Akışkanlar Mekniği Akışkanlar Mekaniği 1 Ders Notları ( Sabiha Yıldız ) ~.; ~! \ -i n .;., _.<00.vSU""--'4~f'-=:'\ ••. ]!~~i~o::ü.h~.f' i c\ I,'j/f \ -·.ol ", ,__ lO.oS il. \Jl6e. "\r>")"" ~. Vi D"- ....._~~---_.- , " --.. -.-....-.--- '--- --"-"--., ..-.. . i .," .... ' . -lb --------!. ' ... "'~-- -i'--- '--\~---- -.--.;tu-- " _u __ , __• -i --.- 1'\ \ U t' . L " . i \\,L." • Ci.:..·""," ' C e.l O cl,-, ,'1, "" -, •'"'. l,~(j; , ..,.j~\Ç ., ,,~~d~ -, ,(f'~ ! S~Ii:\,_'10\- ",- ~L l~A~eJi <:it~' --c6(:::~i1;J'-,~{[~i~iJk~f~~~';:iPZ-~~=J~~---'~---:----~'i==' __n' ,'- ,-:- ,.-- "--~ ... -t~~~t:-~~ii'bt~~?<~i~~~_~:~~~~ ·.:~b<_I:~h- ..,~~~ ~----- on ;--- j------ -1- - -i--u-:--:---;--- --r-;':'-'l-:- ,--L--!-:.J~T- - - :' , ___ -§LL"Je:-j6,Ei-i-\o\t"-\1V\,.---$\,:i.~\I'"\.&\UL~h- __ bo~Jlo.r.~~i- _ , ! i ::.;: '. :' . - i . i' i - .. ' - ri; : ... -'---i~'~' i _ .. :_ .. __ J'__ B"_ .: ••• _.) •••• __ ,, __ ~ __ • ~_u .m._. __ .l_o. u/j-il~~ll{) ,5' 3,ôi.k3' • " i 'I ".' "", " : '-~'--:ct-:--[ __ -'--~--L.-!:L.--' , lt! "1' "t ' ',,ll: r -' i : } f.f:- 1'l'2,N Jio , ' U"}'--'I'\.I.A~_j -._ > non. jY'\., iL ,_re.., dYY'\_t'e.eT _, tu _ .==v;.,':A ...d-fO.i-/.'J, li . '; ; ~-~~~~~~t~tt=i~~~~[~xJ~x~::5~i C~_~~~:'~Lt~'L=!=-_~L-- .~ ..._.L_. _~ .. __.. ~ L=---., __L. . .'- !. _ .. --;- __ .. __... ~_ ... _~,._. ,~_.' __ ,,-_ ___ ~__ ~H_"SI_~b~':cL~:_i~0i i' i-_:,_+_-L.L i--'--'L'--L-i-'\H" T-~- i '-e- i . , , ' .2..,. i ' " ,P L Z , ~.~.\.,.--._._~.i~_rLt: ·_-L_";_!''-:--'_i : ---i-·---.~~"-·~··-~ _._.1.. .- .. i ~F'-l.·t~:! :~Ei-:i~6i;FEEiE~I)f~0f;1 ) J_J. -,yi-Ys-i--'--:':-,_-'-_n~-itt/':'$_' __n--:,-.:-'i:,f:r.ls .. ;:;:_0, ~J.f-! .... \?r~+:~-~,f;~Jl~-t~!~~~-1-~;;li!, '2"' ~ ,16o.>!ric" n~/V.T·::)~-_,-f!;;:;:--711----,-_._--eiO?]ir:r'.m--'!-- . Au"!O~f y.f_=l!iioo .r~ ..~~~~~~f'~~6 ••'1:i5~'j'~lA-:_-:=~-'~E:~f;:'++r~ .••• J~~_~~,~:~:[_ .... ~ --fT/1era1-i (r;;LiJ(n--LlUl L ~7-,-1----J;:;- U.r,d L_Ju_,_,~~ .l;j)t-~--:--J-ft-Lhl=. .'1.3)s:-8 c.J ~~~~~;-~A.:L.;. T~;i3:'.-.-~~:.f. ;::;~~ft=~tT~-~-1.:~· .• j ....•;1. +~='L~-_! /. (3 U -\, nt r i/}/'i L .,' • 't{i: tr",~' , , : ~(J: 11[3 J. $0 h lolA_ $;15Z1 :kq .}1 \,;io~ \J ,I-I).'(--t-i"· t.: - n ..•••• U 'H,_'_;-_' __ I__ ' :,"'.AB-Q .L -- ,'n "-\.."8 t"" __~'n'i- V Vf&l~;!le-l);1 L-1j'::1) "~/ ~ .~ __ : ':;Ji~ (lf.s A '5!~j i?h'.: t].'g~:.__ k-"1lhff- ~ Cl· ~ "',' .. t)~· '~. - .. , ",:.U·: ()b~ !~1 i, ;) t ~_ LL (~-}j} }'''',2 /52.k.~ 4J2/:{~ /( Yv'l ~;Is tf( =o ::;; ~) -2.:3 .eJ7!S~ 12'0 , /1 [1 ~ '[) o"-+pa.i: \ ,;o""" i -i- __ u. J J ,J :L ..-. 'p _t ",_1 i ~ .;) •.•.• 1; i::i·:--J\.~~"L ;r",;,o~1v\q, ? "" !t..';e..kdl; G\..1~1~" J.~, i ' V= !/\10 . P e." 'ORu.; t1 {, , \' .U •.• NU.J.. ~ u' ...iZ "'- ~\,~iise.kJ1~ L· ! H_'_ ~._""",' ',' ~um""'_u,.; "'m,, __ ,'u, __ L.,_ .. ,~ ='j~'u'1e~r'\LiY'tv\.~~.:\ 9\~:.l\j .. :, ,lYiD~L ;'.;;:..' I'P-O/--""'L<.:ig";V·V.·,-u~·-ri::e{/\'7 • . i"j ":,.J,,,;._.'_j.,,.Slu,,._-,um.L."."'lH---""',._u--\J,',u_ -i",u '. ~,_":' " u_ b) n· :" f), Li \ i . 'bl \ "il" eJ :jr- - _ i. i : <; la ',uH' ~V~~'-\ •.•.• tAA,'Q ('I M,;e.n i\.H[ "H ,., ,'" ..,0..1\\: ilY\.o.s. Li ei .lL...>U0(iu osi1Yl·,y.;i,;PCVI !,!Tf~u 'i __ .. :u.'.'_m'.•'. ,,'u i"- 'C''';:''''C--+'''--- m' ii "·i ,,': "+, ,~e:IL.--O(!'YIa,IL.s.\2ii~.,/,Sr, , .. iOr.riMI :".jJ,.~:,~._s,Qt"ltA..q/.;iri,@c.i.:pIA.1' _ua5Skr: ?i\;J~. U, i. :,.: ",,: '0 U; ,0 J?~='i ?=Ef:-r:,;-,~+-f:'ô ~ - ' ... ,: .•.. osr.M-'L~4 h-~it=:·'l..JJiL-A,}.t'J+ ,i1A'T~3J~f~i)2~b~ ·t~.J·;Ç~L i-,~2~S i[ulu '""j, ' ,,-', ' , .. ', i ", i i " ' ; ,'\ .. L :,: " ,,, "'f,;"F ,---,~ ,C'",' 'C'- +" •• -- U'i'"'' ", •. , -., ',u b) ~~~~.~ ,~)~--+-",~;~'u.:t~}~ ,,7,_,,~~~ .; .Ni . ~. , i i, .. {;li ~L ""..-i 0." . - ~ ..• ~ v \c~\r- ri. ....--. ~." t::....)ç-'1., S .~ ~\.S Ü:.... ,ul-6~-.' -i~-:'- ~-:---\i-:\. :,-,,"."- -i--..L '1-_ m-..jO~\J.A. U\.L.~_ Oir:~,'i'\- __ \ljc..u.v""'cle.I.Ll __ ~.i.Lu.t Q... _i""·U.~\~\tiAr_ • . ---- .. -.-.-.~ ._ - .~ .__ - _.. ,._ " -_···,···_,·__ ~··_i.-·m- .. -. _--.,. ·__ .h_ ..--.,- ,_u_ .,_. ?-6 Z' ..C.. .:s.\.C-C>.-~\\~ __ _1.A o.h~.;-u i?-o..s.\~<:t-.\:-k.uL--c.-f-~V'C\.-.'l:3_'Çmt)O__ ~·l f.i3~--~ ,F=--,~·r-"+'j::_- .•• =•. ·=.~:Li:-f~~m+;;O~Qgai;~'iPfa 5'1. -d.J..-t~_~u~U:-:~~~ __ !_~';""(j~'".lJme$L_f~.~c~dor -l=--:--:\:--~---L-.-u-i~--f---,--i---f --~---~. i:I..J--t-:--~(~~-:-------"--~l-,~-- ~----!------:L -~- -ii . i -tuQu iL--~oks.o.--o.Q~,---bv-'-57-J::--~-~ L\-i---e.-llU ~L ~o.J-H~+fJ ir-ec.--tl !~&2 _~'Xli --~-,,-,--.--c---;--L:---L--+--_--~---!--..:.-+--~------ru--+-.-L..l--·-i-----LJ.--L-- -- _L , __ ;_:_ ~m. • i-- \ i~· . --.. i.' \ : 'LL 11: J. i Jf 4. -f1, ~•. u ~--~~J.i~ttc:~tf--~~~L~~LJY\v1JOr-~r~'-~~Ct.CrcitJL--urC.dqe-:tj-e '-f\--- - -.---'-----.-- .. -----r"i-;-:----E r--' '--:----:----:-~->:---:;:kT--'·--nj--~ ----;'-----'---.-. b .... \L\yK&-No.J.i._ v't'.r:ihr: __. (-'LCv"\ __ v,4rJ,,:,--c:i- _/hie. warekh _tpp.;;;.~,..Yil4...l~ . ,. 1(U,;::; dh . .w- 4.:",._OJ._··kt~·.·.·.·.·~ __ :~_ .._: .._)t_~_ .. --:,_~i_.4-_·_m-_;_i~_· _,i ·._!~o.k "'tevi-e. v 1 S}lr.:...o~~k ""' -!" - "- -,".- . :";.,.. ..~~._' .. R-~o\d.s ---~'-Ö \:s\_.(60~u-+:s~t ::~t)'_u~._ :~~~~r'~~(~~._ cp1gj~:t~~4~ ~\).;::~~;.\~,2\-~, ~\\'.L ~~-&!\\.u k. ;., i., .__ .:..... !. __ ... ~.u_ •• __ •• __ ... __ y 9.-:>~'ti~~'-\?0{\.~\ ... tCif"d,v\. Qi.L\_s,.~~Jtil J) ___ ~ i __ .__ "." __..~L. __":j.__ .. _~ __ k:.:u' :i! (I' ')i .. _ " _e._ei. _ tCor.L1 -"G.~c.':-_.­ \. -j' ... . , _hilc-~:;~_-~\u~~_-'. __ ~_c __ m .• _. __ ..c(S.U.S?~-!i'(f(\.6ri \\ti._~ k.3ti~~.~~Vt.;n \cr_:~ pt':>,..) , ',' '.:h,·" : Bi"ôVt~ ?\~s-\-1.~g.lD?,>b/\ (d.;:? V""o...~ •..•.. ) i&~l~tf{, Qlu~b(~;k..ol~:\-~ilooj~) ,--o}Jb-Vtol\(eri.C\.61-~--u.-- ._ ..._Lu~._ . pm' ._.c~v..,. ~o.) z .,-,.-. _-1---;·~~~-~~=_~~çt~J~~-~~I=,-~.i.t_~~_~=~.i= ~~-.~~ ~- .. ; c·_J---i .... -:-..... f---:- .+- i"""" - "i __ tJ~~L\\ eJ\_~.1t..\~~:-IL~~~. -~'()f\\~::s'i--~~· ile..im~J4r""7·O';rtrf\i.'O\pd;s.l\~ .---.---- ---t···- ..__ .1· .---- i -~i--~---· -'f _0- -: _n ,'•• •• L . - o .~-n ..-: --_·-:-···_--t·'---'-f-·-r---~- -1--- ~ ,\~' \'. tl i",. '" ~...", i• /"'" .i : :"); 'U i..."...,. - ,i \ S\L.i.-~ O~- o 0•...•. l(YlÇ>.SU).:A 1--ty";1'O.. ,OU.Us":..Q..')·!Q..r-c---;,.t.....rS •.•..... ~ i • ! __.L '.. _:_. .. • - i· ".:_., ,1 . -o.) ...Z:.:l fe:. TJC~:;r ..~J;~; _eltl-; "'-, hi~~=.0~t~t;.~~kt:i~~~i .• !;:lJ;t~IJfk4j--~tl~f! •. . ·i ..__ .. l _.~_ }. __.ç:~<.-~---:-.: ç:f 'L.L-_:t-~~ .__ ~l_._~~ __d i ! .J .__.' -"-L __ ~_~~j , --~-~~ll~~~~.:-.t--'l,;.L~_~_...;~~- .~~~_! ~_:c.._ LE :.\hv...