Saha Raporu Ankara Güvenç Köyü Jeolojik İncelemesi - 2 3 Şekil 3: Kireç taşının içindeki Alveolin fosilleri ve Nummulit(Nummulites) fosilleri içeren faklı bir çökelim ortamı bulunmaktadır. Görülen bu tabakaların Kayaönü Deresi’nin iki yanındaki yamaçlarda da aynı yapıların görülmesi,bize bu arazinin mağruz kalıdığı tektonik kuvvetler sonucunda,antikilnal bir yapı oluşmuştur,erozyon ve nehir’in aşındırması ve aşındırdığı malzemelerin taşıması sonucu şimdiki görünümünü almıştır. Arazi’nin Güney Doğu sunda polijenik kökenli, kötü boylanmış, yer yer tane,yer yer hamur destekli matriks yapıya sahip ve kırmızı birimler içine sokulum yapmış konglameraya rastlandı.İçinde tortul, metamorfik,volkanik birimler görüldü.Bu konglomera biriminin üst yüzeyinin konumu K 40ºB/16ºKD olarak ölçülmüştür.Bu konglamera Kratase yaşlıdır. Şekil 4: Konglomera