Döküm Kalıp BEYAZ - DOKME DEMIR DÖKME DEMİRLER BEYAZ DÖKME DEMİR Beyaz dökme demir mikroyapısı. Metalografik yapı beyaz renkli sementitle birlikte dendritik karakterde katılaşmış ince bir perlitik şebekeyi göstermektedir. BEYAZ DÖKME DEMİR Hiperötektik beyaz dökme demir mikroyapısı. (x 100). Sementit ve perlitten oluşan ötektik yapı içerisinde beyaz renkli primer sementit kristalleri Ötektik altı beyaz dökme demir. Sementit ve perlittten (siyah) oluşan mikroyapı BEYAZ DÖKME DEMİR BEYAZ DÖKME DEMİR BEYAZ DÖKME DEMİR