Genel Çoklu Dengeler - 2 M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOKLU DENGELER-2 Prof.Dr.Mustafa DEM İRM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 2 Örnek 1 : pH =4 tampon ortamında CaC 2 O 4 çözünürlü ğü nedir? - 2 4 2 2 - 4 2 - 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 OH + H O H O C H H + O HC O HC H O C O C Ca O CaC Esitlikler + + + - - + ? ? ? + + ? (2) M 10 x 1.0 ] [H (1) ] O C [H ] O [HC ] O [C ] [Ca Kütle 2. 4 - 4 2 2 - 4 2 - 2 4 2 2 = + + = + +M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 3 (3) 10 × 1.7 = ] ? [ ] [ 9 - - 2 2 + 2 4 T 3. C Ca Dengeler 4. yanlı ş. yazmak inden bilinmedi ğ ğı kullanıldı ne amponun Yük [] [ ] [] (4) 10 60 . 5 2 1 4 2 2 4 2 3 - - + × = = K O C H O HC O H [] [ ] [] ) 5 ( 10 42 . 5 5 4 2 2 4 2 3 - - - + × = O HC O C O H (4) › ] ? ? [ ], ? ? [ ], ? [ ], [ 4 2 - 4 2 - 2 4 2 + 2 denklem C C C Ca ler Bilinmeyen 2 5.M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 4 [] [] () () () ] O [C x10 3.30 ] O C [H 10 60 . 5 85 . 1 10 0 . 1 ] O C [H ten ' 4 ] O [C 1.85 ] O [HC 10 42 . 5 H ] O [HC den (5) Çözüm - 2 4 2 3 - 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 - 2 4 2 - 4 2 5 2 4 2 3 - 4 2 = × × = › = × = › - - - - + - O C O C OM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 5 [] [] [] [] [] [] Çözünürlük L / mol 10 x 7.0 ] [Ca 2.85 x 10 x 1.7 ] [Ca ' 3 10 x 1.7 85 . 2 10 x 1.7 85 . 2 85 . 2 O C konur yerine de (1)' 5 - 2 9 - 2 2 9 - 2 2 9 - 2 2 2 2 4 2 4 ›= = › = = › = ? ? ? ? ? ? ? ? = › ] ? [ 2.85 = ] [ ) ? ( 10 × 3.30 + ] ? 1.85[ + ] ? [ = ] [ ] ? ? [ + ] ? ? [ + ] ? [ = ] [ . + + + + + + + - - 2 4 2 + 2 - 2 4 2 3 - - 2 4 2 - 2 4 2 + 2 4 2 2 - 2 - 2 4 2 + 2 koy yerine te Ca Ca Ca Ca Ca C Ca C C C Ca C C C CaM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 6 Örnek 03: BaCO 3 ın sudaki çözünürlü ğüne d i r ? [] [ ] () 1 10 0 . 5 9 2 3 2 - - + × = CO Ba [ ] [ ] [] 2 2 3 3 - - 3 2 - 2 3 OH + HCO O H + CO K K CO OH HCO su = › ? - - - () 2 10 13 . 2 10 69 . 4 10 0 . 1 4 11 14 - - - × = × × [ ][ ] [] 1 3 3 2 - - 3 2 2 - 3 OH + CO H O H + HCO K K HCO OH CO H su = › ? - - () 3 10 25 . 2 10 45 . 4 10 0 . 1 8 7 14 - - - × = × × (4) 10 x 1.0 = ] [OH ] [H = K OH + H O H -14 - + su - 2 › ? +M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 7 [][] [] [] ) 5 ( Ba Kütle 2 3 3 3 2 2 - - + + + = CO HCO CO H [] [][] [] [] ) 6 ( 2 Ba 2 Yük 3 2 3 3 2 - - - + + + + = + OH HCO CO O H r. çözülebili bilinmeyen 6 e şitlik 6 › › [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - + - - + OH H CO H HCO CO Ba , , , , , 3 2 3 2 3 2M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 8 () [] [] olmalıdır. Çünkü . edilebilir ihmal O H daki (6) E şitlik A 3 : a Yakla ştırm 7 10 . ) 3 ( ) 2 ( ) - + + < H baziktir ortam göre e denklemler nolu ve i [ ] [] olmalıdır. 10 7 Ba artmalı. çözünürlük göre ilkesine Chatelier Le göre verdi ğine tepkime ile su CO olacaktı. 