Ofiyolit Dayklar DAYKLAR DAYKLAR ? OFİYOLİTİK SERİLERİN ÜST KISMINDA BULUNAN DİYABAZ DAYKLARININ KALINLIĞI 1.5 KM’ YE KADAR ULAŞABİLMEKTEDİR. ? BU DAYKLAR, DAHA ÜSTLERİNDE BULUNAN YASTIK LA VLARA BESLEYİCİ DAYK GÖREVİNİ GÖRMEKTE VE DAHA ALTLARINDA BULUNAN GABROLARA KADAR UZANMAKTADIR.DAYKLARININ EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ %100 DAYKLARDAN OLUŞMASIDIR. BU DİKKAT ÇEKECEK KADAR DEVAMLILIK GÖSTEREN DAYK KÜTLELERİNİN MEVCUDİYETİ, BUNLARIN GENİŞLEME ZONLARINDA, BAZALTİK BİR MAGMANIN DEVAMLI ENJEKSİYONU İLE OLUŞTUĞU FİKRİNİ VERMEKTEDİR. (MOORES AND VİNE,1971)* BU GENİŞLEME ZONU, OKYANUS ORTASI GENİŞLEME SIRTLARI OLABİLECEĞİ GİBİ, MARJİNAL BİR BASEN VEYA KIZIL DENİZ GİBİ SINIRLI BİR OKYANUS BASENİ OLABİLİR.• ANCAK, BÜTÜN OFİYOLİTLERİN BU DAYK KARMAŞIĞINI ÜST KESİMLERİNDE İHTİVA ETMEDİKLERİ, BAZEN MASİF DİABAZLAR VEYA DÜZENSİZ DİYABAZ DAYKLARI İÇEREN BAZALTİK YIĞIŞIMLARA SAHİP OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR. (DAVİES,1971; COLEMANN AND IRVİN,1974) • BİR BAŞKA DEYİŞ İLE, DAYK KARMAŞIĞI OFİYOLİTLERİN BİLİNEN BİR PARÇASI OLMAKLA BERABER, BÜTÜN OFİYOLİTLERDE GÖRÜLMEYEBİLİRY Y A A P P I I ? BU DAYK KARMAŞIĞI KALINLIĞI 16 CM’DEN 5 M’YE KADAR DEĞİŞEN YARI PARALEL DAYKLARDAN OLUŞMAKTADIR. BU DAYKLARIN SINIRLARI BOYUNCA ASİMETRİK YANMA YÜZEYLERİ GÖSTEREREK OLUŞUMLARI HAKKINDA DELİL SUNARLAR. (ŞEKİL 68)HERHANGİ BİR DAYK OLUŞTURAN MAGMANIN ÇATLAK BOYUNCA DAYK ŞEKLİNDE ÇIKTIĞI VE YERLEŞİMİ ESNASINDA KENDİSİNDEN EVVEL BÖLGEYE YERLEŞEN VE KATILAŞAN DAYK , TEMASTA BULUNDUĞU YÜZEY BOYUNCA YAKTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. BU OLAYIN DEFALARCA TEKRARLANMASIYLA DA, DAYK KARMAŞIĞI OLUŞMUŞTUR. BU YANIK YÜZEYLERE BAKARAK, ENJEKSİYONUN AKSI BOYUNCA YAYILIMI SİMETRİK VEYA ASİMETRİK OLARAK TEK VEYA ÇİFT TARAFLI YAYILDIĞI YÖNÜNDE FİKİR OLUŞTURULABİLİR. (MOORES AND VİNE,1971, KİDD AND CANN,1974 * ÖRNEĞİN KIBRIS’TAKİ DAYKLARIN İSTATİSTİK İNCELEMESİYLE, YAYILMANIN, DAYKLARIN TEK YÖNLÜ OLARAK YANIK BULUNMASINDAN, TEK YÖNLÜ OLARAK GELİŞTİĞİ SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR. (KİDD AND CANN,1974) * ARAZİ GÖZLEMLERİ, YASTIK LA VLARIN , DOĞRUDAN DAYKLAR TARAFINDAN BESLENDİĞİ VE OLUŞTUĞUNU ORTAYA ÇIKARMIŞTIR.TABAKALI DİYABAZ DAYKLARININ GABRO İLE VE BUNLARIN BEYAZ BİLEŞENLİ DİFFENSİYASYON ÜRÜNLERİ İLE OLAN ALT KONTAKTLARI İSE, BİR ÇOK SORU VE PROBLEM İÇERMEKTEDİR.(THAYER,1974) COLEMANN TARAFINDAN İNCELENEN BÜTÜN YATAKLARDA VE LİTARATÜRDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER IŞIĞINDA, DİYABAZ DAYKLARININ GABRO KONTAKTLARINDA YANIK BİR DURUMDA OLDUKLARI VE GABRO İÇİNE BİR YUMRU GİBİ GİRDİKLERİ GÖZLENMİŞTİR? O HALDE EN AZINDAN BAZI GABROLARIN, DAYKLARIN YERLEŞİMİNDEN ÖNCE KATILAŞTIĞI VE DAYKLARIN KATILAŞMIŞ GABROYA DOĞRU, AŞAĞIYA İNDİĞİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR. ? ÖRNEĞİN KIZILDAĞ’DA DAYKLAR, PERİDOTİTLER VE GABROLAR ÜZERİNDE UZANMAKTADIR. BU DA DAYKLARI OLUŞTURAN MAGMA İLE GABRO VE PERİDOTİTLERİ OLUŞTURAN MAGMANIN FARKLI OLMASI GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR. (PARROT,1973)? DİYABAZ DAYKLARININ YERLEŞİMİNDEN ÖNCE OLUŞAN GABRO DEFORMASYONU VE HATTA ROTASYONU BİRÇOK OFİYOLİTDE GÖZLENMİŞTİR. (THAYER,1974) ? DEFORMASYONA UĞRAMIŞ GABROLARA KOMŞU DAYKLARIN YANIK SINIRLAR VERMESİ, YATAY YÖNDE DAYKLARIN VARLIĞINA İHTİYAÇ GÖSTERMEKTEDİR, ? AYRICA DAYK KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ KOMPOZİSYON FARKLILIĞI DA, BİRÇOK MAGMA ODASININ VARLIĞINA İŞARET ETMEKTEDİR. (WALKER ,1975)MİNEROLOJİ VE MİNEROLOJİ VE ETROGRAFİ ETROGRAFİ ? TABAKALI DAYK KOMPLEKSİ OLUŞTURAN KAYAÇLAR, ORTA İNCE TANELİ, GRİDEN YEŞİLE KADAR DEĞİŞEN RENKLERDEDİR VE OFİTİK DOKU GÖSTERİRLER ? ÖNEMLİ BİRİNCİL MAGMATİK BİLEŞENLERİ, PLAJİOKLAZ,KLİNOPİROKSEN,MANYETİT,MANYETİT- İLMENİT’TİR. ARASIRA KAHVERENGİ HORNBLEND PİROKSENİ TAKİP EDEBİLİR. OLİVİN VE ORTOPİROKSENİN DİYABAZ DAYKLARI İÇİNDEKİ VARLIĞINA İSE HENÜZ RASTLANMAMIŞTIR.? BAZI KAYAÇLARDA,ÖZELLİKLE YANMIŞ SINIRLARDA CAMSI MATERYALİN ÇEŞİTLİ KLİNOPİROKSENLERİ İÇERMESİ İLE İNTERSERTAL DOKU OLUŞABİLİR? DAYKLAR İÇİNDEKİ VESİKÜLLERİN OLUŞMASI ÇOK NADİRDİR, ANCAK DAYKLARIN ÜZERLERİNDEKİ YASTIK LAVLARIN ÜSTÜNE KADAR UZANMAK GİBİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞEBİLİR. ? BÜTÜN DİYABAZ DAYKLARININ YEŞİL-ŞİST- ZEOLİT FASİYESİNDEKİ MİNERALLERE ALTERE OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR. BU SEBEPLE, KAYACIN BİRİNCİL MAGMATİK MİNERALLERİNE AİT BÜTÜN BİLGİLERİ ELDE ETMEK ÇOK ZORDUR? PLAJİOKLAZLAR TABULAR HALDEDİR VE BU OFİTİK DOKU İÇİN TEMEL İSKELETİ OLUŞTURUR. GENELLİKLE PLAJİOKLASLAR ZONLANMIŞTIR VE AN İÇERİĞİ TİPİK OLARAK AN55-60 İLE AN20-30 ARASINDADIR. EĞER KAYAÇ ÇOK LÖKOKRATİK BİR HALDE İSE AN MİKTARININ KENAR KISIMLARDA AN10-15 SEVİYESİNE İNDİĞİ GÖZLENEBİLİR * İNTERSERTAL BÖLGELERDE KUVARS İLE PLAJİOKLAS ARASINDA MİRMEKİTİK BÜYÜME GERÇEKLEŞEBİLİR. KLİNOPİROKSENLER , TABULAR PLAJİOKLAZLARIN ARASINI, AÇIK KAHVERENGİ, ÖZŞEKİLSİZ TANELER HALİNDE DOLDURURLAR. * KLİNOPİROKSENLER DE BİRLİKTE OLDUKLARI PLAJİOKLAZLAR GİBİ ZONLANMA GÖSTERİRLER.* OPTİK VE KİMYASAL İNCELEME SONUCUNDA , DAYKLARDAKİ KLİNOPİROKSENLERİN GABROLARDAKİ KLİNOPİROKSENLERE ORANLA DEMİR BAKIMINDAN ZENGİNLEŞTİĞİ, MAGNEZYUM VE KALSİYUMCA FAKİRLEŞTİĞİ BELİRLENMİŞTİR. * ORTOPİROKSEN VE PİJEONİT ’E İSE DAYK KARMAŞIKLARINDA HİÇ RASTLANMAMAKTADIR. AYNI ŞEKİLDE, OLİVİNDE NORMATİF OLARAK BİRÇOK DAYK DA BULUNMASINA RAĞMEN, DAYK KARMAŞIKLARI İÇİNDE GÖRÜLEMEMİŞTİR? HORNBLEND GEÇ MAGMATİK FAZIN BİR ÜRÜNÜ OLARAK DAYK KARMAŞIĞINDA GÖRÜLEBİLİR, FAKAT BİR ÇOK DURUMDA BİRİNCİL KLİNOPİROKSENLERİN ALÇAK DERECELİ METAMORFİZMALARI İLE OLUŞMAKTADIRLAR. ? MANYETİT VE İLMENO-MANYETİT SIK RASTLANILAN AKSESUAR MİNERALLERDİR• BU DAYKLARIN MİNEROLOJİSİ TİPİK TOLEİTİK BAZALT MİNEROLOJİSİDİR, FARKLILIĞI, İLERİ DERECEDE DİFFERENSİYASYONA UĞRAMASIYLA ORTAYA ÇIKAR. İLERİ DERECEDE DİFFERENSİYASYON SONUCU, ESAS OLARAK PLAJİOKLAZ VE KUVARS İÇEREN VE DAHA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE AÇIKLANAN OLUŞUR PLAJİOGRANİTLER (KERATOFİRLER)