Yönetim Ve Organizasyon Bilgisayar II Microsoft Excel Microsoft Office paket program ile bizlere sunulan Excel program bir hesap tablosu programdr . her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için kullanlan bir programdr . Microsoft Office paket program ile bizlere sunulan Excel program bir hesap tablosu programdr . her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için kullanlan bir programdr . 23Excel de çalma alan satr ve sütunlardan oluur . Satrlar rakamlar, sütunlar ise harfler temsil eder. Excel çalma sayfas üzerinde toplam 65536 adet satr, 256 adet sütun bulunmaktadr . Çalma Kitab : Excel de açlm her yeni dosya bir çalma kitabn temsil eder. Çalma Sayfas : Excel de her bir çalma kitabnn sayfalarna denir. Hücre: Satr ve sütunlarn kesitii noktaya denir. Excel de çalma alan satr ve sütunlardan oluur . Satrlar rakamlar, sütunlar ise harfler temsil eder. Excel çalma sayfas üzerinde toplam 65536 adet satr, 256 adet sütun bulunmaktadr . Çalma Kitab : Excel de açlm her yeni dosya bir çalma kitabn temsil eder. Çalma Sayfas : Excel de her bir çalma kitabnn sayfalarna denir. Hücre: Satr ve sütunlarn kesitii noktaya denir. 4Hücrelerin Adreslerini Belirleme: Satr ve sütunlarn kesitii yere hücre dendiini daha öncede söylemitik. te bu hücrelerin her birinin bir okunuu vardr. mleç hangi hücrede ise o hücrenin ilk olarak sütun ad ve ondan sonra o hücrenin satr ad söylenir. Satr ve sütunlarn kesitii yere hücre dendiini daha öncede söylemitik. te bu hücrelerin her birinin bir okunuu vardr. mleç hangi hücrede ise o hücrenin ilk olarak sütun ad ve ondan sonra o hücrenin satr ad söylenir. 5Hücreleri Seçme lemi: Excel de bir ilemi yapmadan önce öncelikle uygulanacak olan satrlarn seçilmesi gerekmektedir. Excel de birden fazla seçme ilemi vardr. Tek bir hücre seçme: Seçilecek olan hücre üzerinde fare ile bir defa sol tklanr ve hücre seçilmi olur. Belirli bir hücre araln seçme: Seçilecek olan araln ilk hücresine tklanr ve farenin sol tuuna baslarak braklmadan istenilen hücre aralna kadar sürüklenir. Excel de bir ilemi yapmadan önce öncelikle uygulanacak olan satrlarn seçilmesi gerekmektedir. Excel de birden fazla seçme ilemi vardr. Tek bir hücre seçme: Seçilecek olan hücre üzerinde fare ile bir defa sol tklanr ve hücre seçilmi olur. Belirli bir hücre araln seçme: Seçilecek olan araln ilk hücresine tklanr ve farenin sol tuuna baslarak braklmadan istenilen hücre aralna kadar sürüklenir. 6Daha geni bir hücre araln seçme: Fare ile sürükleyerek seçme yerine klavye tuu yardm ile de belirli bir hücre aral seçilebilir. Araln ilk hücresi fare ile bir kez tklanr ve klavyeden Shift tuuna baslarak aral belirleyen son hücreye fare ile tklanr. Ayn ilem klavyedeki yön tular ile de yaplabilir. Tüm hücreleri seçme: Tüm hücreleri ayn anda seçmek için Tümünü seç dümesi ne tklanr. Belirli hücre veya hücre aralklarn seçme: lk hücre yada hücre aral seçilir daha sonra CTRL tuuna baslarak dier hücre veya hücre aral seçilir. Daha geni bir hücre araln seçme: Fare ile sürükleyerek seçme yerine klavye tuu yardm ile de belirli bir hücre aral seçilebilir. Araln ilk hücresi fare ile bir kez tklanr ve klavyeden Shift tuuna baslarak aral belirleyen son hücreye fare ile tklanr. Ayn ilem klavyedeki yön tular ile de yaplabilir. Tüm hücreleri seçme: Tüm hücreleri ayn anda seçmek için Tümünü seç dümesi ne tklanr. Belirli hücre veya hücre aralklarn seçme: lk hücre yada hücre aral seçilir daha sonra CTRL tuuna baslarak dier hücre veya hücre aral seçilir. 7Hücrelerin Boyutlandrlmas: 1. Yol: Fare yardm ile satr ve sütunlar boyutlandrma : Geniletilecek olan hücre yada hücreler seçilerek sütun balklarnn olduu çizgi üzerine fare ile gelinir. Fare imleciçift bal ok haline geldiinde farenin sol tuuna basl tutularak geniletme yada daraltma ilemi yaplabilir . 2. Yol: Biçim menüsü altndaki Sütun açlr kutusundanGenilik komutu ile boyutlandrma ilemi yaplabilir . 1. Yol: Fare yardm ile satr ve sütunlar boyutlandrma : Geniletilecek olan hücre yada hücreler seçilerek sütun balklarnn olduu çizgi üzerine fare ile gelinir. Fare imleciçift bal ok haline geldiinde farenin sol tuuna basl tutularak geniletme yada daraltma ilemi yaplabilir . 