10 7 olmasaydı, denge ??? hiçbir deri şim 5 2 2 3 5 - + - - + × > × , ) 2 i Ba ii [ ] [ ] [][] [] [] . ) 7 ( 2 3 2 3 olur OH HCO CO - - + + + + + = >>> ? - 2 2 Ba 2 ; (6) e şitlik durumda Bu olmalıdır. H Ba 2M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 9 [] [] [][] [] ) 8 ( Ba ) 5 ( : ?? . ) ( 2 3 3 2 3 3 - - + - + = << CO HCO denklem nolu ir söylenebil HCO CO B 2 H bulmak, i de ğerlerin sabiti denge nolu (3) ve (2) a yakla ştırm İkinci [][] [] [][] [] [] ) 7 ( 2 ) 9 ( 2 2 Ba 2 : 3 2 3 2 3 3 2 - - + - - + + + = + + = - - OH HCO CO CO HCO Çözüm 2 Ba 2 a çıkarılırs den (7) çarpılır, ile 2 (8), E şitlik [ ] [ ] [] [] konursa yerine e şitlikte nolu ) 2 ( ) 10 ( 0 3 3 - - - - = = + - OH HCO OH HCOM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 10 [ ][] ) 8 ( 10 13 . 2 4 2 3 3 - - - - × = ? ? ? ? ? ? CO OH HCO [ ] [ ] 4 2 3 3 3 10 13 . 2 - - - - × = ? ? ? ? ? ? CO HCO HCO [ ] [] () 11 10 13 . 2 10 13 . 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 ? ? ? ? ? ? × = ? ? ? ? ? ? × = - - - - - - CO HCO CO HCO konursa yerine de (8) ifade Bu [ ] [ ] [ ] [][] ) 8 ( 10 13 . 2 Ba Ba 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 ? ? ? ? ? ? × + = + = - - - + - - + CO CO CO HCOM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 11 [] [][] [] [] [] [] + - + + + - - + × × + = = › = 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 Ba 10 13 . 2 Ba Ba çç ÇÇ çç çç K K Ba K CO K CO Ba e şitlikten nolu (1)M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 12 [ ] [] [] [] [] [] [][] [][] [] [] [] [] [] M Ba Ba Ba K K Ba K Ba K K Ba K çç çç çç ÇÇ çç ÇÇ 4 2 9 2 6 2 2 9 2 12 2 2 9 9 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 10 29 . 1 Ba 0 10 0 . 5 10 03 . 1 Ba 0 10 0 . 5 10 065 . 1 Ba 0 10 0 . 5 10 0 . 5 10 13 . 2 Ba 0 10 13 . 2 Ba 10 13 . 2 Ba Ba 10 13 . 2 Ba - + - + - + - + - + - - - + + - + + - + + + - + + + × = = × - × - = × - × - = × - × × × × - = - × × × - × × × + = × × × + = çözülürse denklem Bu çarpılırsa ile Ba taraf iki Her 2M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 13 [] [] [] [][] [] () [] [] M H ten M CO H CO H ten M HCO OH dan M HCO HCO den M CO 10 5 14 8 3 2 8 5 5 3 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 9 2 3 10 1 . 1 10 0 . 9 10 0 . 1 )' 4 ( 10 25 . 2 10 25 . 2 10 0 . 9 10 0 . 9 )' 3 ( 10 0 . 9 )' 10 ( 10 0 . 9 10 9 . 3 10 9 . 12 ' ) 8 ( 10 9 . 3 10 3 . 1 10 0 . 5 ' - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - × = × × = × = × = × × × = = × = × - × = × = × × = den (1) : Kontrolü a Yakla ştırmM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 14 [][] [][] geçerli kabul dogru HCO CO H dogru ? › × < < × › << › × > > × × › >> - - - - - + + 5 8 3 3 2 10 4 10 0 . 9 10 25 . 2 10 1 . 1 10 29 . 1 2 H Ba 2 Neydi? Kabul 2M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 15 Örnek 04: Ag 2 S ‘ün sudaki çözünürlü ğüne d i r ? [][][][] S H HS S Ag Çözünürlük K OH H O H K OH S H O H K OH HS O H K S Ag S su çç a a 2 2 14 2 51 2 2 14 2 2 8 1 2 2 1 10 0 . 1 10 8 10 3 . 1 10 6 . 