Korozyon Cinko Kaplamalar 1 ÇİNKO KAPLAMALAR 2 ÇİNKO KAPLAMALAR 3 ÇİNKO KAPLAMALAR 4 ÇİNKO KAPLAMALAR 5 ÇİNKO KAPLAMALAR 6 ? Dünyada üretilen çinkonun %50’yi aşan bir bölümünü koruyucu kaplama ve boyalarda kullanılır. ? Çinko, görevini yaparken çözünerek harcandığı için ikincil dönüşümü en az olan metallerdendir. ? Çinko değişik ortamlara dahi zamanla sabit kalan bir korozyon hızı ile çözünür. ÇİNKO KAPLAMA 7 ? Bu nedenle kaplama kalınlığı ile korozyon dayanım süresi doğru orantılıdır. ? Fakat çinko yüzeyinde oluşan ve çok karmaşık bir yapıya sahip olan katı korozyon ürünleri kaplamanın korozyon direncini arttırabilirler. ÇİNKO KAPLAMA 8 ? özellikle rutbetli ortamlarda oluşan yer yer beyaz birikintileri oluşturan istenmiyen korozyon ürününe “beyaz pas” denir. ? Çinko yüzeylerinin kromatlanarak pasifleştirilmesi beyaz pas oluşumunu önler. ÇİNKO KAPLAMA 9 ? Çinko kaplamaların korozyon dayanımı kırsal-denizsel-şehirsel-endüstriyel ortamlarda, bu sıra ile azalır. ? Kükürtdioksitli ortamlarda çinko kaplamaların çeliği koruma özelliği yüksektir. ÇİNKO KAPLAMA 10 ? Çinko kaplamalar korozyondan korunmada her ortamda yani atmosferde, toprak altında, tatlı veya tuzlu suda korunmada başarılı olarak kullanılmaktadır. ? Deniz suyunda korozyon hızı artmakta ise de nötral sularda bazik tuzların oluşumu ile metal yüzeyinin örtülmesi korozyon hızını azaltır ÇİNKO KAPLAMA 11 ? Çinko kaplamaların korozyon direnci kaplama sonunda uygulanan kromatlama işlemi ile, bazen birkaç kat arttırılabilir. ? Uygulamada en yaygın çinko kaplama yöntemleri sıcak daldırma, püskürtme, elektrolitik kaplama, vakum kaplamadır. ÇİNKO KAPLAMA 12 Elektrolitik kaplamalar TS 1715’ de ? çok şiddetli (40 mikron), ? şiddetli (25 mikron), ? orta (15 mikron), ? hafif (5 mikron) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. ? DIN 50961 ise aynı koşullar için 25-12- 8-5 mikron önermektedir. ÇİNKO KAPLAMA 13 ASTM B633’de de yine aynı kalınlıktadır. BS 1706 ise elektrolitik çinko kaplamalar ? 25-7 mikron aralığında üç gruba ayırmıştır. ÇİNKO KAPLAMA 14 ? Sıcak daldırma ile yapılan çinko kaplamalarda ise çinko miktarı çubuk, tel ve saçlar haricindeki şekilli malzemelerde 270~ 610 g/m 2 (7.1 g/m2 = 1 mikron) (TS-914), ? tel ve çubuklarda 46-300 g/m 2 (TS-914), saçlarda ise 183- 610 g/m 2 (TS-822) arasında değişmektedir. ÇİNKO KAPLAMA 15 ? Diğer standartlarda da benzer kalınlıklara rastlanmaktadır ? (DIN 50976, DIN 17162, BS 729:1971 BS 2982, ASTM A123 vb). ÇİNKO KAPLAMA