Jeoloji Alpin Himalaya Orojenezi ALPİN HİMALAYA OROJENEZİ Alpin orojenezi, Avrupa kıtası ve ortaduğunun jeolojisini şekilendiren 3 ana orojenik fazlardan biridir. Kaledoniyen orojenezi Erken Paleozoyikte Baltika kıtasıyla Laurentia kıtasının çarpışmasıyla gelişir. Hersiniyen yada Varistic orojenez ise Orta Paleozoyik- Geç Paleozoyik zaman aralığında Gondwana ve Lavrusya kıtalarının çarpışarak Pangea süper kıtasının oluşmasına sebep olmuştur. Alpin orojenezi Geç Mesozoyik -Erken Neojen zaman aralığında gelişen ve Alpid kuşağı sıradağları oluşturan orojenezdir. Bu orojenez sonucunda oluşan dağlar batıdan doğuya doğru, Atlas , Rif, Baetic Cordillera, Cantabrian dağları, Pirene, Alpler, Apennine dağları, Dinarik alpler, Hellenidler, Karpatlar, Balkan, Toros, Kafkas, Alborz, Zagros, Hindu Kush, Pamir, Karakurum ve Himalayalardır. Bazen herbir sıradağ için farklı orojenez isimleri kullanılır. Örneğin Carpathean orojenezi Karpat dağları için, Himalaya orojenezi Himalaya dağları için Alpin orojenezi, güneydeki Afrika ve Hindistan kıtaları ve küçük Kimmeriyen levhasının kuzeydeki Avrasya kıtasıyla çarpışması sonucunda gelişmiştir. Tektonik levhalar arasındaki konverjan hareket Erken Kretase’den itibaren başlamıştır Fakat ana dağ oluşum fazı Paleosen Eosen arasındadır. Dağ oluşum işlevi halen bazı Alpid dağ kuşaklarında devam etmektedir. Tectonic map of southern Europe and the Middle East, showing tectonic structures of the western Alpide mountain belt