Jeokimya Bitki Jeokimyası - 2 Şekil-35: Cistus creticus (Pürem) Şekil-36: Arbutus andrachne (Sandal)Şekil-37: Alnus glutinosa (Kızılağaç) Şekil-39: Phillyrea latifolia (Çitlembik) Şekil-40: Quercus coccifera (Karapelit) Şekil-41: Quercus infectoria (Pelit)Nagaraju A. ve Karimulla S., 2002. Araştırılan Elementler: Ba, Mn, Sr, Zn, Al, Fe, Be Kullanılan Bitkiler: Jatropha curcas (Hint fıstığı) (Şekil-42) ,Cassia auriculata (Hint Sinamekisi) (Şekil-43) Şekil-42: Jatropha curcas (Hint fıstığı) Şekil-43: Cassia auriculata (Hint Sinamekisi)Baroni F., Boscagli A., Di Lella L. A., Protano G. and Riccobono F., 2004. Araştırılan Element: Asbest (As) Kullanılan Bitkiler: Mentha aquatica (Su nanesi) (Şekil-44), Phragmites australis (Su kamışı) (Şekil-25) Şekil-44: Mentha aquatica (Su nanesi)Nkoane B. B. M., Sawula G. M., Wibetoe G. ve Lund W., 2005. Araştırılan Elementler: Bakır (Cu), Nikel (Ni) Kullanılan Bitki: Helichrysum candolleanum (Güneş otu) (Şekil-45) Şekil-45: Helichrysum candolleanum (Güneş otu)Özdemir Z., 2005. Araştırılan Elementler: Çinko (Zn), Demir (Fe) Kullanılan Bitki: Pinus brutia (Kızılçam) (Şekil-46) Şekil-46: Pinus brutia (Kızılçam)Gedik T., 2005. Araştırılan Elementler: Al, Cu, Fe, Mn, Zn, Pb Kullanılan Bitkiler: Astragalus sp. (Geven) ( Şekil-47), Juniperus oxicedrus (Ardıç) (Şekil-48), Pinus nigra ( Karaçam) (Şekil-49), Rosa canina (Kuşburnu) (Şekil-50), Paliurus spina-christi (Karaçalı) (Şekil-51) Şekil-47: Astragalus sp. (Geven)Şekil-48: Juniperus oxicedrus (Ardıç) Şekil-49: Pinus nigra (Karaçam)Şekil-50: Rosa canina (Kuşburnu) Şekil-51: Paliurus spina-christi (Karaçalı)Element Tür Adı Referans Au Çınar (Platanus oriantalis) Aydal, (2001) Sandal ağacı (Arbutus andrachne) Kızılağaç (Alnus glutinosa) Söğüt (Salix alba) Çitlembik (Phillyrea latifolia) Sakızlık (Pistacia lentiscus) Pelit (Quercus infectoria) Pürem (Cistus creticus) Karapelit (Quercus coccifera) Cu Güneş otu (Helichrysum candolleanum) Nkoane vd. (2005) Blepharis diversispina Kuşburnu (Rosa canina) Gedik, (2005) Kuzukulağı (Rumex acetosella) Reeves vd. (1986) Karabuğdayı (Fagonia mollis) Acem söğüdü (Salix acmophylla) Özdemir ve Sağıroğlu,(1997) Ilgın (Tamarix smyrnensis) Su kamışı (Phragmites australis) Oğulotu (Melicytus ramiflorus) Yates vd., (1974) Cırtatan (Dysoxylum spectabile) Şakayık (Palicaria undulata) Bogoch vd., (1984) Nilüfer (Dicoma niccolifera) Tablo-2: Au, Cu, Ni, Co, B, Zn ve Mn cevherleri için yapılan biyojeokimyasal prospeksiyonlarda kullanılabilecek bazı belirtken bitki türleriNi Güneş otu (Helichrysum candolleanum) Nkoane vd. (2005) Blepharis diversispina Sigla (Leucanthemopsis alpina) Reeves, (1991) Kanarya otu (Senecio pauperculus) Altınbaşak otu (Solidago hispida) Alyssum (48 tür) Karamuk (Berkheya coddii) Çobançantası (Thlaspi) (23 tür) Huş ağacı (Betula papyrifera) Hybanthus (5 tür) Co Gözotu (Eurotia ceratoides) Brooks vd., (1992) Aeollanthus subacaulis Brooks vd., (1977) Salsola nitraria Brooks, (1977) Hamamelis (Haumaniastrum robertii) Brooks vd., (1979) B Kuduzotu (Limonium suffruticosum) Brooks vd., (1995) Cometes suratensis Ayakotu (Carex juncella) Zn Çobançantası (Thlaspi caeruledcens) Lasat, (2000) Karaçam (Pinus nigra) Gedik, (2005) Kavak (Populus nigra) Özdemir vd.