3 - Kulak Burun Boğaz Derin Boyun Enfeksiyonları Derin Boyun Enfeksiyonları Derin Boyun Enfeksiyonları Dr. İmdat Yüce ? Baş boyun bölgesinde fasyalarla çevrili potansiyel boşluklarda apse birikimidir. ? En sık dental enfeksiyon kaynaklıdır. ? Orofaringeal, otorinolaringeal kaynaklı olabilir. ? Konjenital kist ve fistül enfeksiyonları ? Kesici, delici yabancı cisimler veya endoskopi ? Dental injeksiyonlar gibi iyatrojenik travmatik nedenler ? Retrofaringeal lenfadenit ? Bezold apsesi, Pott hastalığı ? Sialoadenit ? İlaç bağımlılarında boyun bölgesine uygulanan intravenöz enjeksiyonlar sonucu da gelişebilmektir. A-Yüz boşlukları Mastikatör boşluk Bukkal boşluk Kanin boşluk Parotis boşluğu B- Hiyoid üstü boşluklar Submandibuler boşluk Sublingual boşluk Lateral farengeal boşluk Peritonsiller boşluk C- Hiyoid altı boşluk Pretrakeal boşluk D- Tüm boyunda uzanan boşluklar Retrofarengeal boşluk Tehlikeli aralık Prevertebral boşluk Visseral vasküler boşluk MASTİKATÖR BOŞLUK ve MASTİKATÖR BOŞLUK ve ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYONLARI ? Masseterik, pterygoid, temporal boşluktan oluşur ? Sıklıkla 3. molar dişten kaynaklanır. ? Trismus ? Mandibula korpusunda veya ramusunda ağrı ? Şişlik nadir, geniş tutulumu gösterir. (aktinomikoz, osteomiyelit) ? Enfeksiyon içe doğru ilerlerse lateral farengeal duvara yaklaşır ve disfaji gelişir. ? Temporal boşluk preaurikuler bölge ve zigomatik ark etkilenir. ? Enfeksiyon ilerlerse yüz, göz kapakları olaya iştirak eder. ? Enfeksiyon orbitaya yayılıp (inferior orbital fissur yoluyla) propitozis, optik nörit ve abdusens paralizisi yapabilir. BUKKAL, KANİN, PAROTİS BOŞLUĞU İNFEKSİYONLARI BUKKAL, KANİN, PAROTİS BOŞLUĞU İNFEKSİYONLARI ? Bukkal boşluk ve enfeksiyonları: Sistemik semptomlar ve şişlik, hafif trismus. ? Kanin boşluk ve enfeksiyonları: Maksiller kesici ve kanin dişlerin enfekiyonu. Bu hastalarda kanin fossada ve üst dudakta belirgin şişlik ve sıklıkla periorbital ödem vardır. Ağrı orta düzeydedir ve sistemik bulgular minimaldir. Antruma direk uzanım, pürülan maxiller sinüzite neden olabilir. ? Parotid boşluk enfeksiyonları mandibula ramusundan massterik boşluğa uzanan dental enfeksiyonlardan kaynakanır. Bu hastalarda trismus yoktur, mandibula köşesinde şişlik vardır. Hastalarda ateş titreme ve ağrı belirgin olabilir. Parotis bezi üst-iç kısmında fasya örtüsü tam olmadığı için boşluk doğrudan lateral faringeal boşluk ile ilişkilidir. Lateral farengeal boşluğa uzanan enfeksiyon tehlikeli boşluğa, viseral boşluğa oradan da mediastinuma kadar yayılabilir SUBMANDİBULER, SUBLİNGUAL SUBMANDİBULER, SUBLİNGUAL BOŞLUK BOŞLUK İNFEKSİYONLARI İNFEKSİYONLARI ? Submandibuler ve sublingual milohiyoid kası ile ayrılır ? Şişlik tipiktir. ? Mastikatör kaslar tutulmadığı için trismus belirgin değildir ? Submandibuler odontejenik enfesiyonlar submandibuler siyaloadenitten ve lenfadenitten ayrılmalıdır. ? Tedavide diş çekimi, antibiyotik ve ekstraoral drenaj uygulanabilir. Sublingual boşluk enfeksiyonları genellikle kesici dişlerden kaynaklanır. ? Çünkü bu dişlerin kökleri milohiyoid kasın üzerinde kalır. ? Klinikte bu bölge enfeksiyonları ağız tabanında şişlik, eritemle kendini belli eder. ? Dilin itilmesi bazı kaynaklarda klinik belirtiler arasında gösterilir. Ludwig anjini Ludwig anjini ? 1-Ludwig anjininde enfeksiyon daima bilateraldir. ? 2- Her iki submandibuler ve sublingual alan birlikte etkilenmiştir. ? 