1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5. Dönem Soru ve Analizi Prof Dr SELİM KURTOĞLU Dönem 5 Soru ve Analizi Hangisi doğrudur. a) İkizlerarası ağırlık farkı % 15’ten fazla ise diskordans vardır. b) IUGR tanısı için fetal ağırlık önemli bir kriterdir. c) Sol orta kol çevresi yenidoğanda 10.5 cm olup term bebekte 9 cm altında ise SGA tanısı konur. d) Bel çevresi 85-95 persentil arasında ise overweight tanısı konur. e) Üst / alt oranı yenidoğanda 1.63 olup hipotiroidide daha yüksektir. Doğru cevap c şıkkıdır. Sorunun Analizi. a) İkizlerarası diskordans için ağırlık farkının en az % 20 olması gerekir. Böyle bir durumda özellikle zayıf olan bebeğin metabolik sendroma kadar uzayan bir dizi endokrin-metabolik sorunlar dizisi yaşayacağı akılda tutulmalıdır. b) IUGR tanısı için 14 günden kısa olmayan aralıklarla yapılan 2 US izleminde büyümenin duraklaması tanısal kriterdir. Çünkü fetal ağırlığı yapısal düşük ancak büyümesi normal ilerleyen bebekler olabilir. c) Sol orta kol çevresi yenidoğanda 10.5 cm, 1 yaşında 16.5 , 5 yaşında 17.5 cm ‘dir. Term bebekte 9 cm altı SGA tanısına götürür. d) Bel çevresi yorumunda BMI persentillerinin tersine 90. persentil sınırı abdominal obezite ve IDF metabolik sendrom kriterlerinde kullanılır. e) Yenidoğanda üst/ alt sınırı 1.7 ‘dir. Rakam artarsa alt ekstremite kısalığı ( akondroplazi ve hipotiroidi) , azalırsa bacak uzunluğu ( neonatal Marfan) akla getirilmelidir.