Mukavemet Malzeme Mekaniği 3d - Çalışma Soruları II ( Mukavemet II ) MUKAVEMET II ÇALIŞMA SORULARI 2-) 3-) 4-) Kesiti daire olan bir çelik çubuğun eğrilik yarıçapı, çapının 1000 katıdır. Buna göre oluşacak en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplayınız (E = 2x10 5 MPa). 5-) 6-) 10 mm 240 mm 10 mm 210 mm 10mm Şekilde yükleme durumu verilen kirişin I-I kesiti şekilde verilmektedir. I-I kesitinin E, F, K, H, I noktalarındaki gerilmeleri bulunuz. Bir adam tramplenden atlarken şekilde görülen tramplenin ucuna 2000 N’luk bir kuvvet etkitmektedir. Tramplenin yapıldığı malzemede ? em = 12,5 MPa ve tramplenin genişliği 0,30 m olduğuna göre sadece moment etkisini göz önüne alarak tramplenin h kalınlığını bulunuz. b 20 mm 60 mm 20 mm y z M G Dökme demirden yapılmış ve şekilde görülen kiriş kesitine şekildeki gibi bir M momenti etki etmektedir. a)Kesitte en büyük çekme gerilmesi en büyük basma gerilmesinin üçte biri olması için b başlık genişliğini bulunuz b) Kiriş bulunan b genişliğinde imal edildiğinde ve kirişin çekme ve basma emniyet gerilmeleri sırasıyla 250 MPa, 750 MPa olduğuna göre kirişin taşıyabileceği en büyük M momentini bulunuz. c) Bir önceki şıkta kirişin çekme ve basınç mukavemetleri 200 MPa, 800 MPa olduğuna göre taşıyabileceği en büyük M momentini bulunuz. y z G 10 mm 50 mm 10 mm 10 mm 80 mm Enkesiti şekilde verilmiş olan kirişte, M z = 1500 Nm eğilme momentinin oluşturacağı en büyük ve en küçük normal gerilmeyi hesaplayınız. t= 8 mm t t t t G 80 mm z 120 mm Şekilde gösterilen alüminyumdan yapılmış içi boş dikdörtgen kesitli kirişin taşıyabileceği en büyük momenti, ve buna karşılık oluşacak eğrilik yarıçapını bulunuz. ? em = 100 MPa, E = 70 GPa 1-) y z y z 7-) 8-) 9-) YAITLAR 1-) ? ? ? ? H = 117 MPa, ? ? ? ? F = ? ? ? ? K = -117 MPa, ? ? ? ? E = -126 MPa 2-) h = 80 mm 3-) b = 180 mm, M = 24 km, M = 19,2 km 4-) ? ? ? ? küçük = -100 MPa, ? ? ? ? büyük = 100 MPa 5-) ? ? ? ? küçük = -45 MPa, ? ? ? ? büyük = 90 MPa 6-) M = 9,2 km, 1/ ? ? ? ? = 23,8x10 -3 m -1 7-) ? ? ? ? küçük = -131,3 MPa, ? ? ? ? büyük = 76 MPa, 1/? ? ? ? = 20,95x10 -3 m -1 8-) ? ? ? ? A = -46 MPa, ? ? ? ? B = 29,1MPa 9-) M = 4,29 km 90 mm 30 mm 40 mm 20 mm M = 3 kNm Dökme demirden yapılan makine parçası 3 kNm lik moment etkisi altındadır. E = 165 GPa olduğu bilindiğine göre, a) En büyük çekme ve basma gerilmelerini hesaplayınız b) Eğrilik yarıçapını hesaplayınız. M = 3 kNm Enkesiti verilen kirişe 3 kNm’lik eğilme momenti etkimektedir. A ve B noktalarında oluşacak gerilmeleri hesaplayınız. Ölçüler mm Şekilde enkesiti verilen kirişin yapıldığı malzemede ? em = +40 MPa ? em = -105 MPa olduğu bilindiğine göre taşınabilecek en büyük M momentini bulunuz. y G y z