Projelendirme Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin Alınması Gereken İzinler 1 Dilekçe ile müracat edilmesi (Ruhsat talep eden şahıs ise, nüfus cüzdanı sureti, tüzel ki şilik ise, şirket statüsü ve imza sirküleri eklenir.) B İR MADEN İN İŞLETMEYE AÇILAB İLMES İ İÇ İN ALINMASI GEREKEN İZ İNLER Maden ruhsatlarının Enerji Bakanlı ğı Maden İşleri Genel Müdürlü ğü’nden alınması 2 Ruhsat Talep Edilen sahaya ait daha önce verilmi ş müracaat dilekçesi kontrolü YOK Maden ruhsatları için harç ve teminatlar yatırılması VAR İşlemler tamamlanarak ruhsat verilmesi Vazgeç 3