Genel Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırma İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1.DENEYİN ADI: YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MANYETİK AYIRMA Farklı manyetik duyarlılıktaki bireysel mineral tanelerinin uygun bir manyetik alan içerisinde başlıca manyetik kuvvet olmak üzere yerçekimi, sürtünme, merkezkaç ve benzeri kuvvetlerin bileşik etkilerine dayanılarak birbirinden ayrılması yolu ile gerçekleştirilen zenginleştirmeye “Manyetik Ayırma” adı verilir. Günümüzde cevher hazırlama endüstrisinde kullanılan manyetik ayırıcılar, uygulanan manyetik alan şiddetine, uygulamanın kuru veya yaş olarak yapılışına ve manyetik ayırıcının yapısal özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Ayırma ortamı su olan manyetik ayırıcılara yaş manyetik ayırıcı denir. Yaş manyetik ayırıcılar kendi aralarında düşük alan şiddetli ve yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar olarak ikiye ayrılır. Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar endüstride daha çok ince boyutlu hematit, limonit, kolombit, siderit, prolozit, manganit gibi zayıf manyetik duyarlılık gösteren minerallerin ve ilmenit, garnet, wolframit gibi orta derecede manyetik duyarlıktaki mineralleri içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. 2.DENEYİN AMACI: ? Yaş manyetik ayırmaya ilişkin teorik bilgilerin anlatılması, ? Cihazların çalışma prensiplerinin ve çalışma ayarlarının incelenmesi, ? Yapılan ayarların zenginleştirme işlemine etkisinin incelenmesi. 3. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER: Deneyde; sahil kumu, yüksek alan şiddetli tel matriksli manyetik ayırıcı, akışkan ortam olarak su, paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır. 4. İSTENENLER: 1-Manyetik ayırıcılar hakkında genel bilgi veriniz. 2-Deneyde kullanılan cihazların şematik olarak şeklini çiziniz ve parçalarını üzerinde göstererek çalışma prensibini açıklayınız. 3-Cihazda yapılabilecek ayarları belirterek, ayırmaya olumlu ve olumsuz etkisini açıklayınız. 4-Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI 1.DENEYİN ADI: YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ KURU MANYETİK AYIRMA Farklı manyetik duyarlılıktaki bireysel mineral tanelerinin uygun bir manyetik alan içerisinde başlıca manyetik kuvvet olmak üzere yerçekimi, sürtünme, merkezkaç ve benzeri kuvvetlerin bileşik etkilerine dayanılarak birbirinden ayrılması yolu ile gerçekleştirilen zenginleştirmeye “Manyetik Ayırma” adı verilir. Günümüzde cevher hazırlama endüstrisinde kullanılan manyetik ayırıcılar, uygulanan manyetik alan şiddetine, uygulamanın kuru veya yaş olarak yapılışına ve manyetik ayırıcının yapısal özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Ayırma ortamı hava olan manyetik ayırıcılara kuru manyetik ayırıcı denir. Kuru manyetik ayırıcılar kendi aralarında düşük alan şiddetli ve yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar olarak ikiye ayrılır. Yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcılar endüstride daha çok hematit, limonit, kolombit, siderit, prolozit, manganit gibi zayıf manyetik duyarlılık gösteren minerallerin ve ilmenit, garnet, wolframit gibi orta derecede manyetik duyarlıktaki mineralleri içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. 2.DENEYİN AMACI: ? Kuru manyetik ayırmaya ilişkin teorik bilgilerin anlatılması, ? Cihazların çalışma prensiplerinin ve çalışma ayarlarının incelenmesi, ? Yapılan ayarların zenginleştirme işlemine etkisinin incelenmesi. 3. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER: Deneyde; sahil kumu, yüksek alan şiddetli diskli kuru manyetik ayırıcı, paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır. 4. İSTENENLER: 1- Deneyde kullanılan cihazların şematik olarak şeklini çiziniz ve parçalarını üzerinde göstererek çalışma prensibini açıklayınız. 2- Cihazda yapılabilecek ayarları belirterek, ayırmaya olumlu ve olumsuz etkisini açıklayınız. 3- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız. Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere özen gösterilecektir. Araş.Gör. İsmail DEMİR Araş.Gör. Can GÜNGÖREN Araş.Gör. Mert TERZİ Araş.Gör. Dilek ŞENOL