9 2 + + = = × = + ? × = + ? + × = + ? + × = + ? - - + - - + - - - - - - - - + - - 2 2 HS S AgM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 16 [ ][ ] [] [] [] [] [] [] [] [] ) 4 ( 10 0 . 1 ) 3 ( 10 04 . 1 10 6 . 9 10 0 . 1 ) 2 ( 769 . 0 10 3 . 1 10 0 . 1 ) 1 ( 10 8 14 7 8 14 1 2 2 14 14 2 2 1 51 2 2 - - + - - - - - - - - - - - - + × = = × = × × = = = = × × = = = × = = OH H K K K HS OH S H K K K S OH HS K S Ag K su a su b a su b ççM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 17 [][][][] [][][][][] [] [] [] [] [] [] - - - + + - - - + + - - + = = + + = + + + = 2 2 2 2 2 , , , , , 6 ) 6 ( 2 ) 5 ( 2 1 S HS S H OH H Ag OH HS S H Ag Yük S H HS S Ag sayısı Bilinmeyen 6 sayısı E şitlik KütleM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 18 [] [] [] [] () () [][] [][][] olur. OH HS S 2 H Ag e şitlik nolu (6) durumda Bu 10 ? 10 8 4 ? 10 8.0 ? 2 ? . edilebilir kabul 10 1.0 H OH Yani . edilebilir kabul aca ğı olmay artı şın bir önemli e deri şimind OH a dolayısıyl olaca ğı, az çok ın OH çıkacak açı ğa nedeniyle etkile şimi suyla bunun olacak, az çok S olu şacak nedeniyle olması küçük çok nin ' K de görünse gibi bazik ortam gere ğince denklemler nolu 3 ve 2 i) a Yakla ştırm 2 16 51 3 51 2 7 2 çç - - - + + - - - - + - - - - << + << ? › × = › × = × = ?M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 19 ( ) ( ) [ ] [] [] [] [] [] [] [] - - - - - - - - - × = × = × = › = 2 6 6 7 2 2 10 69 . 7 ) 7 ( 10 69 . 7 10 0 . 1 769 . 0 769 . 0 2 : S HS S HS S OH HS Çözüm . konmalıdır yerine OH e şitlikte nolu 3 ve e şitlikte nolu [] [ ] [] [ ] [] [][] [] [] [] [] - - - - - - - - - × = × × = = = × × = › × = 2 6 2 2 6 2 2 7 7 2 7 2 10 00 . 8 10 69 . 7 04 . 1 04 . 1 ) 8 ( 04 . 1 10 0 . 1 10 04 . 1 10 04 . 1 S S H S S H HS S H HS S H HS OH S HM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 20 ( ) [][] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] + - - + - + - - + - + - + - - - + × = × = × = × = × = × = × + × + = Ag S Ag Ag S S Ag S Ag S Ag S S S Ag 8 2 7 7 2 2 7 2 7 2 6 2 6 2 6 2 10 186 . 3 10 3186 . 0 10 138 . 3 10 138 . 3 10 569 . 1 2 1 10 69 . 15 2 1 10 00 . 8 10 69 . 7 2 1 konursa yerine e şitlikte nolu 5M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 21 [] [] [] [] [] 15 15 45 43 8 51 3 51 8 2 10 15 . 3 2 1 10 3 . 6 10 251 10 51 . 2 10 186 . 3 10 0 . 8 10 0 . 8 ) 10 186 . 3 ( ' - + - + - - - - + - + - + × = = × = × = × = × × = × = × Ag Çözünürlük Ag Ag Ag Ag konursa yerine de K ççM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 22 Örnek 05: 1,0x10 -4 M deri şimdeki KI çözeltisinde CuI ‘ün çözünürlü ğü nedir? [][] [] [] [] [] [] ) 2 ( 10 9 . 7 ) 1 ( 10 0 . 1 10 9 . 7 ) ( 10 0 . 1 4 1 2 2 4 2 2 12 - - - - + - + - - - - - + × = = × = = + = × = › + × = + › I CuI CuI K I Cu K CuI Cu Çözünürlük K K I Cu I CuI K I Cu CuI ol ş çç 3 2 1 2 12 - ççM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 23 [] [ ][] [][][][] [] [] [][] [][ ] [] ) 5 ( 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 ) 4 ( ) 3 ( 2 4 2 4 4 2 2 - - + - - - - + - + - - + + - + - - × + = + = × + × = + = + - + = CuI Cu I CuI I Cu M K CuI I K Cu Yük CuI Cu C I Kütle KI oldu ğundanM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 24 () ( ) [] [ ][] ) 5 ( ), 2 ( ), 1 ( 3 , , 3 5 3 : 2 E şitlik - + - CuI Cu I Bilinmeyen aynı ve Dikkat [] [] [] 4 4 10 0 . 