2. Yol: Biçim menüsü altndaki Sütun açlr kutusundanGenilik komutu ile boyutlandrma ilemi yaplabilir . 8Hücrelerin Boyutlandrlmas: 3. Yol: Biçim menüsü altndaki Sütun açlr kutusundan En uygun genilik komutu ile boyutlandrma ilemi yaplabilir . 4.Yol: Boyutlandrlacak olan sütun ve satr balklar arasndaki çizgi üzerine fare gelinir veçift bal ok haline geldiinde farenin sol tuuna çift tklanarak otomatik olarak boyutlandrma ilemi yaplm olur. 3. Yol: Biçim menüsü altndaki Sütun açlr kutusundan En uygun genilik komutu ile boyutlandrma ilemi yaplabilir . 4.Yol: Boyutlandrlacak olan sütun ve satr balklar arasndaki çizgi üzerine fare gelinir veçift bal ok haline geldiinde farenin sol tuuna çift tklanarak otomatik olarak boyutlandrma ilemi yaplm olur. 9Yeni Bir Çalma Sayfas Ekleme: Excel de yeni bir çalma kitab açldnda otomatik olarak üç adet çalma sayfas açlacaktr. Excel de yeni bir çalma kitab açldnda otomatik olarak üç adet çalma sayfas açlacaktr. 10Yeni Bir Çalma Sayfas Ekleme: Daha sonradan bu çalma sayfalarn artrmak için Ekle menüsü altndakiÇalma Sayfas seçenei seçilerek yeni bir sayfa daha eklenebilir. Daha sonradan bu çalma sayfalarn artrmak için Ekle menüsü altndakiÇalma Sayfas seçenei seçilerek yeni bir sayfa daha eklenebilir. 11Var Olan Çalma Sayfasn Silme: 12Çalma Sayfalarn simlendirmek: lgili sayfa üzerinde sa tklayarak açlan pencereden Yeniden Adlandr seçeneini seçmek. 13Çalma Sayfalarn simlendirmek: 14Excelde hesaplamaoperatörleriverilerilehangi ilemlerin yaplacan belirler. Hesaplama operatörleri, art(+), eksi(-), çarpma(*), ve bölme simgeleridir. Excelde bu operatörler kullanlarak dört ilem hesaplamalar yaplabilir. Excelbuoperatörlerikullanrken aadaki öncelik kurallarn izler. Paranteziçindekiifadelerönceilenir. Parantez dndaki ifadelerde çarpma, bölme, toplama ve çkarma eklinde sra izlenir. Ayn öncelik düzeyindekiilemler, soldansaa doru hesaplanr. Excelde hesaplamaoperatörleriverilerilehangi ilemlerin yaplacan belirler. Hesaplama operatörleri, art(+), eksi(-), çarpma(*), ve bölme simgeleridir. Excelde bu operatörler kullanlarak dört ilem hesaplamalar yaplabilir. Excelbuoperatörlerikullanrken aadaki öncelik kurallarn izler. Paranteziçindekiifadelerönceilenir. Parantez dndaki ifadelerde çarpma, bölme, toplama ve çkarma eklinde sra izlenir. Ayn öncelik düzeyindekiilemler, soldansaa doru hesaplanr. 1516171819Formülyazarkendinamikbiryap oluturulmutur, bunagörehücrelerdekiverilerindeil dehücrelerinadlar verilmitir .=(C3*D3)gibi Dinamikyapnn nedemekolduunu dahaiyianlamakiçinAdet ksmndaki2 saysn4 says iledeitirin veTutar ksmndaki deerin otomatikolarakdeiip deimediini gözlemleyin. Formülyazarkendinamikbiryap oluturulmutur, bunagörehücrelerdekiverilerindeil dehücrelerinadlar verilmitir .=(C3*D3)gibi Dinamikyapnn nedemekolduunu dahaiyianlamakiçinAdet ksmndaki2 saysn4 says iledeitirin veTutar ksmndaki deerin otomatikolarakdeiip deimediini gözlemleyin. 20Formüllerin kopyalanmas: 1.Yol : Formülün yazl olduu hücre üzerinde sa tklanr ve açlan pencereden Kopyala seçeneine tklanr . Daha sonra formülü eklemek istediiniz hücreye gelerek sa tklyorsunuz . Açlan penceredenYaptr seçenei ile formülü hücreye uygulam oluyorsunuz. 1.Yol : Formülün yazl olduu hücre üzerinde sa tklanr ve açlan pencereden Kopyala seçeneine tklanr . Daha sonra formülü eklemek istediiniz hücreye gelerek sa tklyorsunuz . Açlan penceredenYaptr seçenei ile formülü hücreye uygulam oluyorsunuz. 212.Yol : Formülün yazl olduu hücre seçilerek hücrenin sa alt tarafnda bulunan siyah nokta fare ile tutularak uygulanacak ksmlara doru sürüklenir. 22Eer fonksiyonu ile art ifadeleri yazma: =Eer(art ifadesi;art ifadesi salanrsa ortaya çkan sonuç;art ifadesi salanmadnda ortayaçkan sonuç) EER fonksiyonu,yazlanart ifadesinegöreyorumyapmaiini otomatikolarakyapan önemlibirilevdir . Örenci not çizelgesinde vizenin %40, finalin %60 alnarak ortalama hesaplanmtr . Bu ortalamaya göre örencilerin geçip kalmadurumlar birart ifadesiylebuldurulmakistenebilir.Yaplmas gerekenilkiart ifadesininyazlaca hücreyiseçmektir. 23Eer fonksiyonu ile art ifadeleri yazma: 24