Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Batı Pontidler - II ( 1 ) BATI PONTİDLERKuzeybatı Anadolu’da ve Pontidler’in batı kesimlerinde; a-Istranca masifi, b-İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliği, c-Ballıdağ-Küre Birliği, d-Armutlu-Almacık Zonu, e-Sakarya Kıtası. gibi tektonik birlikler bulunmaktadır. Elmas 2003 Bunların yanı sıra, a-Ulus Havzası b-Devrek-Çaycuma Alçalımı c-Karabük-Safranbolu Havzası d-Trakya Havzası gibi havzalar yer alır.Sakarya KıtasıP o n t i d l e r A n a t o l i d - T o r i d Kırşehir Masifi Arap Platformu Paleotetis ve ilişkili birimlerElmas and Gürer 2003 Armutlu – Ovacık ZonuArmutlu – Ovacık ZonuElmas and Gürer 2003 Armutlu – Ovacık ZonuIstranca Masifi Trakya Yarımadası’nın kuzeyinde yer alır. Rodop Masifi’nin doğu devamıdır.Istranca Masifi kuzeyde Srednagora Zonu ve Karadeniz ile, doğuda İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliği, güneyde ise Trakya havzası çökelleri ile sınırlanır. Masifin Türkiye sınırlar içinde kalan kesiminin kuzeybatı-güneydoğu uzunluğu 200km, genişliği 20km, yüzölçümü 4000km2 dir. Istranca MasifiIstranca Masifi 244+ 5 P r eC T r 1 Ans L ad L ia Dog Cen Cmp Ç ekirde k Ö rtü Migmatit, amfibolit, gnays K ırklaeli metagranodiyoriti Metaçakıltaşı F illat, kalkşist Dolomitik mermer S leyt, fillat K umtaşı, silttaşı K umlu kçt S iyah şeyl Demirköy ve Dereköy granitoidleri T aban çakıltaşı L av, piroklas tit Masifin temeli başlıca ileri dereceli metamorfik gnays, migmatit, mikaşist, ve bunları kesen metagranitlerden oluşur. Bu kayaların Bulgaristan’daki uzantılarından Antekambriyen yaşları elde edilmiştir. Bu temelin örtüsü ise daha düşük metamorfizma derecesi sergileyen kuvarsit, kalkşist-mermer, sleyt ve fillat istifi yer alır. Bunlar genelde arkoz gibi kaba kırıntılılarla başlayıp kuvarsitlerden kireçtaşlarına geçen bir diziyi içermektedir. Bu dizi içinde özellikle üst düzeylerde pek çok kçt bloğu ve metabazit arakatkıları vardır. Dizinin üst kesimleri, bölgede pelajik bir ortamın geliştiğini belli etmektedir.Okay et. al., 2001 Istranca Masifi Istranca masifi ve onun Bulgaristan’daki uzantısında yer alan eşdeğer birimlerden Üst Triyas’a kadar yaşlar elde edilmiştir. Masifi Jura-Üst Kretase yaşlı post tektonik granitler kesmektedir (yay mağmatizması). Masifi örten en eski birimler Üst Kretase yaşlıdır. Masifin üzerinde olasılıkla Jura’dan itibaren örtü çökel birimler gelişmiştir. Ancak olasılıkla granit plütonlarıyla sıkca kesilen masifin bu dönemler de termal genleşmeye bağlı olarak yükselmesi sırasında bu örtü tümüyle aşındırılmıştır. Masifin en son yükselmesi ise Eosen döneminde olmuş ve masif bugünkü konumunu kazanmaya başlamıştır.