Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Anatolid - Torid Platformu ANATOLİD-TORİD PLATFORMUP o n t i d l e r A n a t o l i d - T o r i d Kırşehir Masifi Arap Platformu Paleotetis ve ilişkili birimler Kuzeyde İzmir-Ankara-Erzincan Okyanusu, güneyde Bitlis-Zagros Kenet kuşağı ile sınırlanır. Anatolid – Torid PlatformuANATOLİD-TORİD PLATFORMUNUN KUZEY KENARIOkay ve Tüysüz, 1999 Kuzeyden güneye doğru, Kütahya-Bolkardağ Kuşağı Platformun metamorfik kuzey kenarını oluşturur Tavşanlı Zonu – Afyon Zonu Menderes alanı, Platformun metamorfik orta kısmını oluşturur (Batıda Menderes Masifi, doğuda Orta Anadolu masifleri) Torid kuşağı Genellikle metamorfik olmayan naplardan oluşurOkay 2001 Mesozoyik döneminde, Tetis okyanusu kuzeydeki Sakarya kıtası ile güneydeki Anatolid-Torid bloğunu birbirinden ayırmaktadır. Tetis okyanusu Geç Kretase’de kuzeye doğru dalma-batma ile yitilerek daralmaya başlamış, ve Tersiyer’in başlangıcında kuzeydeki Sakarya kıtası ile güneydeki Anatolid-Torid bloğu çarpışmıştır. Bu kıta-kıta çarpışması, bölgede deformasyona ve Alpin orojenezine yol açmıştır.Okay 2001 Paleosen’deki kıta-kıta çarpışması öncesi, güney kıta üzerine Üst Kretase’de meydana gelen ofiyolit üzerlemesi.Okay 2001 Ofiyolit üzerlemesi sırasında güney kıtanın (Anatolid-Torid Bloğu) okyanusa bakan kenarı 60 km’den daha derine gömülerek deformasyona uğramış ve mavişist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Güney kıtanın kuzey kenarı Tavşanlı Zonu olarak adlanmıştır.Okay et al., 2000Bornova Fliş Zonu