~~J\~~~~MWItl.. : 1/: 'i 'LL Z: i: i ' 'i ~ '. \) ~l~ ~_ ~ __ ,: i·' i : .lV' i _ i ' : ---i---W---i.-. _-i __ ~ __ -'---V"~I.o~\ _~ -P'-rril e.- r i i i i i i ; i i . i i i i 'I' i : i , ,. I.J [ , J 1 ~F~? i:~lic-l=r;~q,J-c{i .. ~~f '~f,i"~~L !+;f-~- r-;--r:iL;~ ------~- - -----1----,--, .lt, i'---~+~-- ---r?~-- -""-- _h -.-- •• , --j- - -__:._~- _L __ -im -'1- ,J--- _J_~~·J.-1fI~_J.-~-+_E~-~-~lJ-4~~ ~-i-__ e-_! i - ~ \ . \__ .L-) __ i i i i \ if ~; ':'! i' i - t i i ~ j ---:- :...i.:: .. _, --J----~---- i .. i -T-~!---r---'--~---- .. LTh- '~r~--~---~u:;;-- ___ 1 ~ __ .. ! , __ ' ---L ' ~. i -lh()Jv.'\.\.c..ciiil >"i : _~.\ n _~J. - ~S \. .._.1 qil\ j l' t i i i}' t'Q~ i • : t " i i . :-l i ( ,I, - --i L! i '-- f ~ ~ i~· ~'l i ':,' ~ -;--~i-i-:--~_·_[--_·1~~:~-;·------:--~I~-Q~)-:---: V<.:-,-'- cc----:rr - .•. )~~~---: ~- ~~-- _,Ch • ; .L __ -u-~__ L -'---'_ . ,I\<;_~\J __ ~ i-eli?-- .Rj. Q\e.r \ __ . -, i,'. i .' 'I i" '_,':, -' " i \j' i ' -;---'-,-,-~~-_"i-..:.t_ ...---.' .:.--: . -, ·..c--L--i-"-: -_'._f:..:. ~fT-~--\--""'~'---"-QM'i--+';'------- -'_m . ~_, . i ,-__ ' _"-J\1.vt.\.L' __ C.._,trJ(.~_)_+..e.~14_.0_ (A\.C_n_. __ ~ __ I,! !, L '1 : 'i' I' \ i i . i 'i ~; !.:- - ' , 'l" i '. ' • L ' , ,_. i ! ' _, -r' i -, i ' 1... ... i ,:,_'''':.'c_'~_ . ..-~- _._m. --! ~---:- --;.--- i -:-- --,-~-- •• ~ -, -6. p-~~~ ---r--;-i- t:{t:~. ---- ---..-.:- i '. ; ·:~-~i~ -=Lt-~"f~; -~i~'.T=;:L.~ =-~=~:~~XJ;/,f .:=:= )-.-- :~_-.~.----~;. -' .-.l----:-·~-i -- ..~-- .. '-----;-----,--:.-~ ... :~:.~.-~.1.~.& :=". _2-",,-'·~ •. c? ., u •• ;.-, ••• ji..~L_L f_",~_ .. i.1i.-/ j. •· .• ··".:....::-7_..i...::...- __ ·, = Lt ~ c..o~ e-- ,d ,_. '_ ." ,,'0 ~ •... _:._'l, .. '.: .• ~, ••••••• -, • , -.. m:_"_~~:tfj_ • cl ... ~._--_._- 2-R. ._ R. .e- d. - H_ 2co~tr: ~- ...• ~~q ., ~~~, '---1' 1 \ ___ -,J.'~,.'~_'." ..n._ ••L'_ :_~ __ " .:._-_:"-='--.-'-.1- ..'..:....L __ ..:....iL_:._··....:7 ..:.. __.: __ ._,_' __ ... o •• u, •. " ••• _. ••_~;.... ,. ~-_ •••••• , ; _ ._ • ',. -: ~ if: ~!A.~\.",~ 'S\V\ . ~r. s\.\If\.o\h:- \<;{I":& AMrJ!M~ un. ~;~\~~\~~i0fl(~ 1_:" --~$ijl'\~- $itu?+~i-\\\W~~ <;~: ks\(\ ci~ \_~~ ... ~-·:"iA-a.~'-~: ~- --,-i . :-.-- (-''', '~L' t ,.,-,,\ \ -1~L", 1- ""k\.~\ i - V iJ )-C/V'i .. ~ C<·,il'(f(,e.. ,.V\O..ov.--.se. "e. o..'S"t1.\U.'-1.(". ._~drI-A uAU .. \..Ol.\. . \-C" --n--:"f1._ ") N\~ (' -'i , '.• _n_; " . . . OC ._ ........•. _ ... n Ni = 200 MN/Ni' = 2a)lij'(f>~ ei9~..tOoo) ~ \~. (..~ .. -, st\)\ ~;\e~ \\~\ ~'~e.ic;t~l'?-\~II":,de.L,.<~b_~ole lu; /L~i qe~e._~\Avve-kI\E"-de. _ ,m __ C n_Je.;.~r~ 16\; .i~\\i\n\~m-i.~k..\~\\~~b;\\~\\1 O/'~_~C\N\, ~\t:>.::Ji~\\~ mJl--'---- .. ----'''--.-.-.~.-------.--'-" .... +--+- .. ---m .. -rm--------,-"" --·---"T--··· .. ·,------------, " .. '\ .••. : .••••• "l\ ••••. ,: ; . ' ,11'e. __ "(fo..~-e~ !jr. "B,tr:\lV\.hO"'e.JV\e$.~\.,.,~? 1S.\vtt"\\:"'\ 6o...s..l"o._ , ! ... :_ n' i ;_, _: - cT --'---'J-- - L --i ~i ~_u\:_ ,._ "', :- -;-T:i- n-.-:.---J":---------l '~ m ~ <:;,.("""----:-:c..r'I.{:'\.\dl.5\ I'd.O._ ~C",,",\~ __ ..,.,..;V_l.Lo...ar-. o...1f" i'\e~~6C.:_~-~-_---'----':-~~-- - - . m_.m r. ' • . --- ....--.- .... --. -'--'~ "j '1. __ , L\.f' . ~.; :=".,- i . , , "'; iLl ov\ L10._li'l~I.AI\~ 'ki tr P\~·::;\ ... 'Ot\. <;~;if'l o~. \0\('- ~\\tl\..\\r .1<;\A,~p -e.ks,eJ\eLdxyu,I--kteJa. L-iorek..e+ e el \~Dr, ns~" \\ E'-, '.~L \\1\ ~~.~.~\"d.c. ,J,'I\~L~ _vf.;S.63N~~.siq-6 5' e~ ." :·~i./\A~' ·-·· ...• 1 i , n . ," :'$i ... ;~: .... 1 -' .\~." ,~-~ ..... ;:- , ,-«fA J w vi.o. ·'t}'>-r .. Ia\:.\JC.UI\U ~." "0< , pi s't'C".'0 \~:d.O...--T i.t ~ (1:) 1\.0\. .li },C-\I- 1"'" ~~-o :;'--~~t~'-'o·-r-';~~;ii' ... ~ "~'3 ';iedt'r7 -~I.Lf .) .. {N·,lL0..vy -"-'-1~~~):I'.Q..'(fe.11 ;I.,.>~""'Y"'~ ";'. c ' • . _ .... .. _ ..',' _ i.--.:.- .. _.~= o-----p;~J:~;.'-._ c_;'.; --L'\-~ .. -~_ '._:' "_ '.' :L::--:~. __ ', .. ; P- " " . ?\5.n;:i1'\ "7"" ' i i. r- o i . i / '" . u - Al 'oJ-V i. r- ,~, ,S;~li,l-~_?~,.~n;;·r:~'~:1~l,!,:j o 2 f-"~: __..L.~ ~-.:a"-i-~?"l- _=.n.Jtl~0·Jlf = S2b CM : ,- ! :-~--~. '-';'-u" ;'oc~.~ i elV, ,. p:-.' . . "-c~~~~.-- .h-.u ~r-'::"I~, ~ -~f';" o , , -.jV,.-sJ14. - ~ - . ;l,u . A .:..~··_·T ~-~ ...- !.. --\'" . -[-- ~- ..-•.. , ll' i li, 1 . X tl?1\\.}J'\cl-e..\..!.;\ iJ..j".\..\J\I-e. • t er ll\. ~F'\f:J1f!.$,': .:2-t='x =0 =- B b.69:- - (P", ' :.si'f\&) lo As 7' . (j-"'Vi'lJiki kU.'-1V~~\<.i:\" u~~"l.\: ,'.,.,. ', ... i~z.:'-O= P..,b 6." -(p,,~~ •. &hb- ~»{3 (b>A1f.A'io) 'Q ,~ /p~=- PN + .L:'rlS~ : __ ;2..." ';... ' .. .2..! u.' .. Sol\~ \or-:-:';. _L u_,. , •.• m ••• i ; .. " '.:: ". A)'~9'\~--t)Ö~j[.'\o~S\"",~'~'~'\)' - n'._._ '_.u~ 2{ ~S\~'\ ~-~o. ~ du.;sey. ~i\CL~: cf?\...\A (I.A~ i uo-C(du-v-, _.v~ d..~.I{,I\Vli(~ '. i U O .} O, ,,' ~ - - ~ ~ -' -' i ~ - o\o..r().~ . ~;{I'A v~Ji .. r~. _ .. ' ,... ' _ nU. ,_.' 0"'_'_ .' •• _._ ," _.U, •.1. _r-' .. ,__ ,_ :-". c; .-_'. ", j\\y..? \Lcw\._ue..\~'-'" c.o~ . \i..J. ~ Ilk...x J - -'1·, b;'~f~' -elf'r _·t:x:\..'S.\I\G ..~"p.~~l- e.l€;'Y'l.OV\\iI\"''ôU ~ Il"ie-..erItL1~eJ:\- _'"'. .';_"-:: '.-1...:.,c'. _n. i ''1 vV J 1 • !. __ : ' .. ~_~_~_~~._.i _ .. _. 'n __ ~.~ ~.~_~_ j_. _.. ~~_.~!-.-,-;.: .. ~~-. 1_.! : ·«".e'·' "k.u .... ,hi.JCit i~e ~., .. ,.,/·1 I.. ' ",: 1.,- ./~. -ve. .. lO\A.tlo.-H .. :'"1 ••••.• ~1~. i 1Il:''-r11'çU' "-Iv _db\.i··:'<-;SF·-JC,U'Jo.c.~'9ff ... er4J , ; .. : .. _ .... _ ~ .. .. _o'u u' :.~ .~ __ •• ~. •• _o .. mL .. _.~ :.0 .. __ O i o" o ! ~'" __ .~ __~ n'_.;--.--:--J-----L- ---~-.-.~.ot.--to-----~,-.-- _ . . ' ... L ....}-. ~ = lS.:i 6,:}1 ..a,J;: .. J •. o -ui_.VZvt c·b • ! 'i ,- ! ~~~.~_~.~/,~Io+ h\()U i~,. 0.=0 _ .•.•. ,_ c.'_ . _.~ ' •. _ •..•• .. r_~:-r~~:~t,(~,:=.~J ~" . " - . . " - - ',"'. -" " ,.' ~- ,"- _ '-o " v p = ;'(5-0.) -+;tA \Li V'2. = '16 (Xi Yi if, f) ~? -= Tb••. (xi 'ji a/~) ~ 2 ~'B~6~tJi~I.f-) .;) x.u . - o tl. 00 u h ._ •• __ O ~~~i~~\~~ o~? :;=-~f:i]. :~?~ : o ___ u=0· ""\ i no o:::t X _ IC';':'.•...•.. ~. lo ~. i.~L •. ~ --~"--'---!-- _~o_ .. ' 71 ~ _ _:.,...~ __ ~--- •••••~ •.•_c ------------ '"' / / <' / 7;'7 V' ,/ C ,,- i / l' 1,.-- ___ i _____ ... · n:_._ ':_ .,,': __ ._ . ...; _'., _~, .. , _ >".u., ,-.:.A~.o1~:~c~".t'kr.'c),.CP>4- - "'-'C! -; •. i--"~- _.C., . 'L_;L:lI.~,!_ ..L_~l~+ " .. ~\O~- u_, .' i -~i.. .• -"...; 2-Zc rp'Cpo.tn;:,n.u O\4Mi&_l~If\.~\oa..::,,\\--.\C-~~M.L~c ~.;i-~~_-' '. ~~~j~!fi,-!:~~;~}:t~~;l!~r -- ;,J" - - L :j},,:,}/~pu~'_.;!".L.=.-T.- .. ; m .. - .,-. ---,-"";- ~:+&:~~~ti~I:~:f~;~:~;~ ... . " ••• ' , "--C~' _ -- __ ._ .•• - l n_: i•. .• ,; __ '. b~~J~:- ;-~~k~ 'ik~i~'; :.