Mikropalentoloji Alveolina - Orbitolites - Opertorbirolites Füsun Alkaya Füsun Alkaya Alem PROTOCTISTA PROTOCTISTA Filum SARCODINA SARCODINA Sınıf RHIZOPODA RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) (foraminiferler) Cinsler Alveolina Üst Paleosen-Eosen Orbitolites Üst Paleosen-Eosen Opertorbitolites Alt Eosen Şelf üzerinde Bentik Büyük bentik foraminiferler planispiral involüt SARILMA TİPLERİ planispiral involüt, fusiform planispiral involüt, globuler Genel bilgi AKSİYAL KESİT- planispiral involüt fusiform sarılma ekseni animasyon slayt gösterisi modunda, tıklayınca) İlk loca Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen DIŞ GÖRÜNÜM -Sarılma planispiral involüt. Şekli globuler, elipsoidal, fusiform veya silindirik olabilir - Dış yüzeyde, bir kutuptan diğer kutuba uzanan bölmelerin izleri ve bölmelere dik bölmeciklerin izleri görülür Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT’ te görülen özellikler 1 sarılma ekseni ilk loca test duvarı (CaCO3, porselenimsi) Taban dolgusu (CaCO3) Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT’ te görülen özellikler 2 Bölmecikler (tüm turlarda) : ana bölmelere diktir Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT’ te görülen özellikler 3 Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT ilk loca İnce kesit, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT -ayrıntı İnce kesit, alttan aydınlatma aksiyal aksiyale paralel kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT’e paralel kesit bölme bölmecik teğetsel kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen Aksiyal, aksiyale paralel ve teğetsel kesitler İnce kesitler, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen aksiyale paralel ve teğetsel kesitler X X X X İnce kesit, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen aksiyale paralel ve teğetsel kesitler İnce kesit, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen teğetsel kesitler İnce kesit, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen teğetsel kesitler İnce kesitler, alttan aydınlatma Aksiyal kesit ekvatoral kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT Sarılma eksen düzlemine dik, ilk locadan geçen kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT Sarılma eksen düzlemine dik, ilk locadan geçen kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT İnce kesit, alttan aydınlatma spiral sarılmış test bölme EKVATORAL KESİT’ te görülen özellikler 1 Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT’ te görülen özellikler 2 PRESEPTAL KANAL (bölme öncesi kanal) POSTSEPTAL KANAL (bölme sonrası kanal) Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT’ te görülen özellikler 3 TABAN DOLGUSU CaCO3 Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT ayrıntı ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz ekvatoral kesit Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT’e paralel kesit İlk locadan geçmez İnce kesitler, alttan aydınlatma İnce kesitler, alttan aydınlatma Alveolina Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen BLOK DİYAGRAM Sarılma ekseni Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen DIŞ GÖRÜNÜM Test disk şekilli Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİT Test disk şekilli Aksiyal kesitlerde papyon görünümü verir AKSİYAL KESİTLER Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen AKSİYAL KESİTLER Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen DUVAR YAPISININ AYRINTISI İnce kesit, alttan aydınlatma Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen EKVATORAL KESİT kısmi İnce kesitler, alttan aydınlatma Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen VEREV KESİT kısmi İnce kesit, alttan aydınlatma Orbitolites Üst Paleosen Üst Paleosen- -Eosen Eosen VEREV KESİT İnce kesitler, alttan aydınlatma Alveolina Orbitolites Aksiyale paralel kesitler İnce kesit, alttan aydınlatma Orbitolites Alveolina Alveolina Alveolina Alveolina Alveolina Orbitolites İnce kesit, alttan aydınlatma Opertorbitolites Alt Eosen Alt Eosen Test merceksidir Orbitolites ‘e benzer, ancak aksiyal kesitlerde her iki yanda kalın, deliksiz, karbonat lameller bulunur. Bu özelliğiyle kolaylıkla ayrılır AKSİYAL KESİT AKSİYAL KESİTLER Opertorbitolites Alt Eosen Alt Eosen AKSİYAL KESİT Opertorbitolites Alt Eosen Alt Eosen Opertorbitolites Orbitolites Alveolina Nummulites Operculina Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Kretase Assilina Nummulites + Orbitolites + miliolid Alveolina+ Orbitolites Alveolina+ Opertorbitolites Alveolina + Orbitolites + Nummulites + miliolid Orbitolites + ?Operculina + miliolid Füsun Alkaya