1 10 0 . 1 - - - - - + × = × << × << I durumda Bu veya 2 4 CuI 10 1.0 Cu te (5)' E şitlik a Yakla ştırmM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 25 [] [] []() [] [] [] [] [] [] 8 2 4 4 2 4 2 8 12 4 12 10 9 . 7 10 9 . 7 10 0 . 1 10 9 . 7 ; )' 2 ( 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 ; )' 1 ( : - - - - - - - - - + - - + - - + × = › × = × × = × = › × = × × = CuI CuI I CuI den Cu Cu I Cu den ÇözümM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 26 [ ] [ ] doğru 10 1.0 10 7.9 doğru 10 1.0 10 1.0 kontrolü Kabullerin 4 8 4 8 › × << × › × << × × = × + × = + = - - - - - - - - + litre mol CuI Cu Çözünürlük / 10 9 . 8 10 9 . 7 10 0 . 1 8 8 8 2M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 27 Örnek 06: 0,02 M NH 3 deri şiminde AgBr çözünürlü ğüne dir? () [][]() [] + + - + + + - - + = = + ? + ? + + ? × = × = × = 2 2 2 3 5 7 13 2 10 75 . 1 , 10 7 . 1 , 10 0 . 5 3 - 4 3 3 - NH Ag Br Tanım NH NH NH g Br Ag AgBr Ag Çözünürlük OH O H A NH Ag Dengeler K K K b ol ş ççM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 28 [] [] () [] [] [] [] [] [] ) 3 ( 10 7 . 1 ) 2 ( 10 7 . 1 ) 1 ( 10 0 . 5 5 3 7 2 3 2 2 13 - - + + + - - + × = = × = = × = = NH OH K NH Ag Br Ag K sabitleri Denge b çç 4 3 NH NH Ag ßM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 29 [][]() [] [][]() [] [] [] [][]() [] [][] ) 7 ( ) 6 ( ) 5 ( 2 02 . 0 ) 4 ( 2 3 2 3 3 2 3 3 - - + + + - + + + + + - + = + + = + + = = + = OH Br NH Ag Ag Yük OH NH Ag NH C NH Ag Ag Br Kütle NH 4 4 4 NH NH NHM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 30 [] [] []() [] [] [] () 3 4 2 3 , , , , , 6 NH NH NH Ag Ag Br OH Bilinmeyen + + + - - › Bilinmeyen ve E şitlik ( ) ( ) 6 bilinmeyen 6 sayısı e şitlik . toplamıdır E şitlik › › › › 6 4 ) 7 ( veM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 31 () [] () [] [][]() [] () ( ) [] [] () () , çarpılırsa 2 ve 1 çünkü NH NH Ag den ' 5 küçük K NH Ag 2 NH NH büyük çok de ğeri ß NH Ag Ag den ' 4 a Yakla ştırm 3 2 3 b 2 3 3 4 2 2 3 << + << << + + + + +M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 32 () [ ] [ ] [] ) 8 ( 10 5 . 8 10 0 . 5 10 7 . 1 6 13 7 2 2 3 - - - + × = × × × = = çç K NH Br ß 2 3 NH Ag () [] [] () () () () []() [] [] 3 02 . 0 ) 9 ( NH = = << + + 2 3 - 3 2 3 NH Ag Br . basitle şir 4 ve 3 kalmaz. ihtiyaç ye ' 2 ve 1 göre Buna NH NH Ag 2 demektir. küçük ölçüde önemli paydadan pay, YaniM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 33 [] () () [] () () [] [] [] [] + - + + + × = × = × = = Ag Br koy yerine da Ag Ag 3 3 2 7 10 8 . 6 . )' 9 ( 10 8 . 6 02 . 0 10 7 . 1 2 3 3 NH Ag konur. yerine de ' 2 de ğeri 0.02 NH : ÇözümM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 34 () [] [] [] [] [] litre mol Çözünürlük Br Br Br Br K Ag den çç / 10 9 . 