2 - Tıbbi Patoloji Anevrizma ve Arteriyel Diseksiyon_Part4a Özel Varyantlar Trousseu Bulgusu ? Vena Kava Süperior Sendromu ? Vena Kava İ nferior Sendromu ?PR İ MER ? SEKONDER (enfeksiyon, kanser) ?Lenfanjit; s ı kl ı kla ? bakteriyel, Obstrüktif Lenfödem; ? Malign tümör ? Radikal ameliyatlar ? Radyoterapi ? İ nflamasyon sonras ı ? tromboz skar Filariasis ? Postinflamatuar ? tromboz ve skarŞ ilöz asit, ş ilotoraks, ş iloperikardium ?Primer Lenfödem ? Lenfödema prekoks ? Milroy hastal ığı (o. ? Dominant)