Genel Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Elektrostatik Ayırma İle Zenginleştirme İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1. DENEYİN ADI: ELEKTROSTATİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME Minerallerin iletkenlik farkına dayanan ve mineral tanelerinin kuru olarak zenginleştirilmesi için uygulanan yönteme, elektrostatik zenginleştirme veya yüksek gerilim zenginleştirilmesi denir. 2. DENEYİN AMACI: Deneyin amacı elektrostatik zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin pekiştirilmesi, elektrostatik ayırıcıların yapılarının, çalışma prensiplerinin belirtilmesi ve bu ayırıcıda yapılabilecek ayarların açıklanılarak gösterilmesi 3. İSTENENLER: 1-Elektrostatik ayırmanın tanımını yaparak, mineral tanelerinin elektrik yükü kazandırma yöntemlerini maddeler halinde açıklayınız. 2-Elektrostatik ayırıcıları yapısal özelliklerine göre sınıflandırarak, bu cihazlarda yapılabilecek ayarları belirtiniz. 3-Elektrostatik ayırıcıların uygulanış amaçlarını maddeler halinde açıklayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL