Genel Biyoloji Biyoloji Soru - Cevap 1-)Canlılardaki inorganik bileşikler nelerdir? Karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, proteinler, nükleik asitler. 2-)Karbonhidratların yapı ve görevleri nelerdir? Karbonhidratlar karbon hidrojen ve oksijen atomundan oluşur.Görevleri; ? Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) ve ATP’nin yapısına katılır. ? Polisakkaritlerin bir kısmı hücre zarının yapısına katılır. ? Karbonhidratlar enerji veren organik bileşikler oalrak kullanılır. ? Karbonhidratlar, yeşil bitklilerin yaptığı fotosentez sonucunda meydana gelir. 3-)Karbonhidratların çeşitleri ve özelikleri nelerdir? Monosakkaritler,en basit karbonhidratlar ve en basit şekerlerdir.Daha küçük birimlere parçalanamazlar.5 C’lu pentoz ve 6C’lu heksoz şekerleridir.Riboz ve deoksiriboz 5C’lu şeker, glikoz, fruktoz ve galaktoz 6C’lu şekerlerdir.Disakkaritler,çift şekerlidir.İki molekül monosakkaritin glikozit bağıyla bağlanmasından oluşur.Canlılarda en çok bulunan disakkaritler maltoz, sakkaroz ve laktozdur.Polisakkaritler.kompleks şekerlerdir.Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyon ile oluşmuş büyük moleküllü karbonhidratlardır.Canlılarda en çok bulunan polisakkaritler, nişasta, glikojen ve selüloz’dur. 4-)Karbonhidrat bakımından zengin besinler nelerdir? Karbonhidratlar çoğunlukla bitkisel yiyecelerde bulunur.Tahıllar, tahıl ürünleri ve baklagiller karbonidrat bakımından zengin besinlerdir. 5-)Yağların(lipidlerin) yapı ve görevleri nelerdir? Lipidlerin yapısında karbon hidrojen ve oksijen atomu vardır.Ayrıca fosfor ve azotta bulunabilir.Yağ çeşitlerinden olan fosfolipidler hücre zarının önemli bir bileşenini oluşturur.Yağlar glikozla birleşerek glikolipidleri, proteinlerle birleşerek lipoprotenileri oluşturur.Yağların hücrede yanması sonucu çok miktarda metabolik su açığa çıkar bu su ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. 6-)Yağların çeşitleri ve özelikleri nelerdir? Doymuş yağlar, bir yağ asidinin karbon zincirinde karbon atomları arasında çift bağ yoksa bunlara doymuş yağ asidi denir.Doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır.Tereyağı, kuyruk yağı Doymamış yağlar, yağ asidinin karbon zincirinde bir ya da daha fazla çift bağ varsa buna doymamış yağ asidi denir.Doymamış yağla oda sıcaklığında sıvıdır.Soya yağı, fıstık yağı... 7-)Yağların insan vücudu için önemi nedir?Yağ bakımından zengin besinler nelerdir? Yağlar hücrede yapı ve enerji maddesi olarak kullanılır.Önce karbon hidratlar sonra yağlar kullanılır.Yağlar fazla alındıklarında deri altında ve iç ordanların çevresinde depolanır ve canlıyı souktan korur.Bu nedenler kadınlar soğuğa karşı daha çok dayanıklıdır.Bazı yağlar bileşimlerinde büyüme, gelişme ve deri sağlığı için olan yağ asitlerini bulundurur.Yağda eriyen vitaminlerin vücuda alınmasını sağlar.Yağ bakımından zengin besinler ceviz, fındık,susam... 8-)Proteinlerin yapı ve özelikleri nelerdir? Proteinler amino asit denilen birimlerin birbirine bağlarla bağlanmasından oluşur.Yapısında karbon hidrojen oksijen ayrıca kükürt ve fosfor elementleri bulunur.Proteinler hem asit hem de baz özeliği gösterir.Amino asitler birbirine amino ve karboksil gruplarıyla bağlanır. 