{ u",~ch~_~t~c;Gr ,. :~'~,,)~ t.. t(bh- 't'~_P'>l~ f~~ j;~?!:-' _. _ ...L.]_ .... ,u!'''f;L' Jl.-,. _,.,.jP,,~{L+16j ifA 8+ 1?~_ .. -_I_.1f4: 0-r-i~,~:c~=-'~~--t.\\.: ~~L~i~~!C --1.- _ ... c:....P~ __,__ C>;.S_i,iI\ql~.\'_ ~~ __ .. Sd..s.+O~tl._~L~ '" __ k..•.. t\ ,... __ ._ -'-"-.-,- i ·1 I, i ,~ i_ !~--'-'-"-----i ' .. __1. , , , L __•._i, .. _.!__ ~ __ . _ out \..Se.~~-, ..~o.k\ ~t9lo.k._.l~Q~:s~L_(.eiL.ful_.~1~ ty~·';e~p;-e!41c:k.. , . ' .. ' i ' '~Ö~(S~~l :i\~,'·~\t·'_ier.t:.I~;~l~~~.i-0~~i"~OMCI\f ... , elF _P d/-\. 'P~ ~h &= 'c-- :z; .. S\l'\.'f7',jA) F·~r·,st{\Dh ~~~~"'\A--- fo... . ' , . '{' _ h:t\.~\-\~\.~r(~~~u:h~=~'h._ -'r~'+ -'1." -- '," im' ,,' ,-t··_·-;:·~L_-,- ·,,~-e--~·--Jr+---h:m -,i· . hO"~ i6\r\C\.c::..\; V~c.,\\4I\C.l __ )J..... ,Met'\:b-~_, .._ .. -. . A\'~m _ h __._, .h+ __ :,.--~..j-hr-n ',h 'ihj.cL·L," f-·Lm~.:_~, "'U;'_", ~:--_ .. - , 1)'\6\C\(\..~-+.MQM.e,r),\.i:.r'. -~._.,'-(S-eb~,I\e...--ntfCe..._~\r:._A~\~;\ I\L v'\ lY\OM-e.A.\1 1X?{I:~i~~'-~~~+Hj-H_'ji)j+_~';.~ii_'_ ..', . .'0i .Q...~lV\ f\.e.'hf'0~\--, ~r·---~lds.r~-:tf; _'€-:_~+:,:.he/! jrm&...)-s.~lrse...J '1 l~-'L~:-,~,":: ~\ ()(~lLrjA • I~i-iA - kA ~,~j,~r~.!:~~. I..~5;i:t:='k:c·L~~~tL +- ~! li.: ' : JV\iiMoi'+l O, o[J i_; I, \ L' k.-;;,,' .•... -ii-=T~rJ:;:T~_"!: ~L ,2trl~t;:~'.i:'J1':- --r-+-'·-', i._h . M.er.k..eiII\J:timrOC4C/1. ,.e.I::..s/V).Jic..-~---.- , 1. Li J .. , i; ,n rh ,'hi '..c.:h:!; '.!·'-':"C.i,~2.J, •. o-'~'i!-- .1_ , li'. '.0 f" il !, , .. "" , r X ,;=-1<::...;:=_)< _"cQ~:~. :._.,;" ---i ----, ---i,-'~'-;-h-', l'-T' .L --L--I--!---T- L__ +--:.. ~-·f, t:j~_~_.;,' .. :_n -'.L,~ :..~. ,,} h " 1) 'I'- - _! "' i "\' .: • ~ 0_ ' \ " d' . ]e. k.s' ki I., .J il" i] L '. e. -iou,,'i·a~c! .~\---i~'7'-~-'Y~ ~l-Lr i O~"'_·i __ ,:'2{\L C-i_O, _o. "'T ~ 0..""; d-I.clU:::l .,\C-V ! : : i :U: ,V., ;, ,_ I, i ;, ,-_'f- __ ~.--_.-- _ un u_;n~(i ~M. ~E'Li,.>~~!;c.E:'dlE~ "',' i~''-~S-.~ _ ~u .. , "D,u:;j~' ~) ~ ,e:.e:i~\.A~~l .J ,io..fJ A u' t)Gievi'~~ .tfJ~ u±of.i~JJ~$I'~q, ~ve~' .. no -'XC" • :;-"-"';'- -i 1 ----i - -, ~-.-- -.--, .-- --'-,"--- -----,--~'""---;---:-;::.-'j --., ---.• -=-i i , n,'.l::n~_I~n'n.n ~ " i k.; !.: •• ::( ..• ,., .. "~.VV:Bl\--e--\-Ln~M~ILR.ti\n:Lin~ ~ \ k...:A<:> ·1-~T\)c ..~UQtfi--6l O/'i--riecker/di ro, io\-~~,Q.,nn~~Et,~~'LJ1,~[n~'u~" u'n,~,u'in . !-- , '. i i iA,"-'Y, . r i ;"s.f J\!Y' , I.' ,:~ç~n,n ..:n: 16Q..;;,,\w'\.c....<'\ q<:ilL.o~be.k.aksi \r.~ÜI\de. C10f'-'J"'l.I~Lt .• ~~~~ O\~ S\\J\\~~:,~Ü~~i~; ~\V\ i~~~~\\~\ ,{c..c}o.... ,o\C\<:...~v\.c::\cv-._/"II\.:\~\_iV\~olY\e.hl€r k.u.n~ilir-. r - ., 1'~ .' i ~ n, '.'::" nr' :~;n" i"'- i i •.... , : 7~ltl~J...e..\L.." .d-A.~.a.\u'? ; ....(frd"i~~,\oor~~""eWO "lI>;c..te. ie-+t'~~in : ~ - n_ •• : -:"'-'i---'_C". '-'-":r-' .__ .h._ •• ., __ ~ .....• __ . __ ._ .. :_.,_.~ ~ i j GO)l:;~r- tloo.sli\.G~.,lf~t;fncb:~·Bu~tJ~c, .tt\3~.bL.i.iiC\cbY-aJ~ o.fjJ_ :-- •• - -_ •• _~--- - •• ~ •• -- :~~ '( u U ._ ._ •• ~~- -'-r---"'-~ -- ._-~. -i" -- -- .. --.~ --.:--.-. - . H' •• ;••••••• . '.n c1. - i ; I\J" i ~_\, ..i 'I' \\,... \., ""\r:A i .. ~~ • ~ ~Ö~nn:e't".e~:~'1~~ e-\"', .;\- IQ:~'C"tV. - yi YViQ:.u nn ".u i 'e. i"::. i n .:n ii [' fe ~ ·-tC,,', __;:n i .. :. '. f. u, . "'n ,.•••....•. \~k\, .M k.~,'IL.,\oh-_,.sW~ul,O~Q,illr. nn'nnn' -"'C" ' __ n O_•• i '- (; ;: ; i;' -- ... )--: ... '- __ o_o --.- ~- ..; ... _-_ ..-.- ",_"i··-- .-'-. -'- ~- ..--u·f -- -_.~ __.n -~- ""-.--'-- -,~-, ... ,,- - -+--- ._~ ,---- .. ~ - ,~ -- ~-- ---\ , ..- - ~". _O, • --~'---- - ,- - ••. L -, i _., __ .+_---~_.n ,l,~uSTF_;TUL~'L\?~L'GlN~€K:1 ~Biuz..Ei.jLER.uVfi:E!2JtiJE~eT.b'8eN' . .... n~~u:nu __ u~~n" ..~. n~J.A\~1i~_[AD~_n~K'u -wET ,'~n:__ n.,_u,:.'u 'n'• 0 •• :-.- , o" _"~_n ~_ ._. . u' / ~:.~~L.::r(~~~:~~~~~-.:1,i:-.j5:;:J;rn ... _ ._ . • L ••••••••• c . _ ..••• __.•.•.• , L fÇ._ ,--,':C::)f $iA fr S ~-l4... lXdA:: AA .Pç l.c; '= \~ (x - X ') 'Z cl A = ) X 7- ciA - 2x L:<.,-LA + X L 5 dA A ir p., A -- . ..;. . : -- -- '~-. - ._._L.~~ A . , 'F .- _T n':. _ ~. f--\. "" .. ,~ ~~;o~:;,~{2~~js~~7~~10--~~~'~feL~E~,~e+~r . \.ni. Jro ~ tf:\-1~.,.\Luvve..l-:-t ('\ , ?,\~LhLt-,Li'tf!J3'ZJm"..~ICV1 .Merke3'p" ek-k4c·bo.si 11 ·-··i--- -~- ··<..----I~·--------i· .. ·[-fM·· !-._.~ --"- H __ C :_ •• _:! __.... .", - .. _::". __ ., __ .. _: .. _m_'_~' -':.__ ';: __~d_ .• - ---_:_ •• __ ;_. ~ ."; •• ' u • --.; --.- • " ~ , : .• ' • : '. i .•. , l ' :si . LLe.._.,.~. (f'().~Q " U)U)'c:,c:.i~lMLA~_e..?-ltf.-Ir:.,J::'_U\JV'e.hf\" .. ~.+u. i " . i i' , i \,) ~ .. , d~ LL '. O:~mn~_',;n_~_--~---T'-'--"F' .::.: i'-'i '., ' gV\.'be..~, .. : i-'d, "-~~L:-cr-6~~~'~········n'i'--- . :.·_:}(\-\.,,~di~·~~~i ihk~\:--cr~+6ill.5--')]~l2hi-;l:n:n::'. J .. '. ,.. '. · •... :n~u=~ .. '--';-:.. "'--:~G ... ~ 'i~ö':':==-=~~'·i'Dç)" .. --,':'. '," 9G" <.J Ö~e;: . c, • O:\~ ~ 'T"'~ "~+- 6w~\-i.v'\I." ,O . . _ _ ; _ __ ._. __ ~ __ .. __ _+;_._~ .. , .u.__. . __ ~-l., .. .. trC~r1"'QMA+~k~~A "ZJ 03~Hb~-~_}'O~\ hfk~:s6.u ,k.l-9p ,'C:" C~L !,._.L-'--'-C'(' Jr\"'--~' , .. ····,·J--·~,.:,!·h---:·'-;:.., ~,~c':',·.1 .;.. :.; ,.':'~.;, .~..c+,~L,~, .~ ... ;:., /.L,.u.V\/~+:il\u. t) .. ~ ~C\.\, e~~ c.;~-r:--e. N\OI\0€.'\. .u-~_.. ~ e;.,~++tr: ;,,&' . ,.: •. "'-i~"~:'~~', .,._~ .:-:~ .J .••. __.:::·.j~-~-·~~.·i: ._"': ..~j'~:';, ','_', ';-..... --1 2> A j ':;?; (-ç-,~ $1'\trJA) it i ' ~: •. ' : i - ~LJ c-oi", ,.!-rJ .-,i.;; i~J e::,~E:i.i1;:;;6:1i;;'i~~;~\;k' _. ' ..'''''' - ,':.-~-i~---i~'~ '.,-~~'-:- ~ ,_~~"'i~'~ ,T LT: ~ ~~teC~~~~Ger; ,A~YIQ1Ô-\ Jo.llJi\1 .uJ~<=i:::'k.';p;i.!co..\1x j,~zi~ Ve., &, e. par-;;.td o\dt\, \Pir, , , v () .i'\..k~-:_-:;,t\t\:. :--" ,e . c-ef;r::c.uOoj e:i' W',o~ •• .i__ :f-:-L_!-=i t i~~~t~;~r~~~t~;;J.=-ii:4~~i:L~--[n. $Ci<:\\J\Çt~--[eL'4-,JuÖ\~.k.--~\iidr~:r~~\L_., V~~f\.f-_?ld",.t\ i-~"''''- __ oL .~-,----~.;-.--::·--_--~-~·r-·--~-··~--- -~-!--C~l·-;--r -_ .. +-~--}-.--,.u .L-,-'r u_i _.u._; __ ~ __ .; ...,L+",. _.L '-', -I"'T,i "·0fS\-çhk..,:muJL~8~1'o.~_~LL.bas(A ~,rlei -b":'ô-etJ. atM! ni r.;,q4cFl~ljJir.,tJu(ftj~ - ~,.; --~- u! -+',·--;---i- -f,-~-~-,-+--'-+-c-j -- f----:~---;·-'7' -.";( -+-~ --~-';'--F''-' +-'~-+--;,. , .Jill.J,Y"(,(L-f.o/--i.vri"1i-1ek.)f~htIL~nol~.Jus'L-/jiJ6e.v -"m~cJlltoier,~-EP} ~ ' ~~OM~[;lt·t-rt-f-Tti~TJt1i~J~l-rJ~r , i . ! \. i i 1-· ! . \ ' ] i ! ' ! i ! i· i! j /' i <. i '- ..., .. '_.~, .........l-~ •. ~._,.--iCU_~ __ ' '_ ....,__ ~_1 _ o., ..... , __ ,,' -I:r_-:g_i,. i(.:...i: .~"" \~i- ----i- ( \ ( b' , ",,,, L__.~!- ,_bVt.~_;_ , ~~JLw:~! ;! 1:2t--:r~~_~-:::; n TU. ,'" ~-If·.·,---L..;.'.,-.~._! -',-'-'-~' __ J,._i -J., , '_"1:.;t-~. ---.L.