1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5. Dönem Soru Analiz ve Çözüm Prof Dr SELİM KURTOĞLU Dönem 5 SORUSU VE ANALİZİ Hangisi yanlıştır. a) Lubchenco intaruterin büyüme eğrilerinde -2SD gösteren doğum ağırlığı varsa SGA tanısına gidilir. b) Sol orta kol çevresi / başçevresi oranı ile hem malnutrisyon hem de obezite tanısına gidilebilir. c) Bel çevresi/ boy oranı 0.5 üzerinde ise insülin direnci ve kardiovasküler risk yükselmektedir. d) Boya göre ağırlık obezite, yaşa göre ağırlık ise malnutrisyon tanı ve izleminde kullanılmaktadır. e) Term bebekte neonatal göğüs çevresi term bebekte 32 altında ise SGA, 36 cm üzerinde ise LGA bebek tanısında destekleyici bulgulardandır. CEVAP a SORU ANALİZİ a) Lubchenco eğrilerinde 10 persentil altı SGA, 90. persentil üzeri LGA, 10-90 arası AGA kabul edilir. Bu nedenle bu şık yanlıştır. b) Sol orta kol çevresi 1-5 yaşta 12.5 cm altında ise malnutrisyonu gösterir. Son yıllarda sol orta kol çevresi ile obezite tanımı ile ilgili yayınlar bulunmaktadır. c) Yapılan çalışmalar abdominal obezitenin insülin direnci ve kardiovasküler riski ile ilintili olduğunu göstermektedir.Bu nedenle bel çevresinin boyun yarısını geçmemesi önerilmektedir. d) Boya göre ağırlık % 110’a kadar normal, 110-120 arasında kilo fazlalığı, 120 üzerinde ise obeziteyi gösterir. Yaşa göre ağırlık ise %90 altına inince malnutrisyonu yansıtır. e) Göğüs çevresi yenidoğanda baş çevresinden 1.5-2.0 cm küçüktür. Bu fark artarsa SGA, azalır ve baş çevresini geçerse LGA tanısına götürmektedir. Bu rakamlar term bebekte 32 ve 36 cm olarak belirlenmiştir.