Malzeme Teknolojisi - I Demir Dışı Metaller - II ENDÜSTRİDE MALZEME ENDÜSTRİDE MALZEME SEÇİMİ SEÇİMİ Prof. Dr. İrfan AY Prof. Dr. İrfan AY Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0 Prof. Dr. İrfan AY Prof. Dr. İrfan AY6. NİKEL 6. NİKEL VE VE ALAŞIMLARI ALAŞIMLARI Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 1 ALAŞIMLARI ALAŞIMLARINİKEL VE ALAŞIMLARI NİKEL VE ALAŞIMLARI Genel Bilgi Genel Bilgi “ “Nikel alaşımları Nikel alaşımları”, yoğun, katı ve güçlü alaşımlar olarak ”, yoğun, katı ve güçlü alaşımlar olarak yüksek sıcaklıklarda(jet motorlarında) korozyon direnci yüksek sıcaklıklarda(jet motorlarında) korozyon direnci ve onların mukavemetleri için öncelikle tercih edilirler. ve onların mukavemetleri için öncelikle tercih edilirler. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 2Name : Nikel Symbol : Ni Atomic Number : 28 Atomic Mass : 58.6934 amu Melting Point : 1453.0 °C (1726.15 K, 2647.4 °F) Boiling Point : 2732.0 °C (3005.15 K, 4949.6 °F) Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 3 Boiling Point : 2732.0 °C (3005.15 K, 4949.6 °F) Number of Protons/Electrons : 28 Number of Neutrons : 31 Classification : Transition Metal Crystal Structure : Cubic Density @ 293 K : 8.902 g/cm3 Color : white * Saf Nikel, tıpkı demir gibi “ * Saf Nikel, tıpkı demir gibi “orta mukavemette orta mukavemette” bir ” bir elementtir. elementtir. * Fakat içine Cr,Co,Mo,W katılmasıyla jet * Fakat içine Cr,Co,Mo,W katılmasıyla jet motorlarında istenen “ motorlarında istenen “yüksek mukavemet yüksek mukavemet” elde edilir. ” elde edilir. * Nikel aynı zamanda “ * Nikel aynı zamanda “madeni para yapmak madeni para yapmak” için ” için bakır ile alaşımlanır. bakır ile alaşımlanır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 4Tasarımla ilişkisi Tasarımla ilişkisi Tasarımda avantajları : Tasarımda avantajları : * Yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemete sahiptir, * Yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemete sahiptir, * Korozyon direnci yüksektir, * Korozyon direnci yüksektir, * Katılık değeri yüksektir, * Katılık değeri yüksektir, * Şekil verilmesi kolaydır. * Şekil verilmesi kolaydır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 5 * Şekil verilmesi kolaydır. * Şekil verilmesi kolaydır. Tasarımda dezavantajları : Tasarımda dezavantajları : * Yoğunluğu yüksektir. * Yoğunluğu yüksektir.Ürün tipleri Ürün tipleri * Hava taşıtlarının jet motorları * Hava taşıtlarının jet motorları * Madeni paralar, * Madeni paralar, * Kimyasal maddeler için tank’lar. * Kimyasal maddeler için tank’lar. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 6İmalat Bilgisi İmalat Bilgisi Metal olarak şekillendirilmesi Metal olarak şekillendirilmesi * Saç şekillendirme yöntemi kullanılmaz, * Saç şekillendirme yöntemi kullanılmaz, * Jet motor parçaları ve madeni paralar,. * Jet motor parçaları ve madeni paralar,. * Özel döküm prosesleri Jet motor kanatlarında * Özel döküm prosesleri Jet motor kanatlarında kullanılır. kullanılır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 7 kullanılır. kullanılır. makinada işlenmesi makinada işlenmesi * Genellikle makinada kolay işlenir. * Genellikle makinada kolay işlenir. Birleştirilmesi Birleştirilmesi * Yalnızca * Yalnızca vakum vakum altında veya altında veya gazaltı gazaltı’nda ark kaynağı ’nda ark kaynağı yapılarak birleştirilir. yapılarak birleştirilir. Çevre ile ilişkisi Nikel üretimi çok fazla enerji kullanır, ama kullanımdaki hacmi az’dır.. