Korozyon Diğer Akımsız Yayınma Katodik Kaplama Türleri 1 KOROZYONDAN KORUNMA 2 Akımsız metal kaplamada; ? kaplanacak metalin iyonlarını ? ve bir indirgeyiciyi içeren çözeltiye daldırılan metalin kaplama olayıdır. Burada elde edilen kaplama kaplanacak metalin her yanında ve eşit kalınlıktadır. Bu durum korozyondan koruma açısından büyük avantaj sağlar AKIMSIZ METAL KAPLAMA 3 ? Elde edilen kaplama “metal” değil alaşımdır. ? İndirgeyicinin türüne göre fosforlu veya borlu bir metal alaşımı elde edilir. ? Bu tip kaplamalar amorf yapıya sahiptir ve korozyon dirençleri yüksektir. ? Isıl işlem ile sertlikleri de arttırılabilir. AKIMSIZ METAL KAPLAMA 4 ? Fosforlu alaşımlarda fosfor oranı %3-12, ? Bor oranı %3-8 arası değişmektedir. ? Uygulamada nikel, bakır, kobalt, kalay, gümüş akımsız olarak kaplanmaktadırlar. AKIMSIZ METAL KAPLAMA 5 ? Kaplanacak metali, kaplama metali tozu ile bu tozun ergime sıcaklığının uzun süre temas ettirilmesi bu metalin kaplanacak metale yayınmasını sağlar. YAYINMA İLE KAPLAMA 6 ? Kaplanacak metalin boyutlarında kayda değer bir değişim olmadan yüzeyi başka bir metalle kaplanmış olur. ? Bu tip yayınma kaplamanın temelinde katı-katı yayınma olayı mevcuttur YAYINMA İLE KAPLAMA 7 ? Buharlaştırılan metal kaplanmak istenilen soğuk yüzeylerle temas ettirilir. ? Açığa çıkan metal, kaplanacak yüzeyleri her tarafta eşit kalınlıkta kaplar. ? Bu yöntem hem metalik, hem de metalik olmayan yüzeylerin metal kaplanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. VAKUM KAPLAMA YÖNTEMİ 8 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMİ: CVD CVD SİSTEMİ ve UYGULAMA ÖRNEĞİ 9 ? Metal kaplama düzgün, alt metale iyi yapışmış, gözeneksiz ve özellikle yüksek korozyon direncine sahiptir. ? Bu yöntemle çelik üzerine 5 mikron kadyum kaplamanın korozyondan koruma özelliği 10 mikron elektrolitik kadmiyum kaplamaya eşittir. VAKUM KAPLAMA YÖNTEMİ 10 ? Metal yüzeyleri vakumda asal gaz iyonları ile bombardıman edildiklerinde yüzeylerinden malzeme saçınır ve yüzeyi kaplanmak istenilen parça üzerinde toplanarak onu örter. ? Bu yönteme katodik saçınım ile kaplama denir. KATADİK SAÇINMA 11 ? Kaplanacak malzemenin buhar fazına geçişi mekanik bir işlem olduğu için teorik olarak herhangi bir malzeme kaplama amacı ile kullanılır. ? Günümüzde büyük çapta gündelik kullanıma hitap eden kaplamalar üretiminden çok, elektronik sanayide kullanılan elemanların imalatında kullanılan bir yöntemdir. KATADİK SAÇINMA