3 - Fizyoloji Deri Dolaşım DERİ DOLAŞIMI ?Ortam sıcaklığınının fazla olmadığı durumlarda sağlıklı yetişkin bir kişide deri dolaşımındaki kan akımı 400 ml/ dk. kadardır. ?Vücut ya da ortam sıcaklığına bağlı olarak 50 ml/dk.ile 2-3 l/dk.arasında değişebilir. ?Deri kan akımındaki büyük değişkenlik deri damarlarındaki yoğun arteriyovenöz anastomozlar ile gerçekleştirilir ?Deri dolaşımı termoregülasyonda önemli role sahiptir.Bu rol, deri dolaşımının lokal faktörlerden çok sinirsel faktörlere bağlı olarak düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. ?Deri damarları sempatik vazokonstrüktör innervasyona sahiptir. Bu innervasyon şeklinin sistemik dolaşım açısından yararı nedir? Deri dolaşımında vazodilatasyon; ? Sempatik vazokonstrüktör tonusta azalma ile ya da ? Ortam veya vücut sıcaklığı arttığında ter bezlerinin aktivasyonu sonunda bu bezlerden salgılanan bradikinin ve diğer vazodilatör metabolitler ile oluşturulur. ?Ortam sıcaklığı ile deri damarlarındaki vazodilatasyon arasında olan pozitif korelasyon 15 o C’ nin üstü için geçerlidir. ?15 o C’ nin altında olay tersine döner, sıcaklık düştükçe özellikle de vücudun uç bölgelerindeki deri damarlarında belirgin vazodilatasyon oluşur. Bu vazodilatasyon soğuğun direkt etkisine bağlıdır. Bu vazadilatasyonun doku için yararı nedir ?