-J::'~'=".I"It;).~--.2:d--A ,/ . L__ :-- . ..1- ~ f .- ! i . , i t i-'- i .~ -;~ i : ~ i i , ! , ! : ,. ,....6;,""',·" . i,,=> , . , . , , , i i , ,. , n_·t. ;/:_--:. - :-._.~. --i-'\rFt.7!.-. 1'-" -. r-- ..' -'. -f----,c---~--c~'u -~.' -r.· --.: --o -. --rn_r--.~.--'r-~u-r--'---i .. ---;----1'-- ," - i " " 1 _~ '.i : ii· ~f_ i -I ,i : i ' ~_ : )! _ i J t~~::i~4It~;:iI!-f_r~tE:'-~lt~tIt~S~L~~:I:l-~IYI u. .._-•. P~.! =\(:b ~ 'l.hoL ~:~L(~2J.~',(,~~~=~~='.·',=·! ....... ~.,~::.~i:o·:{':L-"I.'", _':'_;~:"~;-"" __ ':::.n:__ .,',.. <:,0 . 'hi i : ,'POt "=P ..c.·4: -.. h6'1 ~ ,1000 ~ _9 J)1.~~' .\O.NI . ~--> O &'Go. ~ ' i .. n. __\J .. -,~()i_,~ .. ·!m·L..:.J,_rn ~;::,~~ •.. ;-:~,.:.:,,::~2. :'H .:,., , .. i"rI-i. J?c.h Lckii-e._~ .. A:i..·=~·fF/?~-·-·~-?g:i~q mL tt . i : ,- ••••• _ ••• .; •••• -" ••••••• , H •• ---'- ••• L}...... -. T'-'-;"~'- mf- 4M Ci\?~\~ ~~~ ". ol~o.~ti;y-Ie~t-tr-it~ ~ . j .• ~ •• ~-- . '.. --, .--_..~-- k~?~"-'ti0.~\f\e..~l~ " ,-_ ... , - .. . .. ·'ih'.Jcü~t~:~V\~b.i..vv(.~J'\ Jou1)":~S~' Ab~iu;~;;i::~~:,:=iM-;;' =-'~!r""'~~\~W~! , ' '-.. :;L." _;: __..:. ;.::.... ' ;_. __ ~ n_" .c.~· _L.:.:· :,/ n-;".' .~: _~:~ .. _.L:: < __ o .. "'<.: .. __":;.i.~ -~.'t- -1 ::...i.._". ;,1, _;., ",:i0)kiT~~~~" i'.,I·,.·(r~j:,~~::!4i~i~-f6(·f~~E;i~:,_ .. c .. 6~ 'C=C'f- 0hhG~ := ,oyo~._.Bi gt{_/VI'~~l'i5'qfrr··:X~l/216.,~- ... n f- ..:- ..... --.-, .... _, --..ML--Tu ... __ ... s2:_. __ .~-_.,~;,,,.~,-,,~_:,:._~,' .. _/':'1: .' "L... -. ,"':':-.n_C~~·'F-·:-"h _+:~..:.j-:':":'~_+._~_.+ ..+ ._n~_ .L. c~.. J-.:o_+-"",~"",,,, f"'~=- f6~ ... ,Ai...n~'i'·q~lb~. ,_.6g}"t.:.f:.4_.LM ?:.=A.i..IS:_05;4_ (\L.... .. ~ .... ---'-i--: - ..,.. C ••.•• :~; .. -nT, ._ .. Y">.l~_ .:.--. - · .. 1 n'" -,.'-1 ·1:;;·(~ __ ~ .. ~~~n .t;~.;.(·~~t~Ei.~::.·2L.~5:i1.Jjj!f:·~;Çf·· .·t~~ZJ~~~.:Li;GL~Qç~.lj:=_-Ç]i~~~~I:i··-"-' -.~ .. . i .. i· -, .. ·------,..-··-1· .... --.--'.-----. L .... S:-=;>- .,:t CO .F2..:"::;H~~?- ._··~~: .. :i,'=~~·=:t .~----;. (. ' ,~':'-.1:· .. e-=\'TI~~'~ :f ~ ~'J 11 _ ir _ j2 2-: ",' - --, .- ~...:': .•. - .- .------ 2::6 .•... -.Ai. :.25.(;, Z% j~• I. i .'.-._.~ .~.---~--~·-·--r·- .- .. ~ . ...... -... $\1">.1. -p<>r+b• .r-\ I<"=O~~. z~6_ . . 'i(;:;:.j.f~- 2:.= o . , Lt·=-_cl +.\0,0._ ='70-.=-,1..{ _ ---.-.------.O'=-l(.+lo 'ib i~ 10=-_- 2· G~ i i' • i' ,3' .......i-,=J'-YT~L~f,~li~ri-~J~tF .•........•.... b\~~c:i-"'~'tf-'ti.o.~. p;J::: _e.. __eJtM.~._ .. c\{~!, ..~v \Kil ~:iC\.: .. .2 '.. e.ks.e/ii "'~ .. t+~"'~f~Frfitr~Ft-~~i+~rfti~.·!;I~d;~l- MoCv".i'l\+,-==>_bl M+·:o-:f -~X1C&:f=._.I) ~.icd i:'..2:::-==-. _2 ,u~~~C)C~·~.~.' ..=.~~.~""~~·"'· Dr\o~tQ~W\J~.~4r~h~J~?m+:QllAtr:$O; ... ' .Q'.(i~~-~~~:i) ''''soC5111~5'~~~k;)h;,~~~-7o;f' ((5~~~";i3ifr Ö h'Q" -. h --i .. h')u·[N· .. ----~i- .... u u' . ~. tl 0. i Oh .. : h'~ ---:0~~1/~~Çi60-,--'i;;''i~ 1v) . ! I' _ .: t, 11 ~ " .A.. ---T3~il= .J2~~~~~~, h • . hU~h ""h"~'~+""'-7h:-h' ;hd: L~+~'.h".!""U-'~Ôl'j.J ! f'- 515(Olirif /0-0 .~ .. Ji... m .. =S/~~.Jo. h;' .,.uC '~ .. ~~; __ .... :-~~~=t·-h~.=~h~~.=~_'~=~j-·=L-_~=·--h·("'h h 17' ri !\o\'-:" n, i l:f' .,~ .. h . • h. Q... = .. 6 :.. c. h'~ Gi- __ ':- ;::)~ i(Y\ ...•. ~... G.""'.~ , - i .h ,-:-.:;2-<::1' A ._.. !.. _ . ",' h :..~ 12..+--_. O • h ~LtS\/V\. .~~ USr\~.e\ \otr-~c.~~,< ~W~ ,;se. ~u ~~ ~e\U\ -'. __ o _., •• " __ - - " __ • "_ ,_ ~ •••• +~\~.,k.~\1~1r-)l\u;h~fl~A.s.i",ke.ri-u.\J~ .(j4. k l~$.lMJ _._... ---- '--,-- " __ , . .u. __ ._. ... ) u •••••• L' . i •• 0\.\" '- i.' -S,\Vi--Or:~--. ,01.- ---FAc-'- i_~ iCPOO_-n __MN . FAC--:=: _- 4-. 5()3 .i{o~ N n~ __ ' ... .. e·~~_~fl:. :..=~$-L"'~OI~6.f'''' - ! . -, .. H ••----i-·--;---i~: ._ ... _--.~-._.;- .... --~-._--~-~-- ~~-~: - . --.---- ~ +-.- v 'iç '\\\ 'k L·",,: i. '_'\1- .~.: •.•/~ __ {,-d_ \.~t'~-ou. ~n_-:='~~_ ~tr- t'4-n_ yv_n-- , n __ ,.n _~ .'n_ -'i '[-, _n .. ' . - -'.'--- . _n __ ---- - ._n, . -:.]_ ., -- .. -- ,- i -"- .. -, .. , -- W ' '-'.' kClr~ ,'''1''''1,\,' A· ',- -r_» ri.lf\ "I' ip '. ~ tl 'LL. -- --AQ,C-----;--_ '--': ---"--T""-''''''','- .~-__ OÇLf·,,- .•••. un : j.5y.;tl-U-;v -:~- ._ ,- - :_ '-.- __ o, __ . ,._ 4 ..- , _, i .. - __ o - __ -~---=-l'S3:---.:L rrS~J-.8-.-JQQ:)~-i.9{,81.!!2- - .. == t;21/~3 - u: _:~~.::::~: _4~ ._· . -W. '.~?- . ,~c~~~~~~i~;~:~~:i~~=:"~~".-. ~'w~'~ ' ~ Froc-=--~C-."_-·jf:::.'-"-- .~ __ ~A~:......:-J5.-(Yl~:IOOO,&-.~1 -gi.~· - _~SX$M -----=-:~-~-g!. A\: -- --;---- Lu' , . ",:-,_k~-- .. ·~-i.,i~'--~ . -bf?;,L--- SiJ5--b ... NhlN i R-9: -.:;:, - (~c-+W1'lS~\_=c- LS/BB'=> ...,.0ILi2\ i31M1V= -Si Lf6qf+ MN () _ .~ o ~ o 1. i •'J~ ~ ')~. i:;, ).~~ K- - . .1"-,,;< ..'T-I'.....~+ .. = ····,4t...iO'S :n ii..{6 4i:t:,..:._i_ :..: .., - . .~ '~- --~~ 'A -- --1-1- - ~::: ':tr::r :,;'," i--rJ~-r'·\-':\-;:::(rfr"(j·r-u.Jj\ ....~_ .. 1; ",", ,,\r .r .. i......• "_, , . -i-- .' ; \vrvi€l~~e..si 'OIo..s.li\.ck. - il -ur: '! ~ Kc:Ji \ c.\~\""", hore~i..\f\:::k bUtui'\ P~q~c:i kldr Joir{l2~1~ .-o+deni' '!i ----T-- .. ·[-------i~-~~tj-:-~~',-'~--'.:-·--:~··- .... } •.·,~· :-._._~. __ . _o, - H' II 4 L .. J.·OI'Uf\·~,W4t~~t"1 .. 501ort .. ,f-fi r.~-t<,~.. TI:n#~'" _.L HI1CO-rJ 10.Ç/>'? .*i""li'<.-iG . ·V. U •. 1 .ç.", : /':.--~.~+. 1 __ - - : .. ,- f- ~ '.- ',"" i-: --"~-, . u._u _ i: "--.--'-' -~ ~4' .• ~ ,V!f.. ... ~-'iJY'l,_._.-c;~.Pkii ,pJl,i..-ic{# .,~Qi...."I..~t.. .. .ç,.,.{k._~, T ~', .~J~ t;~f.e.. ~ -. i - - ,"- f <1 ef0"'·d~ ... kJ;r ~ j. --." " ~,,-\jV'\ hoo..cJN\ 3ctil'\ i ;:: " . 4i'n: ~ .~ .'. ·f·'·····" i .: i\t~-' t:~~~~!:.~<+"=:;~ ,"!'c~SiWk,k:#rk:k#( ~~ \. i \ .. LL ,.:. .. ....IL; 1_" \ . ',-r ".. • .".,~~ !! _ . (jU(J(j ,\,h .• ~, V\Cl.c.iIV\. l<:...llvvc:tt. TF'-N)~ .' Fb.'~\"G;·F,~~~ ;Ç~~~(i~} f DV "\7' P -f-P';;' ~~. :z i· ," "ve .~ -3>''"' .•1!"1;4,~~~IE;:~~ ~ ~~br , , . . -. ".'-7'1:'\ ---'-U--!------r----~.-C __ 'ro_u_nu -:6-' _U. -----.-------c-- ----~-~--d,<:~O-.-,~Io~r~Ô~Ci:t-d..y1. ~ = J-~~JL~-(Ç-.\'L , ". i ,; ..... ' ... ' , J?< • G' . rp, ; 6i :DS .' i" i i , -=--~$.-- T__ ~_:q, -.----'-:-~:- ~-!:=.;-:--- ":-~-~:--r-:;-:J--- ': - .!:: --:---~----..;_-.-- --i- ..0_~--~--~-.. --_~-~-·1-- , €r- b. s: .,...,' .. : _ ," ' , -__ Go~ '-i ... 7.- b.s_ ±,l{.4-fJn-- '---'+r~14--, " " ~ ... _.: .. _ . __ ... ;...-1. ... .1. ~~. __ ..Lo _ ••• _-1_0' __ ,. ._ ._ .. L. -+-----L ~ _, _ .... 0 o'" rp. ,_ -10. A O -k it i' : A205" ;.." /"·1 O O"'; Iij-~ ,"""'-- 9 0'.'/ .(;J , ,'" A-----i----:.l .----(}M.a·~'~··(f· -'r,I:5'--"~U',1 cT<44--u/--_., "pi:d-- i·', _.L-C~~~o~~)J~~\~~~i~nT~=~~~T ~j-: .. C" Ak..' LLL '. 'vvi.l...: L,_ •.