3- Enfeksiyon apse oluşumu almadan ve lenfatik tutulum olmadan selulit tarzında hızla ilerler. ? Enfeksiyon ağız tabanından başlar Ludwig Anjini Ludwig Anjini ? Submandibuler bölgeler palpasyonda sert, hassas indürasyona ilaveten krepitasyon alınması önemli bir bulgudur ? Ağız açık kalır ve ağız tabanı dil itilir. (2). Hastanın ağzında ve nefesinde kötü bir koku mevcuttur. İç pterigoid adele ve hyoid kemi­ğe yapışan adalelerin tutulumuna bağlı şiddetli bir trismus ve çiğneme zorluğu mevcuttur. ? Yeme ve yutma fonksiyonları bozulur. Dil tarafından solunum yolu tıkanabilir. Hızla ilerleyen enfeksiyon boyun ve glottiste ödeme yol açar bu solunum sıkıntısını alevlendirir. Ateş ve sistemik toksisite genellikle vardır ve şiddetlidir. ? Stiloglossus adelesinin oluşturduğu ve bukkofaringeal açıklık Lateral faringeal boşluğa oradan da retrofaringeal boşluk ve mediastine geçebilir LATERAL FARİNGEAL BOŞLUK LATERAL FARİNGEAL BOŞLUK İNFEKSİYONLARI İNFEKSİYONLARI ? Tabanı kafa kaidesinde, apeksi hiyoid kemikte sonlanan ters çevrilmiş huni şeklindedir. ? Latarel duvarını karotis, internal juguler ven ve nervus vagus oluşturur.Daha derinde farengeal konstrüktör kas vardır. ? Üst sınır kafa kaidesi ? Dış sınırı ise parotis bezi, mandibula ve internal pterigoid adele tarafından oluşturulur. ? Arka sınır prevertebral fasyaya uzanır. ? Boşluk stiloid çıkıntıya yapışan oluşumlarla ön ve arka olmak üzere iki kompartmana bölünmüştür. ? Arka kısım da karotid kılıfı ve içindeki oluşumlar var ? Eğer ön kopartman tutulmuşsa ateş, titreme, ağrı, trismus, mandibuka köşesi önünde şişlik, disfaji, lateral farengeal duvarda mediale doğru yer değiştirme görülür. ? Arka kompartma tutulduğunda hadise daha ciddidir. Çünkü tehlikeli septisemiler ( karotis kılıfına yakın olduğu için) belirgin ağrı ve trismus olmaksızın görülebilir. Larengeal ödeme bağlı solunum sıkıntısı, juguler ven, internal karotis arter erozyonu gibi komlikasyonlar görülebilir. RETROFARİNGEAL, TEHLİKE ARALIĞI RETROFARİNGEAL, TEHLİKE ARALIĞI PREVERTEBRAL BOŞLUK ve ENFEKSİYONLARI PREVERTEBRAL BOŞLUK ve ENFEKSİYONLARI ? Retrofaringeal boşluk, derin boyun fasyasının orta tabakası ile aynı fasyanın derin tabakasının alar parçası arasında yer almaktadır.Kafa kaidesinden üst mediastine kadar uzanır. ? Bu boşluğun arkasında ve prevertebral boşluğun önünde tehlike aralığı olarak adlandırılan ve kafa kaidesinden, tüm arka mediastini geçerek diafragmaya kadar uzanan boşluk yer alır. ? Prevertebral boşluk prevertebral fasya ile vertebra cisimleri ara­sında yer almış olup kafa kaidesinden coccyx'e ka­dar uzanır Retrofarineal Apse Retrofarineal Apse ? 4 yaşın altındaki çocuklarda ? Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu oluşan süpüratif bir lenfadenitten kaynaklanır ? Başlangıç sinsi olabilir hafif ateş, irritabilite, ense sertliği ve artmış salya akımı vardır. ? Daha belirgin ve kesin semptomlar disfaji ve dispnedir. ? Genellikle posterior faringeal duvarda şişlik ? Hayatı tehdit eden gelişmelerden biri laringeal ödem ile seyreden hava yolu obstrüksiyonu, diğeri ise apse rüptürüne bağlı asfiksi veya aspirasyon pnömonisidir Tedavi Tedavi ? Hasteneye yatış ? Genel durumun düzeltilmesi ? Hidrasyon ? DM regulasyonu ? Cerrahi drenaj ve nekrotik dokuların çıkartılması ? Örnek alınması ? Antibiyotik Komplikasyonlar Komplikasyonlar ? Supuratif juguler tromboflebit (lemierre sendromu) ? Karotis arter erozyonu ? Septik kavernöz sinus trombozu ? Maksiller sinüzit ? Mandibula osteomyeliti ? Ampiyem ? Mediastinit ? Kranial sinir defisitleri (9,10,11,12), horner sendromu ? Sepsis ? Asfiksi