Farmakoloji Antikoagulan, Koagulan, Antigregan ve Antitermik İlaçlar 1. trombosit aktivasyonu 2. trombosit agregasyonu 3. Hemostaz Tromboz Emboli Fibrinolitik Hemostazis 1. 2. Trombositler trombin aktive edilir ve hasar kollagende ve bir . Fibrinojen trombosit sorumlu bir proteindir. (Doku trombositlerdeki fosfolipitler gereklidir) 3. Aktivasyon sonucu trombositler ADP, TxA2, serotonin, fosfolipit, lipoprotein . Bu ile trombositler ve . 4. fibrin ve trombositleri yakalarlar. Trombosit beyaz, eritrosit 5. normal kan erimelidir. pl a zm i n etkisiyle (fibrinoliz). XII XIa V VII XI IXa IX VIIa XIIa Xa X X VIIa DF + protrombin trombin XIII XIIIa fibrinojen fibrin monomer fibrin polimer ekstrinsik yolak ( ) intrinsik yolak Kandaki maddelerden kininojen prekallikrein HK, Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ , PL Ca 2+ PL VII Va PL:fosfolipit p r o te a z l a r A k ti v i te l e r i Ca 2+ Ca 2+ 2+ Doku tromboplastini) glikoproteinidir. Ca 2+ Aktiviteleri yapar. Protein C Trombomodulin Antitrombin III sorumludur - katalize edebilirler -2 antiplazmin ve -2 makroglobulin plazmini inaktive eder t-PA, streptokinaz ve urokinaz MI ve pulmoner emboli tedavisinde Antikoagulanlar Heparin embolizasyonun tedavisinde ve korunmada koagulasyon tedavisinde Heparin -250 u/kg, t.i.d. Ve kedilerde 250-375 u/kg, b.i.d.) tromboemboli tedavisinde -100 Yan etki ve toksisite: hemoraji ve potansiyel kanamalar Antidotu Enfeksiyon - Neoplaziler Travma - ve hiper- Damar reaksiyonu ve Akut hemolitik reaksiyonlar Vitamin K antagonistleri (Oral antikoagulanlar) - Aktiviteleri verilmelerinden 8-12 saat sonra mg Vitamin K antagonistleri (Oral antikoagulanlar) artar Varfarin sodyum - Atlara 0.067- 1- 2- Streptokinaz ve streptodornaz plazminojenin her iki formunu da aktive eder - eder t- t- -1.0 mg/kg/saat, IV, toplam doz 1-10 mg/kg trombosit aktivitesini Aspirin trombositlerde COX- -TxA3) -10 mg/kg, 1- Kedilerde 80 mg, 2- Sulfinpirazon da COX enzimi inhibisyonuyla Dipiridamol Klopidogrel Tiklopidin Tirofiban Hemostatikler Purpura Hematom Taze plazma Krayopresipitat Trombositten zengin plazma E.D.T.A. (etilediamintetraasetik asit) Oksalatlar amonyum oksalat potasyum oksalat Lityum oksalat Heparin Sitratlar Sodyum ve potasyum sitrat Hemostatikler - Vitamin B12 12 Gastrektomi, malabsorsiyon sendromu, ileektomi olabilir. Yeyenumdaki patolojik bozukluklar emilimi engeller endikedirler. Folik asit Demir (Fe) -300 mg, kedilerde 50- ay devam etmelidir. izlenebilir. Yan etkiler doza ilgili Epoetin alfa formudur. anemi tedavisinde 100 u/kg, SC, 4 ay boyunca haftada 3 kez -100 u/kg, SC, haftada 2-3 kez Lityum karbonat Anabolik steroidler fazla zaman gerekir. Oksimetolon -24 saatte bir kez Stanozolol - - atlara: 0.55 mg/kg, IM, 4 hafta boyunca haftada bir Anabolik steroidler Nandrolon dekanoat -1.5 mg/kg, IM / haftada bir; kedilere : 1 mg/kg, IM / haftada bir verilirler. Boldenon undesilinat atlarda 1.1 mg/kg, IM, 3 haftada bir kez verilebilir. Yan etkiler; Na ve su retensiyonu, virilizasyon, hepatotoksiste