••-\' .. :\Jii· i'lt·' ./. i .J,' .i _' \? o.t'\\I\_~ -.1)t--iocr:~€M~_::~'0~.c~"t1~!g'lpmt.\ -Slb1~'- ..';%:.:;e!!:S.&l,.;~Lr- ----: '"- -: : iu':: __ r -:-_: --~.u:--~--t--L--+---;--c-:---:---rc_u-~--.---:-u--i--+,--j . D" L ' i~ " • ,\ 1 t . ,KAb : U_ ,'..•• , ••·1 \ ·'1 i," , of: ;)'t'-I\~.J-C\Of\V\J\L~\,,:L_e. f---,o.. ~,c...;\M'r ': IAL..:srr- ,.'t""'., ,a.~i~.",i a''''~-/.ii..rc. ii-1fA"-11"\, __ u, --+--~~-.:r -T-~i -(~-:.' d~t:i-~--!---r-!i~ck t\T~J:.-,+--'--r"-I.\U~-i- .~"--!--T-~·i:)-- _b~ ~lM'--erIoL-!-1T""'-'" es.\"e----:-.\~-i m_. -c-- i--~"'.-..!'\(I; -)_er_i~~s.I_,iC/.I\, i~~f~n~tb\i~fj:b:J;Etft+ij4~f~jkt5t~~JJ~· m_'_uL~~AL--QS~,.,.,...i--~~S.;-L-~kb i VC"ekl.i.s_!_(~i~J~1.;;'_-tt'i:tkfJ-------L--L-!,,- " i i i : i~-;-~~~~~=:_~I=~L-1- _i j-~~-~.;i~i~~=~-:-~~~~" ---~--~- -~ ----_L--~r-~ ----- _. ~n -1- -- ~i -1---------1-1---T~; -f--:4-1---:~---i- --i--'-- ~~-- eY; -- ' f ----- - --: --~----- --+-------- --i-----!--I--J.-1-~Q: !-~---Jt---j ----- - ,c;:l o.. -' b-;>.s..\;9"-t"- -, --~ I ' i , , ,i·- - 'I. ~-,. i :;b- i ," ,",\1 S\:\r,d.~'I':·\k-, ,\Lo';;)rcllAQ..\4:'.a, L V\o1L--b.,..,\~ .. uUfu Lf'";i,,,e-);~L~d,.c "e):;.i ~. L(elf..:~ , :L~· ~_Ci-rr o•... - -Lf"\:&':";;nc,;~~\;.J,~,;:~i"::ff;"L ~ •. ' -.- ' •• _ •• " H" __ • u" ... _-'u' mu---,.----- .. h .. :-3+_' ~L"_de.e~r?\~ .tfS~'i'r~::::-i ~ .. ".'. ~ \p=...L sr2-SL2.. L :L ~?=- ~'~) ~ i kd~~·~_e; ..... '. \::\3~ ,~f'~~~v. \t.,,~~, .... )'s- . "f\~L '" ~~~>~'. d_;:\~.~ o. ,,~......r-!~~\N_ ' ....lt'\..~S.~~ i '. - -' . .. ,- - . .. ~~utb~~~"-,~~J.J~):~l~~ \'}A~ •••. ~":i~:~~~,,.~'1. 'i b-:- . . >tL ~)~-~~f,O~;~:' ;'~~~~~~"f ", ,_ .. '.. "~\..W:,; \.'~'_Qib6r-0':~:i~'·J!i~~1:_~I~_:,,~!,~~ih() .J'~, {' . :.' . O d 'M)'l: . (S- .... , (i 25· . -~_~~1::., -, _' 3h,A-- r d 'cl =' 3'l.f;~~~l ~~l~k-~u .:2', ç:~,.,!~k.-c~_.~-~ __ ._, .... ~ ,c . - ,,~., ... -: _ •..~::--":~:':"---._,-~ •.., ', ....~ ~~dS' - - -J. -~"l{Ö d' ~ ~ ..\-~-- ·1 / ;4" ( ~i -i- _n' i· \ pt f\ •• - '.u ,\~ l--L-,'--- .. ~_L-i-- ----L-~-i:-~i~--i--~l~~~-=I--~r~I;-'-,--c-t~'--;'n--~-~-~---r__-i ---:~~-- .',?,cl.U -. -t(IV \€J'\)Lv~_J2::L~ O\N.Lb\_ D\ r1er(l1c-io\---joonA--J~,---k9lfJi -- .. ~ - . -~---;---l--i-~-\-__ .1. __ L __ +_ -l-\---i-~!---+--L-~0+~T-!7~_i__ -;__ l_c +__ I.._ ~--; _'c --~i· p\u..~__ "Ci,\~~-f'\F--!Is:--,Ci"~:L-S'(V{--~-(,\i~cL.-'J:~~lc.r~ Öej~j:m_c,~pi -: + - ----- -"--',: ----f--~.__ L~_:__ ~ __ ! L:-1.I-~.--.--i,~~+~'ic'-:i'-T- -~.: .. ~~:i-0'..L .•. ;:.•. -_.-_.~.' :- ... -;----; .. - -7I:hL_-1 .. ":--' _oj 40.- CN'.., -o ld--:-~ ce-i--A -~Ps.W\M.('L.i~?1:j~S\!Y,\-cl--L-eL~IF,-e- f~_f'..Js;... --:-'--i-- - ;---~-:---i--:----i--T--~ _c-'!-+---T- ~-+riL-!-7----i--T-j,--I-J----i--;---i---+- i-t - .• ' ~_--:di.vtLi_~'tISlA.dc....--;d..sA;ckir-L-'J-I\':I)~ ,--B--i.ote.fX1..s.y--t~~,-k?r:Y2d IsII"l : ~'f6~f\t~t~J;;;~T:!;'~iJ:T;~~1 J_ i· i ' J C '6;- ~1"6,\· 'Uf~-Y) 'i<- -_L.J.-1;.6-bI'B 1;J--L:I~~r :__ __ \C,._ ?i ~~ __ ~-1:_==_L_-;- ! i JlL; i . :' i , . AS i-+l.:i>I-+---~.\~r"-:+--,---i-T-~-,~--:-~I-;-i--·-~~+"r Li •. ' __ <:..->oru: __ (_~_i_vv:\--,-~-....i.~ _.c"- v.ee_.Q_< ii'Yl ~ c;aHiü~_üs6A---Q..:, w..o~~--,",c.J. - -,---·~··---t--~l~-·i-~--··~i --i 1~-\lci,*--f~+!2+--~_1 .-\ __ ~~dJd_~tb.-_Wi_ --' ---f-j--L-i-T----~---J----f--j-J-~.--~--1-F4,-~J-·-i j __ L~---i---L--+--L-L--I-+_-!-- ..... · .~-n+oJodAa.--kl>~+-.-iqh\,.i-c'..,~.:-;:: f\:e.:io-U1L_-(~LGi-_~I_]Lçpd_/i.n_J __ iEJ::f!". __ , -.-: ____ ~-.l_-j-- -:--i--f-~~_+--L-\-~--J---f-;-L~.J--+· i .. i~---i-'")L~-~'i -..i- - --L-f--L-r .: u - ,,';,...\ P~\ i~ 1:''\ ~~~-t-A L" !t~..a,,,Lt<"";''\-vj Y'",i .-rJ/qp;..! i •• r; i i,r'\I'}.A o·--r: ~L' t>Pr":·i'!.. ~.iq,,- . ..>i"'--:-""'- .. "- :--.-.~ -U-·0-'''--''-1-;--;--: L"';"m:~_ r---;·L""-'-"'r'i..• 'I"'",~.+-!y,'L\"'.,. -"\'-"''', \-~c.""'--'-ci····'n~ -i---i.--~-+-_[---1_~--7;-l-~-~-;---+~ i'L-f~~+;' ! i : i L-r--~·-.L-+--!~-!TJ-+-.i.~-_: .c{ ttf'-\._lf:'..t.--oh..r::.--1---lOkL ~v.M.J.L __ ,Ji'f"2.k-lhl-,u 6A!.._1 H:~ ih~-~Lt~~i~l~~tL,~:±lti:~=I~L~i-H-;' '~'c+{+~e'+ . ):, ..... , , i.:' : .) i, r"!' \ ; _n-i... (f---->2-.: ;=:-_,. _J_S ...• db~I'cL<:::~~~ i i __ -- m_n.- --- . u ----'o---L. - ~ in 1 .i --Z 01. t1.:;: --52.. iC-- 2'3 A :=....n.'2. /f 1 a·-::J/g{ . .~~l-li Lt 2> , ,- or- o_o "·f .- P; i~ ! mS,L/l2rl.J:._' , • .5:,' 1 ·llf ~ Lii i' r i: i.~.';"', ---- -~f-----i---- - .~ .. ...;-~_.,- \I'.~o.\ A;~\~t)" {~i"\(.,-~\~ek \t.Q,J\e\!ti) , -- ... --_'J~~,fQL.~~tM.i ~h~)'· --:"~"-'-'~--," L-..~-~··.-:_--co. O(ki ~,' .;c.:o_ • ' . " -,; 0'0 . ~. ,O '--~-~--' . b\~~'S.'~\· .Al\ri\'.?::;-; ... ~\tH,:>\c;~\I-~~fiol-o,"'-':'o e;;,~~''f\t~~I~~~~+''\A~~(ir ..•.. " .' "~ ..'~ ._._.~ .-._ .... ~._~ "" , ._._ .. L ~.,-.-.. __ ..... ~ ~~.~_ ... _:.-.-..:.._ ... _'" .. _. __.... -_.:... __ --:_- --+ ~ .. _- j-_ ..';'.__ f· ~ -_"r. ·":' ~. __ i__ .. ~ .. ~.~_i-_ .. _.J __ .LGr~~:L::':j~~ ....._. __ ._:.c.:_---"~.~~-:i~-.,,~---~, E\.· ~-\'\~' iGi ' ~" \' , • bJ":\: ,'.' i~ ~~:.=f·.:.t~i,ir'21~~t:~y6tjj7·:,j"r:~.:~1····.~;~SG •...• ;, ··S6...\ô\\-'--<;)~1 \t..\.,~" "-!"\_-''<3'''~ ' ,- "-~o_._~<;e. \dl\A<~l)C::)\.~i h.:l•.J~r-_ -o •• ---~---i .. ~ .'. '.. ~;-~- ) __\~ __L~. i.~: .l ...:-i-.!-!- .... -,--.:.~t.:i,,:c_,_~J .).~~.J?~~~;~ ." \;~,~,~_,;.~:-,A: y~ .. \o.,}io.u-~\'U-L~~ "~~'1 -~\<&~) ""','0--'" , .. L.: ..-.-.i_i !. - 'L_ ,-.LLLc..~··~T-.~rl;L="--,; ..-+, r!,-;q.~,,!_.L. -.~\ Ak.\~~. ;t=i~G~c.\'iL\~\ r.~, oP.u.~dri;.i3U.~&-'<'\dbL :wt1e :~~~<~-'~.Q~~~~~7~:~~~~:':~~~·je-t2",,1'~+L!'J~L ~:.-t .J.-~=o~: ..~o~·::-:~·~G::~!~·- er~''S..~~L-.,.-- .. iAr;:,J_~,•__ •.• L ••• ~ • .n~Je,,­ ·~d*,' b ·"',:,_" .."~ . _' ~~ '. __._~_ . ·1-.~~; ,----··=i;~·cj/~A.:: ':M~eJ\~~T~~ (b~:-V 1"E>~:.d6?\~, ~Me~.~).,: _n·ui:~~~:~~= .. ;~~~.E~u-'v _,' :~(M~r·~nn. nu, _n' , , __ in __ u eY- u" d..+ n . i n: d.e,~=-±ç LfVclll.~E~ ... :"'-' .'nE*\~~'<;u .. ·u.~~.· - (\l;=e".:.~~:~~\~t-~~cl) ,d.~'·····-~-~·d·~_i·~·.' (T~~,J:.~UA.~~~\·\_3~~~\ .', l .. __.i '_' ";'.__ L--'- ,_ .... ... __ 0_' "•. ' ~.n •• ~. __ n.'.n ... : _ . cl ~ . ..:- ..~G. i . ....: dvv .. Q.:'%.''S~e ..'-~\W\lsl .".'0\+- .. - ...\t _ - ~.\-_ ... u._ .. 'm"u .... i". Wn:f:sl:S~,,~~~\1~\. , _J'i( f e dA"J9.._.;,itJ·_·m 'n'm''.." ~, . -'~+;mn~L .i· , " .~ uel+u~':'i': nu. •L :·um', .. ,": u ' . i --Tm .•.. ,nl .... __.:, ' .. 'u .. .... _..', ... n ,LCl~~~.~b,,4-0\~~~~\A. :~i'l€-I-n?e,iL\\ i \o\\tn i\hJjS'C ~\). \tt-·k,,~~\.n~hC'_~· 'r;~-ut~~i\~\-n~(l~\~ ~~~i \iU~;'I~-,ni,; 1Ü~i_~~-\; , •• '''-'','' ,n·. u u, ,. u",' ""'>n." """ n -- .. -- .. ,,, um., , 1'2 ...{.(J,~VI'A ,.cla.'7''iL~,~lI;,~v.