9-)Proteinlerin göreverli nelerdir? Proteinler hücrenin esas yapısını oluşturur.Yapım ve onarım görevleri vardır.Yıpranan hücrenin yerine yenilerinin yapılması proteinle olur.Protein kan hücrelerinden alyuvarlardaki oksijen taşıyan hemoglobinin bir kısmını oluşturur.Vücudun savunmasında görevli antikor proteinden oluşmuşur.Hücre dışı ve hücre içi sıvılarının osmotik dengesini sağlar.Vücuda karbonhidrat ve yağın az alınması durumunda protein enerji sağlamak için kullanılır. 10-)Proteinlerin insan vücudu için önemi ve protein bakımından zengin besinler nelerdir? Protein yetersizliğinde büyüme yavaşlar hatta durabilir.Zihinsel gelişmede gerileme görülür.Vücudun hastalık yapan mikroplara karşı direnci azalır.Ayrıca karaciğer hücreleri yenilenemediği için siroz hastalığı görülür.Besinler:süt, et, balık, tahıllar, baklagiller.11-)Enzimlerin yapı ve görevleri nelerdir? Enzimler, canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir.Enzimlerin proteinden oluşan kısmına apoenzim, vitaminden oluşmuş kısmına koenzim denir.Bu bölüm mineralden oluşmuşsa kofaktör adını alır.Enzimde esas iş yapan bölüm koenzim ve kofaktör’dür.Apoenzimle koenzim’in birlikte oluşturduğu bölüme holoenzim denir. 12-)Enzimlerin özelikleri nelerdir.? ? Enzimler genelde çift yönlü çalışır. ? Her hücrede tepkime çeşidi kdar enzim çeşidi vardır. ? Enzimler çok hızlı çalışır. ? Enzimler kimyasal tepkimelerden değikliğe uğramadan çıkar. ? Enzimler hücrede takım halinde çalışır. ? Enzimler aktif ya da inaktif olma durumlarına göre isimlendirilirler. 13-)Enzimlerin önemi nedir? Enzimler vücutta kimyasal tepkimeleri yavaşlatan veya hızlandıran ancak bu tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan birer katalizördür.Hücrede DNA, RNA ve ATP sentezi için gerekli olan enzimlerin sentezlenememsi sonucunda hücre ölür.Bazı enzimlerin eksikliğinde çeşitli metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir.Ör:Fenilketonüri. 14-)Enzimlerin çalışmaına etki eden etmenler nelerdir? Sıcaklık,enzimler belli bi sıcaklıkta çalışır bu sıcaklığın düşmesi ya da artması enzimlerin çalışmasını yavaşaltır.pH derecesi, genellikle enzimler pH’ın 7 olduğu ortamda iyi çalışır. Enzim yoğunluğu, ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu arttıkça tepkimenin hızı da artar. Substrat yoğunluğu, enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat yoğunluğu arttıkça tepkimenin hızı da artar.Substrat yüzeyi,substrat yüzeyi arttıkça tepkimenin hızı da artar. 15-)Vitaminlerin özelikleri nelerdir? Vitaminler metabolizmada düzeleyici ve direnç arttırıcı olarak rol oynar.Vitamniler vücutta sentezlenemediği için dışardan alınması gerekir.Alınan vitaminler sindirilmeden yağda ya da suda çözünerek hücre içine alınır. 16-)Vitaminlerin çeşitleri nelerdir? Yağda çözünen vitaminler,A,D,E,K vitaminleri; Suda eriyen vitaminler,B grubu vitaminler: Thiamin(B1),Riboflavin(B2),Niasin(B3).Pantotenik(B5),Pridoksin(B6).Biotin(B7),Folik asit(B9). Kobalamin(B12)vitamini; C vitamini. 