Karar Analizi Analitik Network Proses 1 2011-2012 BAHAR YARIYILI PROJE 1 080203002 080203003 080203013 080203017 080203027 27 MART 2012 2 .......................................................................................................................................... 3 1. ................................................................................................................................. 4 2. ................................................................................................ 5 3. ......................................................................... 9 .................................................................................................................... 9 ............................................................................... 11 .......................................................... 12 .............................................................................................................. 12 ......................................................................................................... 13 3.4. ............................................................................................................... 13 4. .................................................................................................... 24 5. ................................................................................................. 28 6. KAYNAKLAR ................................................................................................................. 30 EK 1: ........................................................................................................................................ 33 3 birbirleri sunar. arda tir. Son . 4 1. Karar verm Her insan bir karar vericidir. kar geciktirmemiz (Saaty,2001). Bu Bu ve Karar verme rinin hayati ve si ve bir karara . k (Yetiz, 2009). Analitik Network Proses lar 5 2. Canpolat Cengiz Alptekin Aslan ku vd.(2011), 6 ni Karabiber Akgerman otomobillerde CO 2 vd.(2006), nin 7 Tablo 1. Yazarlar Konu Alptekin (2010) Bulut ve Soylu (2009) Ce Eleren (2007) Entegrasyonu Canpolat (2008) Cengiz (2007) 8 2010) Aslan (2005) Analitik Network Prosesi 2005) 2005) 2006) Lojistik Uygulama 2006) 2006) Akgerman (2010) Binek Otomobillerde CO 2 Karabiber (2010) 2010) 2009) 2004) 2006) 9 3. A 3 modelleme bazen yeterli gelmeyebilir. Bazen de kriterleri belirleyebilir. Bir eder. Analitik Network P irimlere (feedbacks) olanak Network Proses . (Aslan, 2005). 10 grup e(eleman) etkini 2010). 1. . Kriterler ve eleman kendini de etkileyebilir. 11 3.2. ANP n yaslama (Bulut, 2009). terler onun da alt seviyesinde kriterleri etkileyen alt eleman olarak ad . a) b) 12 : elemanlardan olu leyebilir. 3.3. ANP 3.3.1. ,2010): 13 3.3.2. ,2010): ANP, mesini 3.4. ANP - ,2010). Kara 14 nispi n belirlenmesinde Tablo 2 1 - ku Tablo 2. 1 9 - risin stokastik ( rk,2006). 15 - Limit Matrisi: matrisin (Alptekin,2010). Buna bir anlamda matrisin limit denge da . 16 C.S. Ong. ve arka ( ,2006). teknoloji birbirlerini etkil 4. Tablo 3 Tablo 3. 17 Tablo 4. dikkate alarak n matris 5. bulunur 0+0+0+0,637+0,105+0,258=1 18 Bun celikler elde edilir. 6. 0,233 0,105 AN ri ki 7. 19 0,233 0,310 , e . 8 Bu modelde kriterler kendileriyle ve 8. Tablo hepsi teker teker seviyelere 20 Tablo 5. Kriterlerin viyelerin teker teker kriter grubunda ki Tablo 6. 21 Tablo 7 de hesapl Tablo 7. Kriterlerin Orta 1 5 7 0,722 Orta 1/5 1 4 0,205 1/7 1/4 1 0,073 Orta 1 1/7 1/5 0,072 Orta 7 1 3 0,649 5 1/3 1 0,279 - Orta 1 1/5 1/9 0,058 Orta 5 1 1/5 0,207 9 5 1 0,735 22 Tablo 8. Tablo 9. Hidro- elektrik 1 3 5 0,637 1/3 1 3 0,258 Hidro-elektrik 1/5 1/3 1 0,105 Hidro- elektrik 1 1/3 1 0,200 3 1 3 0,600 Hidro-elektrik 1 1/3 1 0,200 Hidro- elektrik 1 1/5 1/9 0,060 5 1 1/4 0,231 Hidro-elektrik 9 4 1 0,709 Sel Hidro- elektrik Orta Sel Kont 1 0 0 0,637 0,200 0,060 0 1 0 0,258 0,600 0,231 Hidro-elektrik 0 0 1 0,105 0,200 0,709 0,722 0,072 0,058 1 0 0 Orta 0,205 0,649 0,207 0 1 0 0,073 0,279 0,735 0 0 1 23 Bu Tablo 10. Tablo 11. Limit matris Sel Hidro- elektrik Orta 0,50 0 0 0,32 0,01 0,03 0 0,50 0 0,13 0,03 0,12 Hidro-elektrik 0 0 0,50 0,05 0,01 0,35 0,36 0,04 0,03 0,50 0 0 Orta 0,10 0,32 0,10 0 0,50 0 0,04 0,14 0,37 0 0 0,50 Sel Hidro- elektrik Orta 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 Hidro-elektrik 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 Orta 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 24 ak Tablo 12. Karar tablosu 4. Bu uygulama, bir ,2010). mel 38,49% nce 37,43% Hidro-elektrik 24,08% 40,49% Orta Seviye 37,19% 22,32% 25 9. Tablo 13. tedir. Bu 26 Tablo 14 17 unmakta ve tablo Tablo 14. CR: 0,093565 Tablo 15. CR: 0,095729 Tablo 16. CR: 0,074956 27 Tablo 17. CR: 0,075271 Tablo 18. 28 Tablo 19. Limit matrisi bulunduktan sonra ki b dereceleri ile birlikte el . 5. dahil edilm , endirilir. 29 ntem daha fazla dikkati gerektirmektedir. 30 6. KAYNAKLAR 2 Doktora Tezi, , , 2010. Alptekin ar 18-27 , 11 (1) 2010. Analitik Network Prosesi , , Fen , 2005. , , Fen Bilimleri , 2006. Balaban Y. ve Baki B Sisteminin Belirlenmesi: Ve Bilimler Dergisi, Cilt: 24, , 2010. -Making Systems: Analytic Networkprocess (ANP , 57-1. B. ve , -227, 2006. ksek Lisans Tezi, , , 2006. Bulut K. ve Soylu B : Bilim , 25 (1-2) 150 167, 2009 . Canbolat , , , 2008. 31 Cengiz , , , 2007. N. ve Yeni Bir -255, 2006. . ve , Cilt 20, 517-525, 2005. ANP , , , 2011. , , , 2010. Ecer F. ve , Cilt 10, 2009. F., Kabak M. ve A , Cilt 4, , 99-110, 2009. isans Tezi, , , 2009. Tezi, , , 2006. , , , 2010. 32 Y., Lisans Tezi, , , 2010. , Gazi , , 2006. , , Fen Bilimleri , 2006. S., Tuzkaya U. ve Network Process Approach To The Choice Ve Ekonomi, , Cilt:17, , 2010 M. , , , 2004. Z. ve , , 2005. B. ve ersitesi, 2005. , , , 2004. RWS Publications, 2001. Yetiz E., Alcan P., V. ve H Application Of Fuzzy AHP And ANP Methods For Chemical Reactions In Nitrochl Or Obenzen Formation Ve Fen Bilimleri Dergisi, 27, 177-189, 2009. S. ve ANP Ulusal , 2005. 33 EK 1: