Genel Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Sarsıntılı Masa İle Zenginleştirme İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1.DENEYİN ADI: SARSINTILI MASA İLE ZENGİNLEŞTİRME Sarsıntılı masalar özgül ağırlık farkı ile zenginleştirmenin günümüzdeki en çok kullanılan cihazlarıdır. Sarsıntılı masa esas olarak üzerinde tabaka halinde akışkan akışı olan, dikdörtgen, paralelkenar, dikdörtgene yakın yamuk veya V şeklinde bir yüzeydir. Yatayla birkaç derece açı yapacak şekilde eğimli olan masa yüzeyi uygun bir mekanizma ile masanın uzun ekseni doğrultusunda ve geriye doğru olan hareketi daha hızlı olmak üzere, ileri geri hareket ettirilir. 2.DENEYİN AMACI: ? Sarsıntılı masa ile zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin anlatılması, ? Ayırma parametrelerinin belirlenmesi, ? Cihazın yapısal özelliklerinin belirlenerek, deney sonucunda ayırma etkinliğinin belirlenmesi. 3.DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER: Deneyde; tamamı -0,5 mm tane boyutunda sınıflandırılmış sahil kumu numunesi, laboratuvar tipi Wilfley sarsıntılı masası, akışkan ortam olarak su, paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır. 4.İSTENENLER: 1- Tabaka halinde akan akışkan ortam ile ayırmanın esasını anlatınız. 2-Sarsıntılı masa üzerindeki hareket bölmelerini çizerek gösteriniz. 3- Sarsıntılı masada ayırmayı etkileyen parametreleri belirterek açıklayınız. 4- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI DENEYİN ADI : MGS ( Multi Gravity Separatör ) İLE ZENGİNLEŞTİRME Kapalı ve dönen silindirik bir yüzey üzerinde yoğunluk farklarına dayalı olarak ince tanelerin ayrılmasını geliştirmek için merkazkaç kuvvetleri kullanan su ile çalışan cihazdır. Pilot ölçekli MGS ünitesi; bir yanı açık uçlu 0,6 m uzunluğunda, 0,5 m çapında tambur şeklinde bir gövdeye sahiptir. Tambur, iç yüzeyi üzerinde 6-24 g değerinde yerçekimi kuvvetine eşdeğer bir merkezkaç kuvveti oluşacak şekilde 150-300 devir/dk hızla saat yönünde dönmektedir. Aynı anda eksenel doğrultuda 4-6 cm.sn frekansla, 12-25mm arasında değişen sinuzodial bir titreşim hareketi de tambur hareketi üzerine eklenmiştir. Tambur hareketini sağlayan konsantrik şaft tarafından tahrik edilen, tamburla aynı yönde, tambura göre biraz daha hızlı dönen ve üzerinde küreyiciler bulunan bir ünite bulunmaktadır. Çalışma sırasında küreyiciler, katı taneleri tamburun dar, açık diş ağzına doğru hareket ettirecek şekilde dizayn edilmiştir. MGS ünitesi; %20-50 katı oranında 0,2 t/s kapasite ile çalışabilmektedir. 2. DENEYİN AMACI : MGS ile zenginleştirmeye ilişkin teorik bilgilerin pekiştirilerek, çalışma prensiplerinin belirlenmesi. 3. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER : Laboratuar ölçekli MGS, -0,5 mm tane boyutunda sınıflandırılmış sahil kumu numunesi, kova, paslanmaz çelik kaplar. 4. İSTENENLER : 1. MGS ile zenginleştirme hakkında genel bilgiler veriniz. 2. Deneyin yapılışını anlatınız. 3. Ülkemizde MGS ile zenginleştirme yapan bir tesise ait akım şemasını çizerek açıklayınız. NOT : Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek şekiller cetvel yardımı ile çizilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL