Silikatlar Boratlar Şekil 1.4 Üleksit’ in Mineral ŞekliKimyasal Bileşimi(NaCaB5O9.8H2O)Kristal SistemiTriklinik , hücre parametreleri : a=8.73, b=12.75, c= 6.70 Å , ? =90° 16’ , ß= 109° 08’ , ?=105° 07’.Kristal Biçimi Genellikle iğnemsi kristalli; merceksi ya da nodüler, ışınsal, pamuk yumağı şekilli .Kristal YapısıYapıdaki B5O6(OH)6 polianyonu izoledir ve 2 B-O üçgeni ve 3 B-O dörtyüzlüsünden oluşur.Kristal Bileşimi % 7,65 Na2O, % 18,85 CaO ,% 42.95 B2O3, % 35.55 H2O Sertlik2.5 Mohs.Özgül Ağırlık 1.955 gr / cm3Dilinim{ 010} Mükemmel, { 1-10} iyi .Renk ve ŞeffaflıkBeyaz, renksiz, ipeksi; şeffaf Parlaklık CamsıAyırıcı ÖzellikleriPamuk yumağı şekli, düşük yoğunluğu, soğuk suda çözünmeyip sıcak suda çözünmesi.AyrışmasıAyrışarak jips ve Kolemanit’ e dönüşür.Bulunuşu Türkiye’de Emet, Kırka, Bigadiç borat yataklarında yaygın olarak ve Bigadiç yatağında ikinci cevher olarak bulunur. Masif, karnabahar, 5.8.1 Boraks (Tinkal)• 1.2 Boraks’ ın mineral şekliKimyasal Bileşimi Na2B4O7 . 10H2O Kristal Sistemi Monoklinik Kristal Biçimi Kısa prizmatik kristalli, bazen levhamsı İkizlenme{ 100} yüzeyinde nadirenSertlik 2 - 2.5 MohsÖzgül Ağırlık1.715 gr / cm3Dizinim{ 100} mükemmelRenk ve ŞeffaflıkRenksiz; beyaz, grimsi, yeşilimsi, mavimsi; şeffaf-yarışeffafÇizgi Rengi Beyaz ParlaklıkCamsı bazen toprağımsı%B2O3 içeriği % 36.6 Ayırıcı Özellikleri Kristal şekli, düşük özgül ağırlığı, suda çözünebilirliği • Şekil 1.5 Kolemanit’ in Mineral ŞekliKimyasal Bileşimi Ca2B6O11.5H2OKristal SistemiMonoklinik , hücre parametreleri : a=8,74 , b=11,26 , c=6,10 Å , ß=110° 07’.Kristal BiçimiÇoğunlukla eş boyutlu ve kısa prizmatik kristalli; masif, kompakt, tanesel.Kristal Yapısı Kolemanitte a ekseni doğrultusunda uzanan zincirler Ca iyonları ile yatay olarak iyonik bağlanarak tabaka oluştururlar. Tabakalar zincirlerdeki hidroksil gruplar ve su molekülleri nedeni ile H bağları ile tutulurlar. Zincir biçimi (B3O4(OH)3)-2 bileşimindedir. Burada bir BO3 üçgeni bir BO3(OH) dörtyüzlüsü ve bir BO2(OH)2 dörtyüzlüsü köşe paylaşarak bir halka oluştururlar.Kimyasal Bileşimi % 27.28 CaO , % 50.81 B2O3, % 21.91 H2O.Sertlik 4.5 Mohs.Özgül Ağırlık2.42 gr / cm3.Dilinim { 010} Renk ve Şeffaflık Renksiz, beyaz; şeffaf - yarı şeffaf .Parlaklık Camsı .• Şekil 1.6 Pandermit’ in Mineral ŞekliKimyasal BileşimiCa4B10O19 . 7H2O Kristal SistemiTriklinik Kristal Biçimi Nodüler ya da düzensiz kütleler halinde; yumuşak-sert tebeşirimsi ve kompakt.Kimyasal Bileşimi% 32.11 CaO , % 49.84 B2O3, % 18.05 H2O.Sertlik 3 - 3.5 Mohs.Özgül Ağırlık 2.42 gr / cm3.Dilinim { 001} Mükemmel .Renk ve ŞeffaflıkBeyaz. Parlaklık Toprağımsı .Ayırıcı ÖzellikleriŞekli, mükemmel dilinimi, akkor ateşte erir, suda çözünmez, asitlerde kolayca çözünür.