Viroloji Coronaviridae Familyası 1 28.03.08 Coronaviridae : ve sindirim sistemi , encephalomyelitis, hepatitis, serositis ve vasculutis ile seyreden infeksiyonlara neden olurlar (Tablo 1). hayvanlar. Antijenik Grup Viruslar 1 Human coronavirus (HCoV-229E) insan 1 Human coronavirus (HCoV-NL63) insan 1 Canine coronavirus (CCoV) 1 Feline enteric coronavirus (FCoV) kedi 1 Feline infectious peritonitis virus (FIPV) kedi 1 Porcine epidemic diarrhea virus (PRDV) domuz 1 Transmissible gastroenteritis virus (TGEV) domuz 1 Rabbit coronavirus (RbCoV) 1 Porcine respiratory coronavirus (PRCoV) domuz 2a Human coronavirus (HCoV-OC43) insan 2a Human coronavirus (HCoV-HKU1) insan 2a Bovine coronavirus (BCoV) 2a Hemagglutinin encephalomyelitis virus (HEV) domuz 2a Mouse hepatitis virus (MHV) fare 2a Rat coronavirus (RCoV) rat 2a Giraffe coronavirus (GiCoV) 2b SARS coronavirus (SARS-CoV) insan 3 Infectious bronchitis virus (IBV) tavuk 4 Turkey enteric coronavirus (TCoV) hindi ? Civet cat coronavirus (CiCoV) Himalaya palm civet ? Raccoon dog coronavirus (RDCoV) Raccoon dog ? Equine coronavirus (ECoV) at ? Monkey coronavirus (MCoV) maymun Coronaviruslar pleomorfik ). 2 hepatitis ve serozitis de polimeraz sentezlendikten sonra negatif polariteli yeni bir RNA transkribe edilir ve bundan da sentezlenir. Endoplasmik reticulum ve golgi apar ra (Diagram 1). Diagram 1: Coronavirus replicasyon siklusu: (integral membran gp (matriks gp), E (small membran protein), HE (hemaglutinin esterase gp) ve S (spike ) glikoproteinlerdir (Resim A). N protein; . M and E glycoproteinler: HE glycoprotein; hem S glycoprotein; virus . S iki ti 3 A B A- - infeksiyondur. Etiyoloji: onavirustur (Bovine enteric coronavirus, BECV). -18 (insan rektum tu , FAT, VN ve HA testleri nun E.coli (K99), Salmonella spp., Cryptosporidium parvum gibi etkenlerd Epizootiyoloji: 1972 da ishale neden olabilir. Patogenesis: birlikte ishale y shal, dehidrasyon, asidosis ve hypoglysemiye 4 Diagram 2: Klinik bulgular: -24 - Otopsi drasyonun yan Enfeksiyonda; morbidite: %60-80, mortalite: % 5-10 ve prevalans %15-35 olarak bildirilmektedir. : EM, IEM, IF, ELISA, HA, Dot-Blot Hybridizasyon, RT- HI, ELISA, IF testleri ile anti- ; HRT-18 (Human Rectal Tumour), Vero (African Gren Monkey Kidney), MDBK (Madin Drby Bovine Kidney), MDCK1 (Madin Darby Canine Kidney-1) 5 Koruma ve kontrol: Ticari olarak coronavirus, rotavirus ve E.coli kombinasyonu attenue B- Bovine respiratory coronavirus (BRCV) ve te 5- respiratorik diseases c Bovine Coronavirus ile birlikte; Bovine Herpesvirus-1, Bovine Respiratory Syncytial virus, Parainfluenza-3 virus, Bovine Viral Diarrhea virus, Bovine Torovirus (Breda), Manneheimia (Pasteurella) hemolitica, Pasteurella multocida, Hemophilus somnus ve Mycoplasma bovis BRCV ve BECV C- NTER DYZANTERY) - %) ile seyretmektedir. Prevalans % 5- 6 Transmissible gastroenteritis virus (TGEV) infeksiyonu Porcine respiratory coronavirus (PRCoV) infeksiyonu Hemagglutinin encephalomyelitis virus (HEV) infeksiyonu Porcine epidemic diarrhea virus (PRDV) infeksiyonu DOMUZ Etiyoloji: Transmissible Epizootoloji: - kontamine yem ve sudur Klinik bulgular: - beli - ru : erek virus izolasyonuna gidilir. RT-PCR ve Koruma ve kontrol: 7 Feline Infectious Peritonitis bani Etiyoloji:Kedi dur (FIPV). Ked Epizootiyoloji: - usa i Yabani kediler Klinik bulgular: - 41.5 0 1.Islak form: karakterizedir. 2. Kuru form: Bu : ve eritrosit - peritonal exudat, kan ve abdominal - rine ekilir. 8 Serolojik testlerle de (ELISA, FAT) spesi ve genellikle de (%70- RT-PCR ve immunohistokimya de Koruma-kontrol: (ELISA) Primucell isimli bir coronavirus infeksi Etiyoloji: tur (CCV). Pleomormik bir y - Epizootiyoloji: -20 Patogenesis hemorajiktir. Klinik bulgular: - epiteli : a konulabilir. - serumunda antikor . Saptanan antikorlar maternal antikorlar olabilir. Korunma: