1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5. Dönem Soru Çözümleri Prof Dr Selim Kurtoğlu DÖNEM 5 SORU VE ÇÖZÜMÜ Mart 2012-03-09 Hangisi yanlıştır. a) Prematürelerde haftada 0.75 cm büyümesi çoğunlukla patolojiktir. b) Bel çevresi 90. persentil üzerinde ise abdominal obeziteyi yansıtır. c) Ağırlık açısından 6 ay içinde 2 major persentil kaybı FTT tanısını destekler. d) Kulaç 7 yaşa dek boydan 3 cm kısadır. e) Term yenidoğanda göğüs çevresi 32 cm altında ve sol orta kol çevresi 9 cm altında ise SGA’ı destekler. Cevap a ÇÖZÜMÜ a) Prematüre bebeklerde ilk aylarda hızlı büyüme ile birlikte aylık 2.5-3 cm baş çevresi büyümesi gözlenmektedir. b) Bel çevresi 90. p üzerinde ise abdominal obeziteyi gösterir. c) & aylık bir dönemde major 2 persentil düşme gösteren ağırlık FTT kriteridir. d) Kulaç 7 yaşa dek boydan 3 cm kısa, 8-12 yaşta boya eşit, pubertede ise erkekte 4, kızlarda 1 cm daha uzundur. e) Term bebeklerde SGA için GÇ 32, LGA için GÇ 36 cm üzeri diagnostiktir.