Mukavemet Malzeme Mekaniği 9a - Çalışma Soruları ( Mukavemet II ) KDRDŞLERDE ÇÖKME : (HDPERSTATDK VE SÜPERPOZDSYO SORULARI) 1) yanda yükleme hali verilen kiriş için a) R B = ? b) y C =? hesaplayınız YT: a) R B = (5/16) P b) y C = - 7 PL 3 /(768 EI) 2) W410x60 tipi kiriş, E=200 GPa ; a) R C = ? b) y B =? bulunuz. YT: a) R C =11.536 k, M A =82.715 k-m, R A =58.464 k b) y B = - 4.18 mm 3) W360x39 tipi kiriş, E= 200 GPa ; a) ? A = ? b) y C =? Bulunuz. YT: a) ? A = 2,58.10 -3 rad. b) y C = -2.70 mm 4) ABC çubuğu ve BD teli çeliktir, E=200 GPa a) y B = ? , b) R A = ? hesaplayınız. YT: a) y B = - 0.00937 mm, b) R A = 229.13 5) 24 mm çapındaki Alüminyum çubuklar kaynaklanmış, E=70 GPa, G=26 GPa ; a) y A =? , b) y B =? hesaplayınız. YT: a) y A = - 31.2 mm, b) y B = 17.89 mm P C B A L/2 L/2 14 k/m B C A 3 m 5 m KDRDŞLERDE ÇÖKME : (DZOSTATDK) 1) Verilen yükleme hali için ; a) en büyük çökmenin şiddetini ve yerini bulun ? b) Kiriş tipi W360x64, L=3.5 m, E=200 GPa olduğuna göre en büyük çökmenin 1.0 mm yi aşmaması için uygulanacak en büyük M 0 momentinin değerini bulunuz. YT: x m =0.42265L, y m =0.06415(M 0 L 2 /EI), M 0 =45.3 km 2) Verilen yükleme hali için ; a) en büyük çökmenin şiddetini ve yerini bulun ? b) Kiriş tipi W460x113 I x-x = 556.10 6 mm 4 , M 0 =224kN-m, E=200 GPa olduğuna göre en büyük çökmenin 1.2 mm yi aşmaması için kiriş uzunluğu en fazla ne kadar olabilir. YT: x m =0.21132L, y m = -0.016(M 0 L 2 /EI), L= 6.09 m 3) Verilen yükleme hali için ; C noktasındaki çökmenin şiddetini bulun ? Kiriş tipi W100x19.3 I x-x = 4,77.10 6 mm 4 , E=200 GPa. YT: y C = 12.75 mm 4) Verilen yükleme hali için ; C noktasındaki çökmenin şiddetini bulun ? Kiriş tipi W150x18 , E=200 GPa. YT: y C = -4.85 mm 5) Verilen yükleme hali için ; C noktasındaki çökmenin şiddetini ve A noktasındaki eğimi bulun ? Kiriş tipi W150x14 , E=200 GPa. YT: y C = -1.071 mm, ? A = -2,48. 10 -3 rad. nm-09