3 - Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Kırıkları ÇOCUK KIRIKLARI ÇOCUK KIRIKLARI DOÇ. DR. FUAT DUYGULU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜL TESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI KAYSERİ Çocuklarda fizis hattının açık olması nedeniyle kemik gelişimi devam etmekte olup, oluşabilecek travmalardan etkilenme sonucunda yetişkinlerden farklı özellikler gösterebilmektedir. Çocuk-Yetişkin Kırıkları Arasındaki Farklar Büyüme Bozuklukları ? Çocuklarda oluşan kırık epifizi ilgilendiriyorsa büyüme bozuklukları görülebilir ? (Kısalık, varus, valgus, recurvatum) Remodelling ? Çocuklarda remodeling özelliği vardır. ? Remodeling; Normal bir kemiğin kötü kaynamaya bağlı bozukluğunun zamanla eski haline dönmesidir. ? Bu Wolf kanunuyla açıklanabilir. ? Çocuk yaşı(küçük>büyük) ? Kırılan bölge(metafiz>diafiz) ? Angulasyon yönü ? Rotasyona izin verilmemeli ? Ant/Post >Med/Lat. İyileşme Hızı ? Çocuk kırıkları yetişkin kırıklarından hızlı kaynar. ? Küçük yaşlarda iyileşme hızı artar. ? Kırılan bölgeyle yakından ilişkilidir. Kaynamama ? Çocuk kırıklarından sonra nadiren görülür. ? Eklemi ilgilendiren kırıklarda olabilir. Aşırı Uzama(Overgrowth) ? Özellikle uzun kemik kırıklarından sonra, kırığa komşu metafizin aşırı stimülasyonu sonrası, o ekstremitede diğerine göre aşırı uzama görülebilir. ? Greenstick fracture ( yaş ağaç kırığı ) Kemiğin tensiyon olan tarafında kırık oluşurken diğer tarafta (yani kompressif tarafta) periost ve korteks intakt kalır. Tedavide mutlak surette kırılmayan tarafı ters yönde kuvvet uygulayarak kırmak gerekir. Torus ( buckle ) kırığı Kompressiv kuvvetler neticesinde kırık fragmanları arasında impaktion yani iç içe geçme meydana gelir. Özellikle uzun kemiklerin metafiz kısımlarında meydana gelir. Kırık Tipleri ? Torus kırığı • Yeşil Ağaç kırığı Kırık Tipleri ? Epifiz Kırıkları Salter-Harris Sınıflaması Salter-Harris Tip I ? Epifiz ile metafiz birbirinden ayrılmıştır. ? Konservatif tedavi, nadiren cerrahi tedavi ? Prognoz iyi Salter-Harris Tip II ? Fizis hattı boyunca ayrılmanın yanısıra, metafizden bir parça kopar ? Konservatif, cerrahi ? Prognoz iyi Salter-Harris Tip III ? Fizisten başlayıp ekleme uzanan kırık hattı ? İntraartiküler ? Cerrahi tedavi ? İyi tedavi-iyi prognoz Salter-Harris Tip IV ? Tip II+III ? İntraartiküler ? Cerrahi Tedavi ? İyi tedavi-iyi prognoz Salter-Harris Tip V ? Kompresyon kırıklarıdır ? Fizis hattı tam/kısmi kayıptır ? Epifiz metafizle birleşir ? Mutlak sekelle iyileşir ? Prognozu en kötü tiptir Epifiz Kırıklarında Prognoz ? Tip I > Tip II > Tip III > Tip IV > TipV ? Tip I ve II İyi ? Tip III ve IV Orta ? Tip V Kötü Tedavi Prensipleri ? Genellikle konservatiftir ? Mümkün olan en az sayıda implant ? En küçük implant ? K-teli ? Vida ? Mini plak ? Serkülaj teli ? Eksternal Fiksatör Cerrahi Endikasyonlar ? Tip III ve IV Epifiz Kırıkları Cerrahi Endikasyonlar ? Deplase olmuş dirsek kırıkları (Suprakondiler / Kondiler humerus) Cerrahi Endikasyonlar ? Femur Boyun Kırıkları Cerrahi Endikasyonlar ? Damar, sinir, yumuşak doku yaralanması ile seyreden tüm kırıklar Cerrahi Endikasyonlar ? Konservatif tedavi edilemeyen kırıklar