Saha Raporu Ankara Güveç Köyü jeolojik İncelemesi - 1 1 JEO359 Saha Jeolojisi Dersi 4. Raporu A.Yavuz Özdemiroğlu 20023395 Aralık, 2005 2 Ankara’nın KuzeyBatısındaki Kazan İlçesine bağlı Güvenç Köyü civarının jeolojik incelenmesi: Arazide Çamaklı Tepe ile Tavşan Tepe arasındaki yoldan bakıldığında,360º’lik görüş açısında altta;içinde bitki ve küçük Gastropot fosilleri bulunan marn ve kireç taşı ardalanmaları, Şekil 1: Kayaönü Dere’nin Kuzeyindeki kireçtaşı-marn ardalanması bu birimlerin yaklaşık 10 m.kadar üstünde 1 m.kalınlığında çört tabakaları Şekil 2: Çört birimleri ve çört tabakalarının üstünde altta görülen kireç taşından farklı daha kalın tabakalı ve içinde Alveolin(Alveolina)