Algoritmalar ve Akış Diyağramları Algoritmalar ve Akış Diyağramları - 2 mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 1 Soru 11) 100 sayıdan en büyü ğünü ve sırasını bulduran bir algoritma yazalım. Cvp 11) Algoritma : 1. : Ba şla 1. Adım: SAYAÇ = 0 olsun. 2. Adım: ENB = -99999. 3. Adım: E ğer SAYAÇ = 100 ise 8. Adım’ a git. 4. Adım: Bir SAYI al. 5. Adım: SAYAÇ’ a 1 ekle. 6. Adım: E ğer SAYI > ENB ise ENB = SAYI ve SIRA = SAYAÇ olsun. 7. Adım: 3. Adım’ a git. 8. Adım: ENB, SIRA yaz. 9. Adım: DUR. Akı ş Diyagramı : ENB = SAYI SIRA = SAYAÇ B SAYAÇ = 0 ENB = -99999 SAYAÇ = 100 SAYI G H ENB SIRA Ç E DUR SAYAÇ = SAYAÇ + 1 SAYI > ENB E H mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 2 Soru 12) Klavyeden girilen 10 tane sayının toplamını ve ortalamasını bulduran algoritmayı yazalım ve akı ş diyagramını çizelim. Cvp 12) Algoritma : 1. : Basla 1. Adım: SAYAÇ = 0 olsun. 2. Adım: TOP = 0 olsun. 3. Adım: Bir SAYI al. 4. Adım: SAYAÇ = SAYAÇ + 1 5. Adım: TOP = TOP + SAYI 6. Adım: E ğer SAYAÇ = 10 ise 8. Adım’ a git. 7. Adım: 3. Adım’ a git. 8. Adım: ORT = TOP / SAYAÇ 9. Adım: TOP yaz. 10. Adım: ORT yaz. 11. Adım: DUR. Akı ş Diyagramı : B SAYAÇ = 0 TOP = 0 G SAYI SAYAÇ = SAYAÇ + 1 TOP = TOP + SAYI SAYAÇ = 10 H ORT = TOP / SAYAÇ E Ç TOP ORT DUR mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 3 Soru 13) İste ğe ba ğlı sayıda girilen sayıların içinden tek ve çift olanların sayısını bulduran algoritmayı yazalım ve akı ş diyagramını çizelim. Cvp 13) Algoritma : 1. Adım: N sayısını al. (Girilecek sayı miktarı) 2. Adım: SAYAÇ = 0 olsun. 3. Adım: T_SAY = 0 olsun. 4. Adım: Ç_SAY = 0 olsun. 5. Adım: E ğer N = SAYAÇ ise 11. Adım’ a git. 6. Adım: Bir SAYI al. 7. Adım: SAYAÇ = SAYAÇ + 1 8. Adım: E ğer SAYI = Tam(SAYI \ 2) * 2 ise Ç_SAY = Ç_SAY + 1 5’e git 9. Adım: T_SAY = T_SAY + 1 10. Adım: 5. Adım’ a git. 11. Adım: T_SAY yaz. 12. Adım: Ç_SAY yaz. 13. Adım: DUR. Akı ş Diyagramı : B G N SAYAÇ = 0 T_SAY = 0 Ç_SAY = 0 N = SAYAÇ Ç T_SAY C_SAY E DUR G SAYI H SAYAÇ = SAYAÇ + 1 SAYI=(SAYI\2)*2 Ç_SAY = Ç_SAY + 1 T_SAY = T_SAY + 1 H Emhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 4 Soru 14) Bir sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı yazalım ve akı ş diyagramını çizelim Cvp 14) Algoritma : 1. : Basla 1. Adım: N sayısını al. 2. Adım: FAKT = 1 olsun. 3. Adım: SAYAÇ = 1 olsun. 4. Adım: E ğer N <= SAYAÇ ise 8. Adım’ a git. 5. Adım: SAYAÇ = SAYAÇ + 1 6. Adım: FAKT = FAKT * SAYAÇ 7. Adım: 4. Adım’ a git. 8. Adım: N yaz. 9. Adım: FAKT yaz. 10. Adım: DUR. Akı ş Diyagramı : B G N FAKT = 1 SAYAÇ =1 N <= SAYAÇ SAYAÇ = SAYAÇ + 1 FAKT = FAKT * SAYAÇ H Ç N FAKT E DUR mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 5 Soru 15) S = (x / 1!) + (x2 / 2!) + (x3 / 3!) + ... açılımının ilk 10 teriminin toplamını 0