5 10 9 . 5 10 0 . 5 10 8 . 6 10 0 . 5 10 8 . 6 ' 1 5 5 13 3 13 3 - - - - - - - - + × = × = × × × = × × = =M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 35 () () [] [] () [] 5 4 NH 5 5 2 3 10 1.75 0.02 NH koy. yerine de (3)' yı ' 6 do ğru 0.02 C 10 5.9 10 5.9 Br NH Ag i) dan ' 9 kontrolü Kabullerin 3 - + - - - + × = › = << × × = =M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 36M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 37 0.1M KCl ortamında pH nedir? [ ] [ ] [] () [] () () () () () 1 . 0 2 . 0 2 1 1 1 . 0 2 1 1 1 . 0 2 1 1 1 2 1 10 0 . 1 2 2 14 = = + = - + = × = = - + - - + Cl K OH H K OH H su µ ? ? 6.1) (tablo 0.76 ? 0.83 ? katsay. aktiflik için [H oldugunda 0,1 şiddet İyonik OH H ] ? ? ? ? ? = = - + +M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 38 [ ] [ ] () () 14 2 14 10 0 . 1 76 . 0 83 . 0 10 0 . 1 76 . 0 83 . 0 - - - + × = × = X OH H [][] [] [] [] 018 . 7 10 57 . 9 10 26 . 1 76 . 0 98 . 6 10 04 . 1 10 26 . 1 83 . 0 10 259 . 1 10 58528 . 1 6308 . 0 10 0 . 1 8 7 7 7 7 14 14 2 = × = × × = = × = × × = × = = = × = × = - - - - + - + - - + - - pH OH pH H H OH H X XM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 39 Soru: 0.1M HCl çözeltisinin pH’ı nedir? [ ] [] () 1 1 . 0 log log 1 . 0 = ? - = - = = + + pH H pH M H [] 08 . 1 ) 10 3 . 8 log( ) 0083 . 0 log( ) 1 . 0 )( 83 . 0 log( log log 2 = × - = - = - = - = - = - + pH H a pH Dogrusu H H ? iken H 1 , 0 83 . 0 = = µ ?M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 40 Soru: 1.0 x 10 -8 M KOH çözeltisinin pH’ı nedir? L ml g X g ml litre g KOH M mg g KOH M Asidik pH pOH KOH M µ 1 10 1 56 . 0 10 10 6 . 5 10 6 . 5 56 . 0 1000 / 56 . 0 01 . 0 10 6 . 5 10 6 . 5 10 0 . 1 56 17 39 10 0 . 1 6 8 10 0 . 1 3 3 7 7 4 7 8 8 8 = × = × × ? × = › × = › × = × × = + ? × › = = › × - - - - - - - - Ortama baz eklendi ği halde çözelti asidik (pH=6). Nasılolur?M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 41 [ ] [ ] [ ] ( ) () [] [] () [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] ()() [] [] [] 02 . 7 ) 10 6 . 9 ( log 10 6 . 9 10 1 . 1 10 6 . 9 2 10 0 . 1 4 10 0 . 1 10 0 . 1 0 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 10 0 . 1 3 2 10 0 . 1 1 : 8 8 7 2 8 1 14 2 8 8 14 8 2 14 8 2 8 14 14 14 8 8 = ? × - = × = × - = × = × - × × - = = × - × + × = × + + × × = × = ? × = = + × = = × = + = - - + - + - + - - - + - + - + - + - + + - - + - - + - - + + - - - + - + + - pH pH H H H H H H H H H H OH H OH H K H OH OH H K M K H K OH Yük su su mM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 42 Soru: 0,05 M deri şimdeki zayıf HA asitinin pH’ı nedir? (K a =1.07x 10 -3 ) () () () () ( ) () ( ) () ( ) 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 10 80 . 6 10 80 . 6 05 . 0 10 07 . 1 10 80 . 6 10 76 . 6 05 . 0 10 07 . 1 10 76 . 6 10 31 . 7 05 . 0 10 07 . 1 10 31 . 7 05 . 0 10 07 . 1 05 . 0 10 07 . 1 10 07 . 1 05 . 