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 87 . MAGNEZYUM 7 . MAGNEZYUM VE VE ALAŞIMLARI ALAŞIMLARI Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 9 ALAŞIMLARI ALAŞIMLARIMAGNEZYUM VE ALAŞIMLARI MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARI Genel Bilgi Genel Bilgi * Magnesyum alaşımları “ * Magnesyum alaşımları “çok düşük yoğunluğa çok düşük yoğunluğa” sahip ” sahip metallerdendir. metallerdendir. * İyi spesifik katılık= young Modülü(E) ve iyi spesifik * İyi spesifik katılık= young Modülü(E) ve iyi spesifik mukavemete sahiptirler. mukavemete sahiptirler. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 10Name Name : Magnesium : Magnesium Symbol Symbol : Mg : Mg Atomic Number Atomic Number : 12 : 12 Atomic Mass Atomic Mass : 24.305 amu : 24.305 amu Melting Point Melting Point : 650.0 : 650.0 ° °C (923.15 K, 1202.0 C (923.15 K, 1202.0 ° °F) F) Boiling Point Boiling Point : 1107.0 : 1107.0 ° °C (1380.15 K, 2024.6 C (1380.15 K, 2024.6 ° °F) F) Number of Protons/Electrons Number of Protons/Electrons : 12 : 12 Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 11 Number of Protons/Electrons Number of Protons/Electrons : 12 : 12 Number of Neutrons Number of Neutrons : 12 : 12 Classification : Classification : Alkaline Earth Alkaline Earth Crystal Structure Crystal Structure : Hexagonal : Hexagonal Density @ 293 K Density @ 293 K : 1.738 g/cm3 : 1.738 g/cm3 Color Color : grayish : grayish* Saf magnesyum, mukavemetini iyileştirmek için * Saf magnesyum, mukavemetini iyileştirmek için “ “alaşımlanır alaşımlanır”. ”. * Magnesyum ,düşük ergime noktasına sahiptir.Pek * Magnesyum ,düşük ergime noktasına sahiptir.Pek çok alaşımı, döküm yapılır.Magnesyum’un kendisinin çok alaşımı, döküm yapılır.Magnesyum’un kendisinin “ “şekil alma kabiliyeti şekil alma kabiliyeti” zayıftır. ” zayıftır. * Magnesyum reaktif bir metaldir şiddetli şekilde * Magnesyum reaktif bir metaldir şiddetli şekilde “yanar “yanar”.Bu yüzden (d ”.Bu yüzden (döküm öküm) esnasında ele alındığında ) esnasında ele alındığında Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 12 “yanar “yanar”.Bu yüzden (d ”.Bu yüzden (döküm öküm) esnasında ele alındığında ) esnasında ele alındığında dikkatli olmak gerekir. dikkatli olmak gerekir. Tasarımla ilişkisi Tasarımla ilişkisi Tasarımda avantajları : Tasarımda avantajları : * Yoğunluğu d * Yoğunluğu düşüktür üşüktür, , * * Yüksek “spesifik katılık Yüksek “spesifik katılık”=young Modülü(E) özelliği ”=young Modülü(E) özelliği vardır, vardır, * * Yüksek “spesifik mukavemet Yüksek “spesifik mukavemet” özelliği vardır, ” özelliği vardır, Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 13 * * Yüksek “spesifik mukavemet Yüksek “spesifik mukavemet” özelliği vardır, ” özelliği vardır, Tasarımda dezavantajları : Tasarımda dezavantajları : * Şekillendirmek zordur * Şekillendirmek zordur – –umumiyetle dökümle umumiyetle dökümle şekillendiriliyor, şekillendiriliyor, * Kimyasal olarak reaktif bir metaldir, * Kimyasal olarak reaktif bir metaldir, * Korozyon direnci çok zayıftır. * Korozyon direnci çok zayıftır. Ürün tipleri Ürün tipleri * Motorsiklet ve otomobil tekerlekleri dökülmüş şekilde. * Motorsiklet ve otomobil tekerlekleri dökülmüş şekilde. