Mikropalentoloji Calcarina - Siderolites - Laffitteina - Orbitolina - Chapmanina Calcarina - Siderolites - Laffitteina - Orbitolina - Chapmanina Füsun Alkaya Füsun Alkaya Alem PROTOCTISTA PROTOCTISTA Filum SARCODINA SARCODINA Sınıf RHIZOPODA RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) (foraminiferler) Cinsler Calcarina Üst Kretase-Güncel Siderolites Üst Kretase Laffitteina Üst Kretase-Paleosen Orbitolina Kretase Chapmanina Eosen Sığ şelf üzerinde, Bentik Bentik foraminiferler Öğrenci Sunumları ve Cins Calcarina Calcarina Üst Kretase-Güncel • • Test 1 Test 1- -2mm çapında, bikonveks, trokospiral 2mm çapında, bikonveks, trokospiral sarılımlıdır. sarılımlıdır. • • Dış yüzey tüberküllerle kaplıdır Dış yüzey tüberküllerle kaplıdır • • Sayıları 6 Sayıları 6- -30 arasında değişen kalın, uzun ve boyuna 30 arasında değişen kalın, uzun ve boyuna çizikli dikenler bulunur. çizikli dikenler bulunur. • • Sığ denizel, bentik Sığ denizel, bentik DIŞ GÖRÜNÜM canlı http.flickr.comphotosmelissa Cins Calcarina Calcarina Üst Kretase-Güncel DIŞ GÖRÜNÜM enine kesit Cins Calcarina Calcarina Üst Kretase-Güncel ENİNE KESİT • • Test planispiral sarılımlıdır Test planispiral sarılımlıdır • • Birkaç büyük ve kaba diken sarılma düzlemi içinde ve Birkaç büyük ve kaba diken sarılma düzlemi içinde ve ilk locanın yakınlarından itibaren gelişmiştir. ilk locanın yakınlarından itibaren gelişmiştir. Dikenlerde çatallı kanal sistemi mevcuttur Dikenlerde çatallı kanal sistemi mevcuttur • • Birbirini izleyen spiral lamelleri parçalayan ve test Birbirini izleyen spiral lamelleri parçalayan ve test yüzeyinde tüberkül olarak izlenen sayısız konik pliye yüzeyinde tüberkül olarak izlenen sayısız konik pliye bulunmaktadır bulunmaktadır • • Sığ denizel, bentik Sığ denizel, bentik Cins Siderolites Siderolites Üst Kretase DIŞ GÖRÜNÜM Cins Siderolites Siderolites Üst Kretase EKVATORAL KESİT Cins Siderolites Siderolites Üst Kretase AKSİYAL KESİT Cins Lafitteina Lafitteina Üst Kretase-Paleosen • • Test merceksidir. Sarılma planispiral olup çok sayıda loca Test merceksidir. Sarılma planispiral olup çok sayıda loca mevcuttur mevcuttur • • Aksiyal kesitlerde sarılma asimetrik görülür. Aksiyal kesitlerde sarılma asimetrik görülür. • • Duvar CaCo3, dik ombilikal kanallar ve kanal sistemi Duvar CaCo3, dik ombilikal kanallar ve kanal sistemi mevcuttur. mevcuttur. • • Bölme duvarları çifttir. Bölme duvarları çifttir. • • Ağız kenarda veya tabanda yarık şeklindedir Ağız kenarda veya tabanda yarık şeklindedir • • Sığ denizel Sığ denizel- -Bentik Bentik Aksiyale paralel kesit Cins Lafitteina Lafitteina Üst Kretase-Paleosen Aksiyale paralel kesit Cins Lafitteina Lafitteina Üst Kretase-Paleosen Aksiyale paralel kesit Cins Lafitteina Lafitteina Üst Kretase-Paleosen Cins Orbitolina Orbitolina Kretase • Test koni şekillidir, çapı 30mm ye erişebilir • Işınsal ana bölmeler ve kenar bölgesinde tali bölmeler mevcuttur. Işınsal ana bölmeler dalgalıdır. Tali bölmeler bir veya daha çok sayıdaki dikey ve yatay düzlem serileriyle bölünmüştür • Bazı türlerde bölme delikleri çok belirgindir ve bunlar merkezde pliye benzeri yapılar oluşturmak üzere bölmeleri keser • Sığ denizel, bentik DIŞ GÖRÜNÜM teğet kesit yatay düzlemler yatay düzlemler Cins Orbitolina Orbitolina Kretase yatay düzlemler değişik yönlerden kesitlerde görünümü BOYUNA KESİT Cins Orbitolina Orbitolina Kretase dalgalı ana bölmeler tali bölmeler Cins Orbitolina Orbitolina Kretase ENİNE KESİT Cins Orbitolina Orbitolina Kretase Cins Orbitolina Orbitolina Kretase Cins Orbitolina Orbitolina Kretase Cins Orbitolina Orbitolina Kretase Cins Orbitolina Orbitolina Kretase Cins Chapmanina Chapmanina Eosen • Test konik olup erken evredeki birkaç loca trokospiral sarılmıştır.Daha sonraki turlar geniş bir yelpaze şeklinde düzenlenmiş olup localar dikdörtgen şekillidir. • Ombilikal bölge yatay lamina ve lameller arası pliyeler ile delinmiştir. • Test duvarı CaCo3, delikli • Sığ denizel, bentik BOYUNA KESİT dikdörtgen localar yatay lamina laminalara dik pliyeler Cins Chapmanina Chapmanina Eosen Cins Chapmanina Chapmanina Eosen BOYUNA KESİT Cins Chapmanina Chapmanina Eosen VEREV KESİT Cins Chapmanina Chapmanina Eosen enine kesit boyuna kesit boyuna kesit pliyelerin uçları dikdörtgen localar ENİNE KESİT Cins Chapmanina Chapmanina Eosen