1 - Biyofizik Biyofizik Sınav örneği Başarılar dilerim Prof. Dr. Yusuf CANER Biyofizik ABD . AAAAAAAAAA 23.01.2006 Biyofizik ……… - 1 - Aşağıdaki 1’den 5’e kadar olan soruları; Doğru okuyup iyice anladıktan sonra,boş bırakılan yerleri; Derste ve ders kitabınızda yapılan tarif ve tanımları da dikkate alarak, hemen bu beş soruyu takip eden ve soruya en uygun doğru cevap olan, 5 seçenek arasından biriyle tamamlayarak/eşleştirerek cevaplayınız. 1 Bir membran birden çok iyona geçirgen ise, difizyon potansiyelinin değeri ..................................... formülü yardımıyla kolayca hesaplanabilir. 2 Küçük moleküllerin her birisi ayrı ayrı takip edilemediğinden, makroskobik ölçülebilen zamanla, bir konsentrasyon değişimi arasında, bir ilişkiye ihtiyaç vardır. Bu ilişki ............................... kuralı ile verilmiştir. 3 Canlı disk membranında Rhodopsin molekülleri hareketlidir ve ....................................... hareketi yaparlar, böylece Rhodopsin molekülleri membran yüzeyinde uzak mesafelere difüzyona uğrarlar. 4 Işığın dalga ve parçacık karakteri arasındaki ihtilaf fotoelektrik olaydan daha iyi bir şekilde; .............................. saçılmasından ortaya çıkmaktadır. 5 Sıvı içinde moleküller hareketlerde bir rotasyonel difüzyon sabiti=f R; söz konusudur. Laminer akımların hidrodinamik incelemesinde, .......................... a yarıçaplı küresel bir molekül için: f R = 8?? ? ? ?a 3 bağıntısını kullanmayı öngörmüştür. A Perrin B Compton C Brwon D Fick E Goldmann Aşağıdaki 6’dan 10’a kadar olan soruları; Doğru okuyup iyice anladıktan sonra,boş bırakılan yerleri; Derste ve ders kitabınızda yapılan tarif ve tanımları da dikkate alarak, hemen bu beş soruyu takip eden ve soruya en uygun doğru cevap olan, 5 seçenek arasından biriyle tamamlayarak/eşleştirerek cevaplayınız. 6 EKG çekiminde araştırıcı elektrotu sol 4.cü interkostal mesafenin sternumla birleştiği noktaya tatbik edilerek yapılan kayda ....................... adı verilir. 7 Normal EKG de R dalgası ile S dalgasının genliği .................................. de mutlak değerce birbirlerine eşittir. 8 Normal EKG de R dalgasının genliği ....................... e kadar giderek artar. 9 EKG çekiminde vücut yüzeyinin oybirliği ile belirlenen noktalara konarak ve aksiyon potansiyelinin daha lokaliz bir şekilde araştıran elektroda ................................. elektrot adı verilir. 10 EKG cihazlarında araya konan dirençlerle potansiyeli ihmal edilecek kadar küçültülen elektrota ...................................... elektrot denir. A V5 B endiferent C V3 D exploring E V2 Aşağıdaki 11’den 15’e kadar olan soruları; Doğru okuyup iyice anladıktan sonra,boş bırakılan yerleri; Derste ve ders kitabınızda yapılan tarif ve tanımları da dikkate alarak, hemen bu beş soruyu takip eden ve soruya en uygun doğru cevap olan, 5 seçenek arasından biriyle tamamlayarak/eşleştirerek cevaplayınız. 11 Kalbin elektrik aksı ? ? ? ? ................................. ise normal aks deviationundan bahsedilir. [ Tüm görüşlere göre örtüşen] 12 Kalbin elektrik aksı ? ? ? ? ................................... ise yatay aks deviationundan bahsedilir. [ Tüm görüşlere göre örtüşen] 13 13 13 13 Kalbin elektrik aksı ? ? ? ? ................................... ise dikey aks deviationundan bahsedilir[ Tüm görüşlere göre örtüşen] 14 Kalbin elektrik aksı ? ? ? ? ...................................... ise sağ aks deviationundan bahsedilir. [ Tüm görüşlere göre örtüşen] 15 Kalbin elektrik aksı ? ? ? ? ...................................... ise sol aks deviationundan bahsedilir. [ Tüm görüşlere göre örtüşen] A -150 o ? ? >60 o0 E 120 o