Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Batı Pontidler - II ( 4 ) Trakya Havzası batıda Yunanistan sınırları içindeki metamorfik Rodop Masifi, kuzeyde Bulgaristan ve Türkiye sınırları içinde metamorfik-granitik kayaçlardan oluşan Istranca Masifi, güneyde Marmara Denizi ve İstanbul Paleozoyiği ile sınırlı bir Tersiyer havzasıdır.Bulgaristan Yunanistan K A RA D E N I Z 0 25km 5000 7000 1000 Trakya havzası toplam çökel kalınlığı Trakya HavzasıGulf of Saros Gallipoli Peninsula Gulf of Edremit N AEGEAN SEA North Osmancık Fault + - MARMARA SEA BLACK SEA Zone Terzili Fault Biga Peninsula Biga Peninsula MARMARA SEA BLACK SEA AEGEAN SEA N Thrace Thrace