\.er:..(bl\kQLh.o..c:J'M L Iq ~'" ,~~h "; t6~n(i~)-:\f6-1~Y-,F:~~B ;;~::C:j~: ~: ~;~S çi kd.A ''n' Ab','~ =-'_dt ._,-:J:: ~ -!-~EJ -, , , .' ~ . " . ~' . .,.: .--.,.':'; , ... -.--'~"':-J,"" . b1L (~-t) =(f-.:1~~~/~ f,,- b~ Ai Mi = fJ. b02 A~ V=i.A-b- '---------~--, , " , . '. , .. '" - , . ~iI: (~~)=. f.~4' ~A~1:' fA' k>~A'A,-4~·biLJ;d. f:L~~~~~~A4. VA,~t, . "G) , , • _ •• '.' .'.; _',' ,"' :~_ ~ / ,,' ._~. _. 4 .,: •• ". ~ ,~ ," '._" : ..;. ;"': ;_.:L3i,~·ohty;i.;c,";.....roJI.. ~4:, =,p.i.b.:2.·A~ .'v/J...· ., ., --, Ai .6.~' ol ... '. : r ", .' .••••• "\ , .. ' .··C, _ ' ' ....• :. ~._ .•.. L", .. . '-'--. '----,.-~ -'-o -7V - -.~ - -. - .. " " . ..Lq;;'i~;..:' 'P=>;' (Ai) ,==f.t·ki"A. VA . '.m ""0' m:;o' At'.c _~ .6)\j~ "'u::-\..-i ~n<- 'tJ<>'(5">'\;'ti' & ~3"\,,,L ~.: '('i~-:(}~ ,-_.J BL ': . .i ibe-~- +tf= A:..V;z.) \0,2 - t~,f Ai VA) 4} if' . ..i.~ ' ~ .\: :i~ ,,' 'M;i. - ... , . M.•, .. ~~~\»'V\·u' ...~J ~~~~(.·~\~b:~;~r.~! ~"----"" ~- ~N:t~ ·:J;::it.l~~-:"(io~r~~::~r~~(I;·Jr;;~"-· ._ ... _\.~~_=Z:M_ 1= .iEM.~< __ ~d..(MV.= A-i.-~V_.- cl M i+... (~) ._,B-..\ -:~\--,-,--f:v\,.O- Ll"::, Q\r:::.V+'\.\Li"\.i._t~_. ' _Q\'~~V~_i~Lit-\ k ~-l ~ -~+'-i-----*~-l.l :~: -+_·L-~---'H~-~-+--i-.J-J-+· I~.-~-~-~-'~ +-·-i'i-L~-L ~~kl::\\V\.--0e..6.~-!"S:..'~~~.k.J.-'ti~f \.\.~L~'=.;..l..Lc;..:itk<.j-if-Ll?--LVe..:.-4-"-~'~j 4i ,-tcJ0J.l1~·f-rj~~H~;;ib~I:ttt~~\+t~.:~.:~E;~,~ft.fj .. ~ ,'I.- '~\ t'-~';.PL . ; ~\Ci i 'b~ ~ Im i J.: t-' ,")' Jl-. ' ri) iA-J· C~ ~~~: -'V-'C'v~~·~t-~~ i·· u ; '--!-~' i~L_'l!':'Ö'J;--[---. A~·o.:'~''''f,??~·I;Z.'''I'~'··'''·h''''1 -··l--·~.L.-'-I_..l-0___t..~.-_~~-L-~-·~i---i -'--i:_!_~)-+--w--:-.=-L-''-p .. _~---~. . " i •.. ~ \ . ~~~ ,!~ ; ~., '. ' •. ' .",' '. LS ~o -1- u.L .•. _.__ . __Lb}:k~c-.-.\\kA~L.LL~ .. ~~~-_.~)O,-.L~f+;;·ql%h~~1-=(rs . ~ .V..•=-20qL;~lh-.,. '·--:-D ." 'i I,' . iie :~" o;· " ~ i _",_.,," '_._. __ u';' , . .-.'-. - ... - "-.---- -~_ ..~-_._ .. , , , , .49 yYI3ISr1.' 'b~Ci~;~-,ki;~t~tI'cfi4.~;-il~~ [._u, 7' ~.;r- .. _' .cu_',.u:;.,_ --...,' lo.r .. ~,mL~-~,,,.·,,,}-<.. .•• ~u,'f",efi;,ir•. J:~'Vl,~ !Aq" • S ~VA dE == ::/9 l3dA i~\A"- ;~~r~~L ~re-vi-.f ~ r;- .... ' 'HP+ Lle, . ., ._$'~rct0..~ 1f?lIY\,.c' f ',\14.~s.\%O~A~',4-~\l'S ~.202.Lk7'Vi• .;- •.~,I1-fh.J.4:;l~B. ~._~.O!,."" : .... 1 ,~ô', .~'36oJ., .. '_:.~eci i~~ .•'). n~_,:,~:".f . Mu' •. 2Ib, '~/ç --."- ••.• c :-:':" ',i "."- ~. :-'7.-< -_ ..~ _;--,~-_:"u ... -,.--.-.,." ... ~ .. ;>-f;?3<"C_""'-- 2..- M.;tV ••• = s:; '\i"'--'U'c;.:.=',' -iA u_O ... -?--A'-- p' j' ..... '10 i. fi.Vi. ·-i-\J2. .. -f.; \Ji~/~ .V ..•. ' =- .. ~. A....,.:+.A,'L..-±;::i:-~ ,.. ,;,f~· ~~~--~ ~' . , -, i T : : L .. . :, __ :_ ; .. -=-,.c.. '.. ·····u -,+,--i-+---- ..... ,.~ '4 n Lo tl: i . /\.1 . i .. - J I, [ ~ ::.i' 1"-" ------'-J':\'-<...l.?'IL.Qv"a..--.e::.A-::I"u".<;l. ~ • " ':. i U i II ~ ii ~ i ii': ,i i ii L~~ ! ··--r-·_~-··---· .~._~. .n ~ l.__ .:...:~ __ ~j . ---!-~----" o ----i- .-/-- .,.1- ._ Si Vl1di:=O-'- Le , ',- !i2~i~~~:lf~;~I~~j1~~~~!· .. :~0<1~V~ .. if'\ '.' .. it , v·. A iu:·:A'· OB VvYE.> ~\.-,._._\,,?-~,J'L:::::,_, ..f~"~_~~_ . ~.~- r,-------- .. i..· ." .' ~'~~~t-{ ,2;.'r~-i·'~~ :~~:L.-\i.:i2_7"'~. \/ ~2... "- __,,",,- , ..~_, __ ....,._~ ..,... ~,,--,_~"_ .. __..~.~~'-._ .. ," .. ~"__ ~._., __ ~ .. o~.~_. __ , ~ __ .__ "0 _ •. ' • ._.:.. \ ~ AlueJ~:\~'C-~~~-~F~~~~i:-~<: s~\.u.~~..-d~b ~ ~t~~,,·~od-w, ""i'.s{Ö·"b~~F~ ?~\A~6d~ilJ;" _~"h;i t€t'..?Il"li"J; r: _n - _m __ n un i ' ,_,_ i . '_' .. _ - _. __ . __ ._ '." :. - . __ ' '._ i S\~~~ i~~ö4!~:-.v~vLô- ~~{\~ '-~~~~it~(i~"~;~(~~-l:'+-:~~61w- -:--),,·--~~-·-·T .~---- .. --. " --.- •. ----'--~-n----l~(·-i. '.-{--~.c'---:,f ~.- wO\.'S. \l!'I._c\oi. \;.,\~_~"-L V~ ." ~_ ,~~e~ ,_bLt WlG\I)im-'QO ~dJ r., .stAr r "4=~~b- ~ ":~-,~~( y,e. .. -__ :f~;j,J/~.st 1.:ki;;i;J'Iic ,:.I.T·_;' -,L_~-:i. ,__ . AJ~~ J;(; A~;:i~; j-;;;;Ii;-i.,~L:~,;.;.;q;+,~. ;-: ... <'~' Lf" "XC':"(.',S-2,·""--';'-;'I::)"-'·A"·'·1· '---i;f:'~----,:-.!'i-+,c-'-~,. - I .•• C 0.\ e..r~{';M ~t,A-:~'-;"'~~tFkt~I::l,. ~.~::~\~,l,·~,:- .. :-~lS-\:1~I .. -.~-o.k1 .. ~~k~;7~~?lnt?). _.u __ L n' 'Iv. \J ' ,\~ 'h' ,,/ i . i, .. , ". '. " "~ - " ". - 16" ,," , ,- '.' 1 ~ .... '-',1 ('OC,""I A i--0P' n ~~\.' \r---AA..,dlii.,o.,. ~~~~~"hk;. ""'\3~'" o~~~~\ ~~~:ek. '&\LU'/\ Gi0Dls1: A\..\.~kv..'c..i:1\.~''1'igih ~~\iJt \"k -~ib\f oLf"~~:' ~t:-kA\~ o.\,u,s. otfl'lAtiÖ' IDlf'" A.iu:, ~ 'F~-t\l..:.lM a k_U'Io'Q(60'; s r. \jdi\u'f',.ck ~~k..Lt- e:\+trf\~ por~tu:..l~f\ ~. ~\~iM ~ W\ik.b, Q ~x t~~i~ ~l.o\\~s.~\u-t~e. ~~Wf~h.i& ve~~~b\\~~ei-.l~l x.:;}I2: ". '.' ." "1;)" ~.o""~I\J.e.,_ :s(~o..s..\'6\o.,,; ;U,V.U .... >- tr...;. -~," "'~'''''n "0.--"' .0' ..V.=: v.t_.~~;j·L~_c...)_~ __ ~ __ ~: .. j~_~'_ ..• i ''''"J~n-''- .~.., ... ;,;i-----n-i ~ .. : ' -~ _Si.",,:dXl_ t.. ~:\) ,-- ,- J' ;\ c oi -=-.=::;;:t:~'oo_ooo.--" __ ~_,cl ?: L.lt,;:- cukr b..... ~~ ~~ di< A: A\W\_'_[ L'1 J~::- }(J2l =Jt (A.Js-Y~ 6,,+V-oLk-a.t:~/\~A o.~\rJ\-f1 --',' n'_~ _n, \ ,_-- n·'.;l _i-o ,'" ";I\I',! :5: ~\LI.rv-..G.13~,S.·L""'C(0"-6~Co..'-.a ~u..CA ,~UA~:_m " - ... - ~ et-s V~.X, -~~~\~;'n ~-~~".J~~~-CJ<.di:-.~ _,,_._n_ d' '0'- V'V\c_=. , X~~_~~;;]~._~ i»o;;;,~-~iz:i,;:-'-"'7:::f:~ki~;i;,f~~+J~,,~,:):._~-;·;-i~ M\J~vcl (M__ ):_._n MV~-'~; __ ,c .._:_J~~Cn __ .:.Y, . 'd6i. '~.tS gV;JA+ 5.1.f\iiV'''J~ ~ .,.,.;tj,i=' ._. i.,::- ..• "...' ~~ ,'.-2_ """"".,-\'..-'-. ~"'''' ••.••. ''''''' "" • ",:;•.•.. ; •. '_'''n'''\ -"'> <; .., l';'\>,J:;.'Y\. oL""('--'_">'- o..l.u.$' ,..-·i----~----f- .L _ ···1 "''', ~_ [f v A els ] + [M v t- cl (Mv)l- [~1 V] = .~.. ~~ .. j Ho ~ PAi~IJ.lA';Tpf.JPJL4;JA?~ dG :SL~~~ ..... 'P. ".f) ...J~'.'._'-"-'_ .. -- -)\,Jp cL ...i ... ,--i-':" . n .• .. =- ~~'r-~JA~~- .. _JAJ~_c16s~~~ . . . ' _. ~ __.._.:. __,uu_ '" .. u,.u_., .. _.. ,~ _ _ .. , . ' ··..L.i1'JA ....AJl> J. ~IA J.P_ .... eJ6~:".cr~"C:_~:_.: _~ :L-.__ _ _. " '1._':· .. ,1__ .: '._:_ ;.~ .....• _ .. . '.J?.JA~_Oi .. , . ' , .... ,'. +__ ._ .. ~_,._. __ ._ .io;,= ~ ='Aj.p':';d;e:~\;;.~~~i~ ::~-::-':;7' ~ ...•.......•.••• :.. ' .. \}~..;i~ ·.~·.J:;iSlf;sVJJ.AdPL..+;i'fA~;.},'~.t&p.Vl- DJ .~V~~~,IfA)~t~~if~tTii·~t}~·;'~i. ·_:T~.i .•i-.:· - ~ ---'- .l.,,;'" VdV ,'+ ..l-+--ei;.;ol ,...'" ;:L'i '-:B af''"' cv..\h' .. 'C~~~. : ..,.... L:_._"'! '_,-.f-._,.+ .. -:..~--~_: .. ~--;~._~ ,+., ..J:_ ~- ! .. ';'.: ; .__, __ ;__ ...__ ~ _, - - J __ ' ,-- I, t---.~ _,~._ .. _~~ .__ ,c _' _ ._. _.:-. __ ._' •• _ .. ,~b~L.; __ !__S\"k~~a& .'-~~~~. p =-s,Ioi., li 'l1~'l~$.' , ."l.: : ,! .• i . '~ ."._ . .,,;' - i : ::~:~( -'int> r..:..'L( P~'~.P-1 J_i. ~ •.