Genel Konular Bor Minerallerinin Önemi BOR MİNARLERİ ÖNEMİ Stratejik değere sahip Bor minarelleri doğada yaklaşık 230 çeşittir.Bunlardan ticari değere sahip olanları ise boraks(tinkal),kernit(razorit),kolemanit,uleksit,propertit,pandermit ve bor asittir. Ülkemiz yaklaşık 2,5 milyar ton bor rezervleriyle Dünya bor rezervlerinin %64 ne sahiptir.Gerikalan %14 ü A.B.D %22 si ise Rusya,Kazakistan,Çin,Peru,Arjantin ve Şili de bulunmaktadır. Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan bor,dünyanın ihtiyacını en fazla 60 yıl karşılayabilecek durumdadır.Türkiye nin ise en az 400 yıllık rezervi bulunmaktadır. Bor minarelleri ,önceleri ilaç,inşaat,boya,telstil,deterjan,sabun,ısıya dayanıklı cam,emaye,fiberglas,seramik,elektrik,izolasyon,tarımda kullanılan kimyasal maddelerin üretimi için kullanılmaktaydı.Günümüzde bunlara ek olarak enerji depolamada ,su arıtma işlerinde,atık temizleme işlemlerinde ,otomobillerde hava yastığı ve hidrolik fren imalinde ,bilgisayar teknolojisinde ,otomotiv ve silah teknolojisinde ,jet ve roket yakıtlarında,atom enerjisi denetim rodlarında ,çelik güçlendirmede,ısı ve radyasyondan koruyucu lehavalar,yanmayı geciktirici malzeme ile son derece hafif ve dayanıklı malzemenin imali gibi alanlardada kullanılmasıyla bor minerallerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde Eti Holding 'e ait bir kuruluş olan Etibor A.Ş. ne bağlı Eskişehir Kırka Bor işletmesi, Balıkesir Bigadiç Bor işletmesi ,Kütahya Emet Bor işletmesi ve Bursa Kestel Bor işletmesinde bor çıkarılmakta Bandırma Bor ve Asit Fabrikasında işlenmektedir.Bor yeraltında değil açık işletmelerden çıkarıldığı için elde etme maliyeti diğer madenlere göre daha düşüktür. Anadolu topraklarında bor ilk kez 1861 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.Bor üretimi 1970 li yıllara kadar büyük ölçüde yabancıların elindeydi. Bor minarelleri ,kamu yararı ve ulusal çıkarları korumak adına 4 Ekim 1978 yılında 2172 sayılı yasa ile Bülent Ecevit in başbakanlığı sırasında devletleştirldi, ve Etibank a devredildi. Bugün ise hükümetin Bor madenlerini özelleştirmeye çalışması kaygıyla izlenmektedir.