İnkılap Değerlendirme Ölçütleri ( Ders Notu ) DERS NOTLARI (3) (Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü) (Yrd. Doç. Dr. Hakan Gündoğdu.) DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Değerlendirme Boyutları Evet/hayır Yorumlar 1. Yazarın pozisyonu açık ve net mi?.......................................................................................... 2. Yazarın pozisyonu lehinde sunduğu sebepler açık ve net mi?................................................ 3. Yazarın sonucu açık mı ve kanıta dayandırılmış mı?............................................................... 4. Sebepler mantıksal bir düzen içinde, bir akıl yürütme çizgisi içinde sunulmuş mu?........................................................................... 5. Sebepler birbirlerine ve sonuca açıkça bağlanmış mı?............................................................ 6. Metnin tümü konuyla alakalı mı?............................................................................................ 7. Ana sebepler ve temel noktalar okuyucu için açıkça izlenebilir şekilde ifade edilmiş mi?.............................................................................. 8. Yazar iddiasını destekleyecek kanıtlar için başkalarının araştırmalarından yararlanıyor mu?........................................................................ 9. Yazar başkalarının (veya üzerinde çalıştığı filozofun) görüşleri hakkında ve özellikle de kendisinin bakış açısı ya da görüşüyle çelişen görüşleri hakkında akıl yürütmeye dayalı değerlendirmelerde bulunuyor mu?.......................................................................................... 10. Yazar metinde başkalarının görüşlerini aktarırken kaynak gösteriyor mu?................................. 11. Yazar metninin sonunda metninde kullandığı kaynaklara dair bir kaynakçaya yer veriyor mu?................................................................................................. 12. Yazar konuyla doğrudan ilgili olmayan gereksiz ayrıntı, betimleme vs’ye yer vermeme konusunda başarılı mı?............................................................................................................... 13. Yazarın metni tutarsızlıklar barındırıyor mu?............................................................................. 14. Yazarın kişisel kanaatleri ya da çıkarları, onu, konuyu ve delilleri öznel bir şekilde tahrif etme veya yorumlamaya götürmüş mü?...........................................................................................