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 14İmalat Bilgisi İmalat Bilgisi Metal olarak şekillendirilmesi Metal olarak şekillendirilmesi * En genel hal, * En genel hal, kalıba dökülür kalıba dökülür. . * “ * “Şekil verme kabiliyeti Şekil verme kabiliyeti” zayıftır, bu yüzden çok ” zayıftır, bu yüzden çok nadir olarak “ nadir olarak “dövülür, haddelenir,extrüze edilir veya saç dövülür, haddelenir,extrüze edilir veya saç şekillendirme” şekillendirme” yapılır. yapılır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 15 * “ * “Pas” Pas”’lanmaya meyilli olduğundan, “ ’lanmaya meyilli olduğundan, “toz toz metallurjisi yöntemi metallurjisi yöntemi” fazla kullanılan bir yöntem ” fazla kullanılan bir yöntem değildir. değildir. Makinada işlenmesi Makinada işlenmesi * Yanma riskinden dolayı “ * Yanma riskinden dolayı “makinada işlemek makinada işlemek” ” zordur. zordur. Birleştirilmesi Birleştirilmesi * Ark kaynağı yapmak “ * Ark kaynağı yapmak “zor zor”dur ve “ ”dur ve “gazaltı” gazaltı” kaynağı kaynağı gerekir. gerekir. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 16Çevre ile ilişkisi Çevre ile ilişkisi * Magnesyum üretimi “ * Magnesyum üretimi “çok fazla enerji kullanımı çok fazla enerji kullanımı” ” gerektirir. gerektirir. * Ama, kullanımdaki magnezyum hacmi küçüktür. * Ama, kullanımdaki magnezyum hacmi küçüktür. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 178 . TİTANYUM 8 . TİTANYUM VE VE ALAŞIMLARI ALAŞIMLARI Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 18TİTANYUM VE ALAŞIMLARI Genel Bilgi * Titanyum alaşımlarının yoğunlukları çok düşüktür, fakat katı, aynı zamanda sağlam alaşımlardır.Ayrıca pahalıdırlar. * En çok spor ürünleri(örnek golf sopaları,ve bisikletler) ve hava taşıtlarında (örneğin, motor fan Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 19 bisikletler) ve hava taşıtlarında (örneğin, motor fan kanatlarında) kullanılırlar.Name : Titanium Symbol : Ti Atomic Number : 22 Atomic Mass : 47.88 amu Melting Point : 1677°C Boiling Point : 3277°C Number of Protons/Electrons : 22 Number of Neutrons : 26 Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 20 Number of Neutrons : 26 Classification : Other Metals Crystal Structure : YMK Density @ 293 K : 4.6 g/cm 3 Color : bluish * Saf Titanyum malzemesi, orta mukavemet * Saf Titanyum malzemesi, orta mukavemet değerindedir. değerindedir. * Ama standart titanyum alaşımı * Ama standart titanyum alaşımı (%6 Al %4 (%6 Al %4 Vanadyum Vanadyum) içerir.Jet motorlarında ihtiyaç duyulan ) içerir.Jet motorlarında ihtiyaç duyulan “ “yüksek mukavemet yüksek mukavemet” bu alaşımdan alınır. ” bu alaşımdan alınır. * Titanyum sıcak olduğu zaman “ * Titanyum sıcak olduğu zaman “reaktif bir reaktif bir metaldir metaldir”.Ama oda sıcaklığında iyi korozyon direncine ”.Ama oda sıcaklığında iyi korozyon direncine sahiptir. sahiptir. