1 - Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Kanserleri BAŞ BOYUN KANSERLERİ Saçlı deri ve deri kanserleri Dudak kanserleri Oral kavite kanserleri Tükrük bezi kanserleri Burun paranazal sinüs kanserleri Nazofarinks kanserleri Orofarinks kanserleri Hipofarinks kanserleri Larinks kanserleri Servikal özofagus ve trakea kanserleri Tiroid kanserleri - Yaş, cins, ırk ve meslek - Genetik Yatkınlık - Beslenme bozukluğu, Avitaminozlar - Alkol ve sigara kullanımı - Geçirilmiş benzer hastalık - Radyasyona maruz kalma -Travma -İnfeksiyonlar (Kronik, Viral)(EBV , HPV) -İmmun sistem bozuklukları İyileşmeyen yara İşitme azlığı Lokalize ağrı Yutkunma veya yutma bozukluğu Konuşma bozukluğu Koku alma bozukluğu Ağız kokusu Burun tıkanıklığı Yüzde şişlik Kanama Trismus Boğazda kitle hissi Boyunda kitle Ses kısıklığı Kulak ağrısı Nefes darlığı Malign bir tümörde üç ana eleman söz konusudur: a. Primer tümör T b. Rejyoner metastaz N c. Uzak metastaz M T1 N0 M0 T2 N1 M1 T3 N2a,b,c T4 a-b N3 TNM SINIFLANDIRMASI N sınıflandırması N0 Palpe edilebilir LN yok N1 Tek, ipsilateral < 3 cm LN varlığı N2 a Tek ipsilateral >3 <6 cm LN b Multipl ipsilateral lenf nodları hiç biri > 6 cm değil c Bilateral, kontrlateral LN hiç biri > 6 cm değil N3 > 6 cm LN varlığı l EVRE I T1NOM0 EVRE II T2N0M0 EVRE III T3N0MO T1,T2,T3(N1M0) EVRE IV T4N0M0 T4N1M0 TÜM N2 LER TÜM N3 LER TÜM M1 LER ERKEN EVRE İLERİ EVRE Evre IV A T4a N0 M0 T4a N1 M0 T1,T2,T3,T4a N2 M0 Evre IVB T4b N M0 T N3 M0 Evre IVC T N M0 Tedavi Evre I Cerrahi / RT Evre II Cerrahi / RT Evre III Cerrahi +/- PORT RT+/- Salvaj cerrahisi Kemoterapi ekli protokoller Evre IV Cerrahi +PORT RT +/- Salvaj cerrahisi Kemoterapi ekli protokoller