(2000) Thlaspi rotundifolium Reeves vd. (1983) Mn Acem söğüdü (Salix acmophylla) Özdemir ve Sağıroğlu,(1999) Ilgın (Tamarix smyrnensis) Kitre (Astragalus sp.) Gedik, (2005)Yer Araştırılan Metal Kullanılan Element Örnek Alınan Bitki Sonuçlar* Avustralya U U Çam İyi korelasyon Kanada Cu,Zn Cu,Zn Huş ağacı İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Cu Cu/Zn Ardıç İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Zn Zn Gümüş Huş İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Zn Zn Kızılağaç İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Mn Mn Ağıotu İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Au Au Atkuryuğu İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Ag Ag Atkuryuğu Korelasyon yok Britanya Kolumbiyası Ni Ni Köknar,Sedir İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Mo Mo Balsam İyi korelasyon Britanya Kolumbiyası Cu Cu/Zn Çam,Köknar İyi korelasyonDoğu Kanada Cu,Zn Cu/Zn Kızılağaç,Akçaağaç, Sögüt Prospeksiyonda kullanılmış Kebek Cu Cu Balsam dalları Anomaliler keşfedilmiş Cornwall,Galler W W Funda Anomaliler keşfedilmiş Cornwall,Galler Sn Sn Funda Anomaliler keşfedilmiş Küba Ni Ni Bitkiler İyi korelasyon Uzak Doğu As Fe Çimen Damarlar belirlenmiş Finlandiya Ni Ni Huş ağacı İyi korelasyon Almanya Ni Ni Çam,Ladin İyi korelasyon Yunanistan Cr Cr Bitkiler İyi korelasyon Japonya U U Çam,Selvi İyi korelasyonAmerika Arizona U Alfa Saysı Meşe İyi korelasyon Arizona Cu Cu Meşe İyi korelasyon Arizona Cu Cu Çalılık,Meşe İyi korelasyon Calif.,Nevada Ba Ba Köknar İyi korelasyon Idaho Zn,Pb,Cu Zn,Pb,Cu Çam,Köknar,Ladin İyi korelasyon Zn- Pb,Kötü kor. Cu Missouri Zn Zn Meşe İyi korelasyon New Mexico U U Çam,Ardıç Anomaliler keşfedilmiş New York Zn Zn Söğüt Zn alanı bulunmuştur Pennsylvania Zn Zn Bitkiler İyi korelasyon Utah U U Ardıç Anomaliler keşfedilmişRusya Cu,Mo Mo Baklagil İki büyük Cu yatağı bulunmuş Rusya Cu,Fe Fe Köknar,Huş Cu cevherinin sınırları belirlenmiş Rusya B B Phreatophytes İyi korelasyon Rusya Ni Ni/Cu Çimenler,otlar İyi korelasyon Rusya Co Co Çimenler,otlar İyi korelasyon Rusya Cu Ni/Cu Çimenler,Melezçam Yeni Cu yataklarının bulunuşu Rusya Cr Cr Çimen İyi korelasyon * “Korelâsyon” , bilinen cevherleşme üzerindeki bitki ve toprak içeriği arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Tablo-3:Bazı ülkelerde biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanılan bitkiler (Cannon,1960)