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 21 sahiptir. sahiptir. * Gövdede “ * Gövdede “koruyucu malzeme” koruyucu malzeme” olarak olarak kullanılır,tıbbi cihazlarda ( kullanılır,tıbbi cihazlarda (kalça protezlerinde kalça protezlerinde)kullanı )kullanı lır. lır.Tasarımla ilişkisi Tasarımla ilişkisi Tasarımda avantajları : Tasarımda avantajları : * Yüksek sıcaklıklarda bile yüksek mukavemet * Yüksek sıcaklıklarda bile yüksek mukavemet değerine sahip olma, değerine sahip olma, * Yüksek katılık = young modülü(E) değerine sahip * Yüksek katılık = young modülü(E) değerine sahip olma, olma, Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 22 * Gövdelerde kimyasal koruyucu olarak kullanma. * Gövdelerde kimyasal koruyucu olarak kullanma. Titanyum koruyucu saatTasarımda dezavantajları : Tasarımda dezavantajları : * Fiyatı yüksektir, * Fiyatı yüksektir, * Sıcak olduğu zaman kimyasal olarak çok reaktiftir, * Sıcak olduğu zaman kimyasal olarak çok reaktiftir, * Şekil vermek oldukça zordur.Umumiyetle dökümü * Şekil vermek oldukça zordur.Umumiyetle dökümü yapılır. yapılır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 23 Yüksek sıcakta oldukça reaktif-bowling topu ve biyel kolundaTasarımda dezavantajları : Tasarımda dezavantajları : * Fiyatı yüksektir, * Fiyatı yüksektir, * Sıcak olduğu zaman kimyasal olarak çok reaktiftir, * Sıcak olduğu zaman kimyasal olarak çok reaktiftir, * Şekil vermek oldukça zordur.Umumiyetle dökümü * Şekil vermek oldukça zordur.Umumiyetle dökümü yapılır. yapılır. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 24 yapılır. yapılır.Ürün tipleri Ürün tipleri * Golf sopaları, * Golf sopaları, * Performanslı bisikletler, * Performanslı bisikletler, * Hava taşıtı jet motorlarında fan kanatları , * Hava taşıtı jet motorlarında fan kanatları , * Kalça protez ve diğer tıbbi malzemeler. * Kalça protez ve diğer tıbbi malzemeler. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 25İmalat Bilgisi Metal olarak şekillendirilmesi * “Özel kalıp döküm prosesleri” gereklidir, çünkü (Ti) reaktiftir. * Hava taşıtı parçalar için “dövme” önemlidir.. * Oksitlenmeye meyilli olması nedeniyle “toz metallurjisi yöntemi Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 26 metallurjisi yöntemi” fazla kullanılmaz. makinada işlenmesi * Makinada işlenmesi zordur. •Birleştirilmesi * Ark kaynağı sadece gazaltı kaynak yönteminde veya vakum altında kaynakta kullanılır. Çevre ile ilişkisi Titanyum üretimi “çok fazla enerji” kullanır, ama kullanımdaki hacim küçüktür. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 279. ALTIN 9. ALTIN Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 28ALTIN ALTIN Genel Bilgi Genel Bilgi * Altın hassas bir metaldir, ama çok yüksek fiyatı * Altın hassas bir metaldir, ama çok yüksek fiyatı vardır. vardır. * Kuyumcular, tabii görünüşü sebebiyle altını alıp * Kuyumcular, tabii görünüşü sebebiyle altını alıp satarlar. satarlar. