Genel Cevher Hazırlama Ana Bilim dalı ağır ortam ile zenginleştirme föyü İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1.DENEYİN ADI: AĞIR ORTAM İLE ZENGİNLEŞTİRME Ağır ortam ayırması, cevher ve kömür hazırlamada çok yaygın olarak uygulanan basit ve yüksek verimli gravite ile zenginleştirme yöntemidir. Ağır ortam ayırmasında belirli özgül ağırlıkta akışkan içeren bir banyoya konan mineral tanelerinden özgül ağırlığı akışkanın özgül ağırlığından büyük olanlar batar ve küçük olanlar yüzer. Batan ve yüzen olmak üzere iki ürün alınarak ayrışma sağlanır. Ağır ortam yönteminde tuzların sudaki çözeltileri, organik sıvılar ve katıların su içindeki süspansiyonu olmak üzere üç çeşit ağır ortam kullanılır. Ağır ortam ayırmasının iki önemli uygulama alanı vardır. Birincisinde kömür hazırlamada kömürün şistten ayrılması, ikincisinde ise temiz bir artık atıldığından bir ön konsantrasyon işlemlinde kullanılır. Bunun uygulama alanları da elmas, sülfürlü mineraller ile oksitli cevherlerin zenginleştirilmesidir. 2.DENEYİN AMACI: ? Ağır ortam ile zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin anlatılması, ? Kullanılan ağır ortamlar hakkında bilgi verilmesi. 3.DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER: Deneyde; kömür-feldspat karışımı bir yapay numune, ağır ortam oluşturmakta kullanılan ZnCl 2 , akışkan ortam olarak su, beher, kap, süzgeç kullanılacaktır. 4.İSTENENLER: 1- Ağır ortam ile ayırmanın esasını anlatınız. 2- Ağır ortam ayarlamak için kullanılan malzemeler hakkında bilgi veriniz. 3- Ağır ortam ile ayırmanın endüstriyel uygulamaları hakkında örnekler veriniz. 4- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1.DENEYİN ADI: JİG İLE ZENGİNLEŞTİRME Farklı özgül ağırlıkta bulunan minerallerin akışkan bir ortam içinde yerçekimi ve akışkan ortamın düşey hareketinin etkisine bağlı olarak tabakalar halinde ayrışması ile yapılan zenginleştirmeye jig ile zenginleştirme denir. Zenginleştirmenin yapıldığı cihaza jig adı verilir. Jiglerde kullanılan akışkan ortam çoğunlukla su, bazen ise hava ve ağır bir sıvı olabilir. Endüstride kullanılan jigler hareketli ve sabit elekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Jigler iri boyutlu cevherlerin ön ve nihai zenginleştirme işlemlerinde çok eskiden beri kullanılan jigler günümüzde kömür ve krom zenginleştirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 2.DENEYİN AMACI: ? Jig zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin anlatılması, ? Ayırma parametrelerinin belirlenmesi, ? Cihazın yapısal özelliklerinin belirlenerek, deney sonucunda ayırma etkinliğinin belirlenmesi. 3.DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER: Deneyde; Kömür-feldspat karışımı bir yapay numune, laboratuar tipi tek kompartımanlı hidrolik pistonlu bir jig, akışkan ortam olarak su, paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır. 4.İSTENENLER: 1- Düşey hareketli akan akışkan ortam ile ayırmanın esasını anlatınız. 2- Hidrolik tek kompartımanlı pistonlu bir jig kesiti çizerek elemanlarını üzerinde gösteriniz 3- Jigde ayırmayı etkileyen parametreleri belirterek açıklayınız. 4- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL