Kimya Teknolojisi Biyokimya - 3 Altı elemanlı glukopiranoz halkasının tüm elemanları aynı düzlem üzerinde bulunmaz, yani glukopiranoz halkası planar(düzlemsel) bir yapıya sahip değildir. Bunun nedeni karbon atomuna bağlı grupların birbirlerini itmeleri veya çekmeleridir. Sonuçta glukopüranoz halkasının iki konformasyonu ortaya çıkar. Bunlar sandalye(chair) ve kayık(boat)) konformasyonlarıdır. Sandalye yapısı grupların geçimli olması nedeniyle daha dayanıklıdır.Bir monosakkaridin anomerik karbon atomuna bağlı OH grubu(hemiasetal hidroksili) bir başka monosakkaridin veya karbonhidrat olmayan bir başka maddenin hidroksil grubu ile birleşir, bir molekül su çıkar ve kovalent bağ oluşur. Bu bağa glikozidik bağ denir. Yapıya katılan anomerik karbon atomuna ait OH grubunun konumuna g OH grubunun konumuna g ö ö re re glikozidik bağ, ? ? ? ? ve ß ß ß ß özelliğini alır. Aşağıdaki örnekte 2 molekül ? ? ? ? -D-glukoz molekülü? ? ? ?(1,4) glikozidik bağ yaparak maltoz disakkaridini oluşturmuşlardır. Şimdiki örnekte ise glikozidik bağ, ? ? ? ? -D- glukoz ve ß ß ß ß -D- früktoz molekülleri arasında ve her iki monosakkaride ait hemiasetal hidroksillerinin katılmasıyla oluşmuştur.