•.. 1 ._L . __ - J_J_ i i il J , : i . ,.. (;~':~;.:.:;~.', :·_.~::'~.~~~;~""L~~r~~ ... u -_~ •• _,=l._:C· -L'.: .. ~ ..!~!··'i .h~':\lV\\'~ti~:/·.s\ ~'~3"~ ~\::.a..\r~~'& ~k .. U\A.d.a:: ) !. ii: 'i _ ~,~ J, " J •• :: - - j : I, ' .. ..• 'P'2..-~. " ... ~. 'f",f 'i/ri:..;-";n- '.1. r·, ;ik'. ":-;.',' .. Y. "~'5)-~'1?". :-'.F":~ . l..h. "---'·i,-Vl.-.r- ~ .. i-+r-~-Ç ~:'--"'.)"-';O.'_-U cl 'e-O . ' . b i "i L' d,;( , , ' i .;:::. J .mm·· .. CL JoQAlA. 'SUr+uf\~~ '~'(jtV:4-i:-2.J.{ V"-, . &/l' __ ~ . ' :U i i i b~.?t~ ...... ~-t:~~ m • ,-- •• "._ .• (. , -'. : .... ~ ... 'f~7J\f;'~ .. _:;! ~ :.:,/ ..•. ' j~: 'A~·'.' .->.., ':~'-0o) iL~,( '~H .. -7~ ·-i'?-t,Ai- ~,' J .. ~'~-;lOinefri - .>.J0 - ,I M~ 5il~ _~ i~ : f'I1.. ,,1.-. --.. . " // -7 //> Q . -- Fing1'JQ<) = Q",i-Qz. , .'Q.t=nGo- G",. . -.. - ~-~ , O_L'\\~~' n··,i "-~in.nni'···~······."lOt' e_ 'r>~.~ ... C\.t. .. ~-s..\.O",, __ .~.,~. ' ... C eL'i - fj V.;:, .'tt-a.. =J Q-i.,-Q.i- c Qa~ cr I:ç.~~:J: .~:~d~d i~ .• · '40.: ... : .---.-.-- •• -.--.- (-.- ••• --- • - •• - .-.-, ."'p' i_. __ .. -.,..,._ .. __L .. ~_.,_. i· ''';__ H_~ ''_:'_'' __ ': ... __ ~-- __ ,_. __ :.__u;-- __ -._'"""--'"',._ .~----.--~.-___i--- )L ,Wr-AJL .~ .. 4r,:~::; r.,v-1 ~~. 4i'Vt:COYJ&2AI..ff~'f~YZ:LoS.O.4~ . •.,,~,.,,'r:'= ;; -s,\-·r;,u';;'\/~iA--f+·-t,-~·~+·, nu-\(~·-t .. :, ~i 'Z\,p9,.t": -i _~u ~~~ ,'Z-LO~_2:-fVô ôu:iSOAb't-J>!Vii-~in~::1 Co., " ''''vn ,h" ' _.;., •• , "Y1(j. __ ._-J-- .. ,...--.-.~_ .. ,-_ ... -_. -·i ---+--,- i r" . -....-._-~.- - .---- .....-.,---- ..­ ------- ..-.--- . 1 ; ;._~-i.._ .. ~_--':~ ~ .. ~, !! ; , , 3' ,--C. ~ ~ ".~' O; oai...::, ..~,J.i\... ~"Ot b~, '--''' :i.-~,-u.- ;-~-~ ! --,-.'- -i--'-";' 1------' --_n __ ' I, , ~~~f i ' , .' !: ,;.! i ; , - i ; i ,I i i .I[~C=~i~-!i~~[~-~ ... +~:=t':4~~. ~.~J -~T,=_E-=!_- .j::;:* ... ;= n~ 0CO ,J5L_q'inG1±-+ 3tD ~i'$" ~O{5 '- - Lt tlJ0,_: nn'h' "n. : '- i·· 'I:; i j i ; ! r r i i I, i i i ., '. j. i --r-i- ~-~"C: -'-ru~---\§:-'_nr----r---;--.c-t_n,c.\ :'~n:'-n:---~L_---n'-T- _C'ô-- - 'n'+,n ..•ÔI\.U.,,-h('~\:>V~_=,lf\'1i:V.;i. S.l\,~_'_n''- ---.,--i-n' ~ 6 ~_. n.L:u nJn-:--L--,.L-1--,-n : ,-'--~-- - , ,' __ nL.. n .. ,E\;{ ~,,~OQ:i-I5." q1o++:. _ ~~S:n"""'_'2?,OO.-I~. ~r>i 8Gb -=- ,~5'";f6 : U i, ,-:. t i,' • ---.1-.--- .."... --.--;-- ~---~._, .. - .. --'.--.-- -"'--i-- .'-. --I - -.'-'~' .... -- 'j- -. " .. '-1-- _m i : i i i -=t~~'i=-~~~i~~r~~:n~]=]:.~=~j:=i __ ",_.t~==1~~::n ,.J __ ~ ! ! i i i (: ! r-----t-·- __ .m~_·· __ ~~~---i----!-~-·-'-i·---~~--;-~--'''--'~T ----·--i- .. -·t- ..---~- i i '., 'i _, __ ~' __ ,,_ n' '''','' "_ ..__,_ ,__ "n .n n .. , , __'n·i ' : ! i , =~c=!-}t-~~=;_-;J =..-Lc~_+\If : LC-; ..•••.• C •• i i i i ~:=_J~~-":~-t--~~! ~~.1~-'- ~~'i i i i i LLI-Y\L ]" .. -- - J i. -'r jp.l Vt· lt1 XtJ. A~ 1- ov1 J..yUi C.d d~' ! , il~1;, i i! !'!! ITTI! v 1 i i 1'\1 i i i i ! i 1z.Ç. -l i,Vi, \.((1\1 -i \Vr";' i i t i 'I -i T"I il " 1··1. i i 1 !' i j i i r LJ-..-+-t i i L- Ir:,.1 1 i i i J, i i 1 i ii i i 't::> •• ,,' -iM, \rf. ("l.-,,,J!()i' rlYJ.'ilJl' . i , i r' , ·.1 i i! i ii ·1' ! i ! i i 1 i " J i; i ,i i i I:il 'i'· . ! 1 j laç:~ ~i1n,').It./. ~Lr'lG:k/aH!l i ; i tn f--t---i-r" " i i iT II i ; i : i i i i i i! i ' ..' '. i. i ·1 ': i'l J i i i i is le.. ii "- r;,,-/i!:1 b 81 i ' i 'i i i i 'i i ! i i i ; , i .' i li-1J! 1~':i'I!llli'l' ill.illililL H ! j~4r! ;hÇ~Oi I.. / i i i ! , ! ; : ~ i ; i i i i i i m i (~ iv ii i,. i I· ! ' ! i ! i ! f2.;,lltl-I-g,,'l..· i i.. i i i i H-rl-i.,.~lbtb.lbO!.I'1!I)i1illcb~i-Oi i i!' i j iv . i i i i! TL, mT' . i··' i i i i i i i la~ju!1'J,bi1f I-llatir i i i ' i t ;l i i i i _i ~n ~1- f i i 'i i i i i ' i i i i L i i i i i r i: i i i i . i . i.!' f+i ',. 1 i i~-l Lj'~ i\~h i' j . i ,!! L i ! i i i i il' ·1· . i i i ! i i i i -'. I.; /'., i . i. !' i ! \ , 1 ! i i . i. i! , , i' i i i· ··1 : !", i i i i i ,i i ' i i i ' i , i i i i ! ' i ' ; ~71 i i i J i J ! i ! ; ! i i i ; i i i ! i i i i! i '. ---1- 11111111111'/ ri' ;F1.,' i li i i i t:i.~'i, ~J,:t'>., i i i i i i, Ii i i Ii ii • ! 1 !. 1 ~'ri/J"" i ." , . , i i 'I'" 1,. i ir"if i i ! i i i i i i i i T i i tl· i i i ; j ii !! ',J i'! i ....,1 .•.• !171 ivfll i 10_/ •• i i W/ i . i: ! 1 i i i !.-u i " hr. -r-!Jd.f.. -fL-~. ~L ~! rif. ~\ L ~ !?- .. / rJt2.. " ,'1. ! i i i IH----t-'t'li i i i! i 1 : "r.i i !,! / '}1 i ~ /1 IJ3i 2,:J {~tir )2j I.! 1 i i i ('hli.:: i i i i , i i i ' '1 i ! ' I -i i u< Y:'."'N.)',r'J i ,i ' i i i i i i i i i iJ i r.. '\li." ,1 i ' • ~'" i 'l! I· ' r i ,i:, /1/ :~~~. , :v! ~ \!"-V;~ •. ! '-" kt.~,r-i -l\/ --,.rr--..!/,j i i i i ! /(/' i i r-; !! i ~~; cv. ~~ i i!! i ! i T i , i i , ! i i i i i i i i i i i i i i i, i i i i i i i '1/1!' L i i I' i ..J' i i ~ i ~ 0', J.. h'J , ; 15 i._.l r ";, c«t &1 +t Aii-}4..,~Jrl-1 i i i , i i 1 i 1r11 ~ '_11 o'~ ' " , ! '. I· i i: !! i . ! i ! ~ ! i i ! lil r- T. j t.."., J. if.<. -,11\ ,.i4rl,\I-.i-1 11< ~:\jcJ_J.-<~i i : i i i 1-ttR.! i i",,'" ii l) i i i i ,~ .. ' i i 'I l i ~J .' i, . i .'! i! i i i i i' i - LJ I J i LI i 111 il h < • t, 111 : .1, i i i i i i' !! ! i i .", i i ,i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i .1.•...• L i i i i i i i i i i! i ir L 1;.," ir~ (,jç J ri. Vi, -i V A. 'Il:. :OS rJ-. L@ i i ,I i i i :ZJrii 1 " i , ! i i J " ! i i! i i i i, 1 i r i 1~1iC.i.I,.J/?1Lr;frp!I<-r~:B~!Cl)}. ,i i i i i i ! i 1 i i i ; i i i ! i i i i i i ' i "!' ' i i i I/? Le ~ t.!Ai ... i i 1 i i . i i i ' i ~~i :. i ii, i i' i i i ii ! I. i UJ i' j Ll- J fy 211-.1" t i i i i ! i i i i . '.' I. i'l i ir! i I', i i i !'. i i 1 j ,I! i 1 i 1J i li",! o.6/b~J-(k:'dt i . -k::,' J._. LLJ liYe.... , i . i +Hi i 'CD-~i i i i i i JJ1J_~I_i L1-1_, i i i i i i ' i~'.' ~/ i ri t-+ i ! i lt./ i -1·-1 i i i . i ; ~ .J i 1 J i , i ·H i i ni i i i; i i ,"' mi,' r - i -i----r-' i i i i i ) i \ i --, i i T i i II : i Li i Ll I· i , i i i.> \q ... i Li; : i i i ! ri ii CJf't1ki-i , i! I, 1 -i-i ! i i i 1-1-' .-1--1 i j' f -j j .'1 ' ! . i . ! i i i i i i i 'i i i i ,i i !, :. r:jHIl"" \ ni ~ LL i II i i l.h I' i 'I~L~l;;L j )') ) ~~L ) ~d;Ll i ri iio' i LV i i i r~" :1tf11 I. i i Ib"k7Ji i oi~'ai.!b; i 151", -it.,.':, i i i lAf i k-, 2-+--ti. i i ' i . ) ! II i 'i'"ll'" l' i i . i . i : . J~-.ri..:.> , h. i A i ,( i ,'·1 i i i . .1, :i ,, i i i i,! i" i i , i ,_ 1 i'l !LQ{J.. ,I i· " ..'1.1 1:1, ; -ir .. L i 1·,[iJ i i .I.:! i,~i I. 1 .. \1nl.<11I./ i i. ': i.i~ i i i 1.1 Wi~-fT1 i i !. i. j ..1..1,1 'i ,I 'I ; i i" li i i i i i iL i.\ i.1 ! i i ,ii, •. ', ,'., i i i i. I'·i-L.:-! i,! ? ( cL 16\~ J j,) - ('! 