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 29ALTIN ALTIN Name Name : Gold : Gold Symbol Symbol : Au : Au Atomic Number Atomic Number : 79 : 79 Atomic Mass Atomic Mass : 196.96655 amu : 196.96655 amu Melting Point Melting Point : 1064.43 : 1064.43 ° °C (1337.5801 K, 1947.9741 C (1337.5801 K, 1947.9741 ° °F) F) Boiling Point Boiling Point : 2807.0 : 2807.0 ° °C (3080.15 K, 5084.6 C (3080.15 K, 5084.6 ° °F) F) Number of Protons/Electrons Number of Protons/Electrons : 79 : 79 Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 30 Number of Protons/Electrons Number of Protons/Electrons : 79 : 79 Number of Neutrons Number of Neutrons : 118 : 118 Classification Classification : : Transition Metal Transition Metal Crystal Structure Crystal Structure : Cubic : Cubic Density @ 293 K Density @ 293 K : 19.32 g/cm3 : 19.32 g/cm3 Color Color : Gold : Gold* Ama aynı zamanda “ * Ama aynı zamanda “altın altın”’, kimyasal durumu ”’, kimyasal durumu sebebiyle oda sıcaklığında oksitlenmez. sebebiyle oda sıcaklığında oksitlenmez. • • * “ * “Mühendislik uygulamaları” Mühendislik uygulamaları”nda altın nda altın oksitlenmediği ve çok yüksek elektrik iletkenliğine oksitlenmediği ve çok yüksek elektrik iletkenliğine sahip olmasından dolayı, elektrikle temas gereken sahip olmasından dolayı, elektrikle temas gereken elektronik sistemlerinde küçük miktarlarda kullanılır.. elektronik sistemlerinde küçük miktarlarda kullanılır.. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 31Tasarımla ilişkisi Tasarımla ilişkisi Tasarımda avantajları : Tasarımda avantajları : * Korozyona karşı dirençlidir, * Korozyona karşı dirençlidir, * Dökülmesi kolaydır. * Dökülmesi kolaydır. Tasarımda dezavantajları : Tasarımda dezavantajları : * Mukavemeti düşüktür, * Mukavemeti düşüktür, Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 32 * Mukavemeti düşüktür, * Mukavemeti düşüktür, * “ * “Şekil verilebilme kabiliyeti Şekil verilebilme kabiliyeti” zayıftır. ” zayıftır. Ürün tipleri * Mücevherat ürünleri olarak, * Elektrik iletim noktaları olarak, * Diş dolgusu olarak. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 33İmalat Bilgisi İmalat Bilgisi Metal olarak şekillendirilmesi Metal olarak şekillendirilmesi * Tüm * Tüm döküm döküm ve ve şekillendirme şekillendirme prosesleri prosesleri kullanılabilinir. kullanılabilinir. * Mücevherat * Mücevherat- - takı amaçlı küçük parçaların takı amaçlı küçük parçaların şekillendirilmesinde “ şekillendirilmesinde “hassas döküm hassas döküm” kullanılır.. ” kullanılır.. * Haddeleme yöntemi “ * Haddeleme yöntemi “altın yaprak altın yaprak” ” Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 34 * Haddeleme yöntemi “ * Haddeleme yöntemi “altın yaprak altın yaprak” ” şekillenmesinde kullanılır.. şekillenmesinde kullanılır.. makinada makinada işlenmesi işlenmesi * Umumiyetle * Umumiyetle makinada makinada işlemek kolaydır. Gerçi işlemek kolaydır. Gerçi yüksek fiyat endişesi, “ yüksek fiyat endişesi, “atık altın atık altın” parçalarını ” parçalarını minimuma indirmek için uğraşılır. minimuma indirmek için uğraşılır. * İşleme bittikten sonra polisaj yapmak * İşleme bittikten sonra polisaj yapmak önemlidir.. önemlidir.. Birleştirilmesi Birleştirilmesi Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 35 Birleştirilmesi Birleştirilmesi * Altın, elektrik ileticisi olarak kullanıldığı * Altın, elektrik ileticisi olarak kullanıldığı zaman, zaman, “lehim” “lehim” işlemi önemlidir. işlemi önemlidir. * Yarı * Yarı- -iletkenlerde altın kullanıldığı zaman, iletkenlerde altın kullanıldığı zaman, ultrosonik ultrosonik kaynak yöntemi kullanılabilinir. kaynak yöntemi kullanılabilinir. Çevre ile ilişkisi Altın’ın değerli olması sebebiyle, çok küçük miktarlarda altın içeren kayaların kazılması sonucu çıkartılır.