİTOSFER konveksiyon hareketleri nedeniyle ASTENOSFER üzerinde farklı yönlerde hareket eden parçalardan (LEVHA) oluşurKONVEKSİYON LEVHALARI HAREKET ETTİRİR Levhalar konveksiyon akımlarının etkisi ile birbirlerine yaklaşır, uzaklaşır ya da birbirlerine göre yanal olarak kayarlar.DÜNYAMIZIN BAŞLICA LEVHALARIDÜNYAMIZIN ÇEHRESİ SÜREKLİ DEĞİŞMEKTEDİR. 170 MİLYON YIL ÖNCE DÜNYAMIZDAKİ KITALAR AŞAĞIDAKİ HARİTADAKİ GİBİ İDİ