0 - - - - - - - - - - - - - × = × - × = × = × - × = × = × - × = × = ? ? ? ? ? ? - × = - × = × = - X X X X X X X X X X X X X ihmalM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 43 SORU: 0.05 M deri şimdeki HA zayıf asitinin pH’ı nedir? (Ka=1.07x10 -3 ) [][][] () [][] () [] [] [] () [] [] () [][ ][][] () 5 4 log 3 10 07 . 1 2 : 1 : 3 2 - + - - - + - - + - - - + - + - + ? ? >> = - = × = = + = + = + ? + ? A H OH A OH H K K PK HA A H K HA A C Kütle OH A H Yük OH H O H A H HA su a a A HA : a Yakla ştırmM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 44 [ ] [ ] () [] [] () [] [] [] () () [][] [] []() 17 . 2 10 80 . 6 log log 0432 . 0 10 80 . 6 05 . 0 10 80 . 6 10 80 . 6 0 10 35 . 5 10 07 . 1 10 07 . 1 05 . 0 ' 3 10 07 . 1 05 . 0 ' 2 3 3 3 3 5 3 2 3 2 3 = × - = - = = × - = × = = ? × = = × - × + ? × = - - = = × = - = = - = = ? = - + - - - + - - - - - + - - - + H pH HA A H X X X X X X C X X HA A H K koy yerine te K X C M C A C HA den X A X H HA A A HA HA HAM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 45 Ödev:Çoklu dengeler A şa ğıdaki bile şiklerin sudaki çözünürlüklerini çoklu dengeleri dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. Sonuçları kar şıla ştırınız. Herbir bile şik için çözeltide bulunan tüm bile şiklerin deri şimlerini hesaplayınız. Hg 2 Cl 2 , CaF 2 , HgS, Mg(OH) 2 , Fe(OH) 3 , CaC 2 O 4 , BaCO 3 , Ag 2 S (örnek var) AgI, CoS, ZnCO 3 , CdC 2 O 4 , (ödev) AgBr, FeS, PbS, NiS, MnS, HgS, ZnS, FeCO 3 , CaCO 3 , CdCO 3 , CoCO 3 , PbCO 3 , SrC 2 O 4 , PbC 2 O 4 , Ag 2 C 2 O 4 , ZnC 2 O 4 , BaC 2 O 4 (sorulabilir) BaSO 4 , Ag 3 PO 4 (örne ği yok sorulabilir)M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 46M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 47M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 48M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 49M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 50 ÖnemliM.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 51M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 52M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 53M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 54M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 55M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 56M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 57M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 58M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 59M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 60M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 61M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 62M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 63M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 64M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 65M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 66M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 67M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 68M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 69M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 70M.DEM İR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 71