İşte bu yüzden altın üretmek için yoğun enerji kullanılır.Altın’ın “geri-dönüşümü” değeri de çok yüksektir. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 36SORULAR SORULAR 1. 1. Nikelin özgül ağır. Nikelin özgül ağır.- -en önemli ürün tipi en önemli ürün tipi- - kaynağının nasıl olduğunu yazın kaynağının nasıl olduğunu yazın a) a)- -2,70 g/cm 2,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı - - laser laser kayn kayn. . b) b)- - 3,70 g/cm 3,70 g/cm 3 3 - - saat saat - - ark ark kayn kayn. . c) c)- - 8,90 g/cm 8,90 g/cm 3 3 - - madeni para madeni para - - vakum vakum - - gazaltı gazaltı Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 37 c) c)- - 8,90 g/cm 8,90 g/cm 3 3 - - madeni para madeni para - - vakum vakum - - gazaltı gazaltı argon argon kayn kayn. . d) d)- -5,70 g/cm 5,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı – – oksiasetilen oksiasetilen kayn kayn. .2. 2. Magnesyumun Magnesyumun özgül ağır. özgül ağır.- -en önemli ürün tipi en önemli ürün tipi- - kaynağının nasıl olduğunu yazın? kaynağının nasıl olduğunu yazın? a) a)- -2,70 g/cm 2,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı – – laser laser kayn kayn. . b) b)- - 3,70 g/cm 3,70 g/cm 3 3 - - saat saat - - ark ark kayn kayn. . c) c)- - 8,96 g/cm 8,96 g/cm 3 3 - - koltuk koltuk - - oksi oksi asetilen asetilen kayn kayn. . Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 38 d) d)- -1,73 g/cm 1,73 g/cm 3 3 - - tekerlek jantı tekerlek jantı – – gazaltı gazaltı argon argon kayn kayn. .3. Titanyumun özgül ağır. 3. Titanyumun özgül ağır.- -en önemli ürün tipi en önemli ürün tipi- - kaynağının nasıl olduğunu yazın? kaynağının nasıl olduğunu yazın? a) a)- -2,70 g/cm 2,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı - - ark ark kayn kayn. . b) b)- - 4,6 g/cm 4,6 g/cm 3 3 - - kalça kalça- -protez protez- - gazaltı gazaltı argon argon kayn kayn. . c) c)- - 8,96 g/cm 8,96 g/cm 3 3 - - koltuk koltuk - - termit termit kayn kayn. . Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 39 d) d)- -5,70 g/cm 5,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı – – oksiasetilen oksiasetilen kayn kayn. .4. Altının özgül ağır. 4. Altının özgül ağır.- -en önemli ürün tipi en önemli ürün tipi- - kaynağının nasıl olduğunu yazın? kaynağının nasıl olduğunu yazın? a) a)- -19, 32 g/cm 19, 32 g/cm 3 3 - - mücevherat mücevherat – – lehim lehim kayn kayn. . b) b)- - 3,70 g/cm 3,70 g/cm 3 3 - - saat saat - - ark ark kayn kayn. . c) c)- - 8,96 g/cm 8,96 g/cm 3 3 - - koltuk koltuk - - gazaltı gazaltı argon argon kayn kayn. . Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 40 d) d)- -5,70 g/cm 5,70 g/cm 3 3 - - uçak kanadı uçak kanadı – – oksiasetilen oksiasetilen kayn kayn. .