Sedimantoloji Diğer Kimyasal-Biyokimyasal ve Karbonlu Sedimanter Kayaçlar ( evaporitler )