'i.! i i i ! i 1 i i i i UJ_! I J- ,'f i ( i i i! i i i ~ i ' i i-i 1/ - i , i ," .. i, " )1 '. i. i ' ; J, i 1--~_.1....--J i~ ~ ir ' )1 --ri) 'l-h-i 1 (-1 '1 ~ ~j..J !f i J i': Ii i ~!/",~lkliij J I_~-W i i i i! i i i ! J i ! 1 i i i! i ~ j :iJ Ll. ::-L~if (~ ) ff ii:i ~ - -1'1 aJ" 7+ -=.l {i i i i i i i iJ i i i ·1 i ii i i ~iJ 1 i i i i i i -1] i i i!! i-i-: ITl-=- f-J3. trth"'l (Yl,k i T' i.T~I,rL'r;I.! IT d1/-t-fiI-1 _ vh°. °f~-i ii i ! !.' I i 'OJ 'i .' i i' T i i i ' i :'j .... i TI"I .~,L ! i : : ., +-1- i-,~-:'.,i i ;' . .. (~\H=tJ!I;,±1 113:)!1 ;11-1j~ f:~.-( - 'LL}- r., ;'1 j' ii ~++-T ~~+-L-i': H .II i . ~r III -:-() i .~ i Ii ~ -, , i i I----L.L ._Li ,.J._' W I v-ri -I \ i i \\ ! ' 1 J i i J -i-:i, '. i .! -1-t-! i . ,- Y1! -!xl=-.i.-t,,-i L{--j !i i c4:-Il..t1 1·1 i i'. ,i! ,,{ i I.-U i' 1 i i ii i i i' iv' "i' 'i' ! '-i i' ! i i i /. 1 i i ! i I· ! ! i i --r i 1 i ! i ! i i i J i! l' ;--L.-j--i' i' ~,LI!::bit (~hi'. rl-~IJ"~ i 'i! ! i ! 1_ i i i ii. 'kf"'I'~ "I i i i i II i I, i~ i 'I' i i i iii! i i i ! i i i ! i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i ! i i i i J i i i! il' rTi ii i i i II iiLi! ii! i i i i \ i \ i i 1 \ i i i i i T i i ,i·' i i i ! ) i i J i! i i i i i i i i i! i i i i i i i i i i i~ - i j ri i i , i leF.lY~·~,.J.tA , li) r:. l:00 ~ -h.l- i i i 1i i 1 G zjl lDir i· ~ji/l • i i i! j 'i Ii i i! i i i i ' .. i i i i i \ __ r' -r-t i i! i i ' ::t ')I~j1i'~n1/~ .. 1 i 1 . i· , i, '! i ! i i ' . i i ~v- V,d.. "ileJlJ t ),,,- 1,..• 1 ! \i~t ! ! ! , i ' ! -!. i - , "I - i' ('1\' / " 0[' o "" ! [. i i ,'\ i i i ' i! i'!f-" . i( " 'tb i" i i i \ i i i i i i ' ; i i i i i ! i i Tc..LLJ,.d", i i~ <::. '/J, ~'. ".~ "",-,' n./ii Lr)!-, , i , i ! __ j ! i i i i IJ.I i - i i ! : i ! i i i 1 i-.Li W-ai ..' '1. /Pü ij J/}, h ,,~ r i i i i i i!. i ! i i i i ir! 1icc'\ i~i i i, i i i i i i! i i . p, ,Ji./J ! i i , FA' T' i ii -- ii i i ,i i i! Ii 1:1 , i i . , !! i . i !IT ?i~ '1.1..p, li· i ~ ,))/j,~t··. ~~? 1. I,,,. i i i I! i ! ! ! i i i i ,ivi' T ; i 'I I! li i i ! II '!iil~! i i 'i i'i!'i ; ; i ' . i i ' i ! i i i i • i . ' i l i i ; .,. ~ i i ) i i ~ " i!.i i! . ,,,,-' i I' i! i ,I ! i J i L i ! i ! B-hf'iL> i k d-...J ,Akiir A.H!, ~4z1iplbP i! i i i : ! ! i i ! i i i ! i i i i i i Il \ \ I· " i i i : i ' i i j ! i . -i i i i I_le i LI i ! ! i , i i j i i i i i i i [ i i i 1 i : , i . i . i '!\iiv"'i" i' i ' t i ' i ! i i j \ Li! ' \ .J i i ; , i i i i ! ~: '~itil "i i ' i i i {. .,; i· i!j L,t. AA' ':t~J i : "..;.1. i i i i i i i i. i J- Ttf r;lb i /. ! i i i !!,! i i i· i ! ep [': ! i ! i '/1111 j-=i!ri 'I"i f-t+H.iii'III!liil"!!!H !. 1.Jr;p. i ., i i i ,I i i, H i [ i f i -, j i ' i i i,! i ,1 . i kHi i6lil i M//-c\11""d.. i . i ! i ! ' i ! i i i i i \ i i i I i I' i'! i i ! i l/lktJ.'a.d i i i QJ!rli'/<<>hll i! ! i i::: i!! , i V i· i 1·1 i j i i 1 J i i i i i i i i i in (ni i i i i i i'! i ! " i i i! i ! i i i LLL! il •• fJ J .""J', ••• ih da. i i i i i ! i i i i r i li i i i i i i i i i i III i i !~ i i ~r 'Alt- v.~i,._ ?:l ~ i~! ~ i I, i i i ! i ! i ! i i i! . IYi' ,d i i 'lx'l 'I li31 I· i rrL..j 'i i i i!' i i i j , i i i i i i i i i i i i i r ru+h~vl~,t:!k i i i ~f ~ '! i! ! i!!! i 1·/ i i 1-i i i i 4 1 i i 1 i i! i i r-i i i i i ! ! i i i i i i ! i i i i ! rif, i ! L,i l~oJ 1;i.lf~.J.~, M1- hrJbl1 i i h'i ·(,.l.i....L_~+uiÜ"'L, klU!9 i i ~ -1.1 i v ·-1, i LV i i i i, '") '/of i 1\' i . i· r i 1- i : .l, r- ,I i i I. i)/i i "1f i i i i i i i !! " .... , '. i i . ii' '" i- i i ! i ! i i r i i· ~ i • i i At 'NI ~ i i i i i i i i T i i 11\ i i ' i ii IJ..L i i i . i i , , I!~.;I.!, i Ii J 1 L' ! i i. ILA, il 4.1 1 '! i i i' i i i i . +L i "- i ' 1fJ~ J ·1 t i i i i ' , 'i : i i i ! G i i i ! !O ! \ .\. i i i i i i i i i i L i i i i 1 i i _i t i i i i 1i i f'~- - i ~i' i i i i i i j i i .' i ri; i!' i , " I, .'1 ,; "i· ! : i I'J [ !' I-l ! i , i i li i i , i ,,' i ' ' i , ' ", " ' ,~-" ' " ,A 7--.' " 'i'" i, ,'~""'" -,--: -.'- i ' 17'-'- ,'\. i' ,I"" i i i ' ---,-"~' , , , ' ; i " i I -ii iL' i i ! LI V I'''''' -;-1 LLl i i ! " " ; i -i---.:L ; i " " ' , ''V ' ",' i+J'W i/J ~-! J1ii ii' ! i I ! i' i ' ~: t fi! ! ! i ! i i- H-t+ : , i 1'-1 i ,•..•.... 1 -i i' 1 ! " i f I i : i i , ' , , i : , , , ,'; , ,,,' i' "lA iL: i ., , ' ! ! -i i~i' + i { i iii! 1 i ! I· i 11-+-J~~, i i ,,: LI j f : : i i 1_++-+-.'6- , ' 'II 1 ! ' ~j, .~i :' i i i i \-"{ ii i ,-r iii i i ' ,! i i i i i : , " ' ,Li i +f> i 'g-~i H-1i- ~!. ~ i! i i ! i i i : I' i. ; : i i i : 1 ! , i' 1--' ' i r ir- • i' c,,: "i i .1. i" " ,,I, L ' L--- , i i i' i 0uT«+ i I i i i i i ' i ' ' ':iiC-l,l! li, ! ,. ! ~} i i i: ' i i '11 ! i i i i I ,;r't-"""' , "I i I, i i " J I ' " i i i i i i ' i ' i I i i i , : i i 'rJ' ,i i , ~!:-~ : ! i! i i i i-l-+ ! i ! i i i i i i ; : i ' i ! tdtb1 i it. l'l 'i i i i i ! i i i ! i ~{\ 1=1;i 07.1 , :i i 'i .'.~*~ - 2Jr nj±. ~ i- !ff LL i i ! i r i i I", i i ~:1 ,l ! . : f 1211- aj i± i o 11' i, i i i \ i •.• ;;,):::"-1 -I EL ir H il i i , , i i! i '---1--- "~r- ii Illil 'L,il Hi II!, : : i ' i o j ~J'J 7-1 1 +- V:>,•.. '.i-- M ,i li i ! i i i:L i ~ ili. i ! i ! :B: 1- 1,1; lVi,::: T" i ...• i i i ! ~ir"4J::.i{~t~l' Li 1 il' ',t fLJI ,.2-<, I. ri. i i -.L :' i i 1 i i i i I' i i i J i !! 1---1. i i i i I! i i i i i r i i il",! j ! rt,~jh--L.JJ(,l3' ~ -Li : i , 1\ i i .btt'-e1-t J.eri\Jl-Uv.il i '~~ni i 'i i i I 1-} ~ ~ i i L- A- tk. i i i i ..l i ! i J I i i , TL !p i . · i i iL • i! 1~. i ! i J 'u, i • ! b i t ?,U 'lif ~On ~ Pi ~--±J..\4J ~i-i- i il; i i i -q, i ± " -LL i ! .. i Ai 'i ' /'41 i ~!!j '-, 0', l:i-j 'I' ' i i i i T -1- 1.J---t""1 I '! i J I i' i i i 'li~ i i' i i i, Ai ;,1 Il!' i 1 yi i-~·i J--1-I1 i ! i r~i' i lA-{,11 l~!hl ~A-ti\ik'2l), i i , i~ .J..--11'-1! i i I i! i i Ii 1'-- i i '- L-.--+-"' i : . i 'i i i i i i i 'i ri i': i i i i Li! i i i i J I' i i i i 'I ! i , , i i i i i i i! i i I-iAJ ii,~i Lid 11 i' I i -+----+ I i i 'il i ,~'ii i ',~ cl i i i i i' i' i ' -+ ' ! i 1 i , 1 i ! , +, i '" » -lh~/JI 1 i i i ! i i i i i i ! i i i i " J i i i i ! i i! i i 1 i i 'i i )~aJi ~ i i i i i i 1 i i! i '. J ! i !f '~i i , !~i--i i 1 t : ! i t i i ! \ \_ r i-i ro i i i i i ,1 i i i m [ J i i i i i L i ! M i L i i j ! LU ! i i \ t i i L H i' 1 i 1 i H , i i ' i i-W' , i i ! i i i ! 1 i rrj ! 1~ :-i----·t-- j i i "i'" -1_. -" ' _ [ i ij-+-+-+-+-~--r ~m_~~~i i \ -i- i---i-+-+ __ L__L-l_' -~ i ; J i I' i i i : i ! i i----:i ~--'- i i i i i i . i i p=lli i i i i i . ! J t i i T i 1 i H-18'11! ~_I i i i t