17-)Vitaminlerin insan vücudu için önemi? ? Vücudu hastalıklardankorur direnç sağlar. ? Kemik dokunun oluşmasında, sertleşmesinde ve gelişmesinde oyunculuk yapar. ? Vücudu kanamadan ve kansızlıktan korur ? Büyüme gelişme ve üzremede etkilidir. 18-)Vitamin bakımından zengin yiyecekler nelerdir? A vitamini:balıkyağı, tereyağı, havuç, domates B vitamini:et, balık, fındık, fıstık, süt yumurta C vitamini:kuşburnu, kırmızıbiber, yeşil yapraklı bitkiler D vitamini:balıkyağı, tereyağı E vitamini:yeşil sebzeler, bitkisel yağlar K vitamini:süt yumurta karaciğer, ıspanak 19-)Nükleik asitlerin yapısı nasıldır? Nükleik asitlerin yapı birimi nükleotirlerdir.Bir nükleotidin yapısında beş karbonlu bir şeker, azotlu bir organik baz ve bir fosfat grubu bulunur.Baz ve şeker molekülünün oluşturduğu yapıya nükleozit denir.Nükleozite bir nükleotit grubunun bağlanmasıyla nükleotit oluşur.Yapısına Deoksiriboz(DNA) ve Riboz(RNA) olmak üzere iki şeker katılır.Nükleik asitlerin yapısına katılan organik bazlar pürin ve primidindir.Pürin çift halkalı büyüktürler., adenin, guanin pürin grubu bazlarıdır.Primidin bazları tek halkalı, küçüktürler.Sitozin, timin urasil primidin bazlarıdır.20-)DNA ve RNA moleküllerinin yapısı nasıldır farkları nelerdir? DNA, çift ipliklidir sarmal şekilde kıvrılmış bir merdivene benzer.Karşılıklı yer alan nükleotit zincirinde her zaman guanin sitozinin, timinde adeninin karşısında bulunur.(A=T,G=S)Karşılıklı gelen bağlar birbirinr hidrojen bağı ile bağlanır.adnin ile timin arasında iki sitozin ile guanin araında üç zayıf hidrojen bağı bulunur. RNA, bir RNA nükleotidi riboz, fosfat ve organik bazlardan oluşur.Organik bazlar adenin sitozin guanin ve urasildir.Tek iplikli yapıdadır.Hücrenin protein sentezinde görevlidir.Üç çeşittir: ? Mesajcı RNA :DNA’da bulunan kalıtsal bilgiyi stoplazmadaki ribozomlara taşır. ? Ribozomal RNA:Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur. ? Taşıyıcı RNA :Hücre içindeki amino asitleri tanır ve bunları ribozomlara taşır. Farkları,DNA kendini eşleyebilirAdenin guanin ve sitozinin dışında timin bazı vardır RNA kendini eşleyemez adenin guanin ve sitozinin dışında urasil bazı vardır. Katalizör:Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını arttıran madde. Dehidrasyon sentezi:küçük moleküller birleşirken su açığa çıkması olayı. Hidroliz:Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimlerne ayrılması işlemi Esterleşme:trigliserit üç molekül yap asiti ve vir molekül gliserin ester bağlarıyla bağlanmasından oluşur buna esterleşme denir. Yağ asiti:karbon atomlarının oluşturduğu uzun zincire hidrojen atomlarının bağlanmasıyla oluşur. Enzim:Canlı sistemindeki katalizörlere enzim denir. Aktivasyon enerjisi:bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır. Kimyasal Bağ Enerjisi:bir molekülü oluşturan atomların arasında bulunan enerjiye denir. Bütirik asit, palmitik asit doymuş yağ asididir.Doymuş yağ asidi içeren yağlara doymuş yağlar denir. Oleik asit, lineolik asit doymamış yağ asitlerindendir.doymamış yağ asidi içeren yağlara doyamamış yağlar denir. Adenin ile ribozun birleşmesi nükleoziti yapar buna adenozin denir. n(Amino asit) Protein + (n-1)Su