Genel Ankara - Biyoistatistik VET VET- -104 104 1 Saat teorik, 2 saat uygulama %40 ve Final %60 Quiz YOK! : 80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/sgurcan/dersnotu.html /Final /Final Probleme Probleme 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta Konum 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta Hipotez nedir? Hata tipleri 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta Varyans analizi 8. Hafta 12. Hafta Ki- Kare testi 13. Hafta Korelasyon analizi 14. Hafta Regresyon analizi Final Statista Status Statazien a- b- olan ilk insanlardan kalma ailedeki bireyleri sayarak polis -King ve ticaret istatistikleri -15 - 1087) - Doomsday book Nurenberg bilinmektedir. larda basit idi. Bu istatistikler devlet merkezinde maliye istatistiklerinin temelini bilinmektedir. vermektedir. 17. yy Astronomi bilgini Edmund Halley (1656-1742), -1514), Cardano (1501- - - 1662) Fermat(1601- - Ars conjectanti - Karl Pearson (1857- : Elde edilen verilerin bulunma, hipotezleri test etme ve karara varma Kitle (Evren) denir. Parametre par am e t r e denir. i s t at i s t i k denir. N n S x Standart Hata 2 2 S 2 Varyans S Standart Sapma P p Oran Ortalama Evren (Parametre) Veri 1. Nitelik veriler - -orta-iyi- (ordinal) nitelik veriler denir. (nominal) nitelik veriler denir. Veri Tipleri Veriler genel olarak nitelik veriler ve 10,0 - 19,9 20,0 - 27,5 27,6 - 30,0 30,1 - 40,0 Normal kilolu Hafif kilolu Orta kilolu