Jeoloji Dalma Batma Zonu ve Jeofizik Veriler DALMA BATMA ZONU VE JEOF İ Z İ K VER İ LERKITALARIN YAKINSAMASI Okyanus-K ta Yak nla şmas K ta-K ta Yak nla şmas Okyanus-Okyanus Yak nla şmas DALMA BATMA ZONLARI NEDEN VAR ?LEVHA TEKTON İĞİ MODEL İyerfizi_i_5.htmDALMA BATMA ZONUÜ ZERLEYEN LEVHA VE YI Ğ I Ş IM PR İ ZMASIDalan levha ü zerinde S ğ ve orta derinlikteki depremler : geni şleme t ü r ü bir odak • mekanizma çö z ü m ü g ö stermektedir 300-400 km’den daha derin depremler s k şma t ü r ü odak mekanizma çö z ü mleri g ö s. • Baz b ö lgelerde orta derinlikte depremler yoktur. Bu b ö lgede slab k r lm ş olabilir • Ü zerleyen levha ü zerinde bindirme t ü r ü (s k şma) odak mekanizma çö z ü mleri verir. • K üçü k Q de ğ eri: S ö n ü m ü n y ü ksek oldu ğ u b ö lgeler B ü y ü k Q de ğ eri: S ö n ü m ü n d üşü k oldu ğ u b ö lgelerK üçü k Q de ğ eri: S ö n ü m ü n y ü ksek oldu ğ u b ö lgeler B ü y ü k Q de ğ eri: S ö n ü m ü n d üşü k oldu ğ u b ö lgelerT ü rkiyeden ö rnek 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 33 34 35 36 37 38 39 -200 to -160 -160 to -120 -120 to -80 -80 to -40 -200 to -160 -160 to -120 -120 to -80 -80 to -40