Jeokimya Alterasyon Türleri, Mineralojisi ve Jeokimyası - 2 jasperoid alterasyonu Porifi zonu - Ağır manganez alterasyonu ve altın, gümüş mineralizasyonu epitermal altın ve gümüş mineralizasyonu limonitleşme hematit ile birlikte breşik masif silika kuvars ve zinobar ile çimentolanmış breşik masif silika silisleşme alunitik alterasyon radyolarit serpantinit ve alterasyonu sonucu oluşan aspest aşırı kırıklanmış ultramafik kayaçlar ( harzburjit, dünit, piroksenit ) kumtaşı daykı kil, serisit ve oksitlerin alterasyonu alterasyon damarı alterasyon damarı boşluklu silika ve alunit alterasyonu erozyon günlenme tarzı alterasyon hidrotermal alterasyon kalsedon, kalsit ,alunit damarı kaolinit, alunit alterasyonuyla dolan boşluklu silika kireçtaşı klorit alterasyonu kontak zonlarındaki mineralizasyon lateritik alterasyon kuvars – serisit alterasyonu ve kuvars turmalin damarı kuvars – turmalin silisik alterasyon