3 - Ortopedi ve Travmatoloji Diz Hastalıkları Dersi sorular Doç. Dr. Fuat Duygulu Diz Hastalıkları Dersi: Klasik Soru: Osteokondritis Dissekans (OKD) tedavisini anlatınız. Test Sorusu: Aşağıdaki menisküs yırtık tiplerinden hangisi kilitlenme bulguna daha sık yol açar? a. Kova sapı b. Oblik c. Horizontal d. Longitudinal e. Radiyal Cevap: A Kırık İyileşmesi Dersi: Klasik Soru: Kırık iyileşmesini evreleri ile birlikte anlatınız. Test Sorusu: Aşağıdaki faktörlerden hangisi kemiğin yeniden şekillenmesini olumsuz yönde etkiler? a. Hastanın yaşının küçük olması b. Açılanmanın kemiğin diafiz bölgesinde olması c. Açılanmanın yönünün hareket doğrultusunda olması d. 20 derecenin altında açılanma olması e. Rotasyonel bir açılanma olmaması Cevap: B Çocuk Kırıkları Dersi: Klasik Soru: Çocuk kırıklarında kullanılan ortopedik implantlardan bahsediniz. Test Sorusu: Aşağıdaki Salter Haris epifiz kırıklarından hangisinde hem intra-artikuler kırık hem de metafizer kırık vardır? a. Salter Harris Tip I b. Salter Harris Tip II c. Salter Harris Tip III d. Salter Harris Tip IV e. Salter Harris Tip V Cevap: D Pelvis Kırıkları Dersi: Klasik Soru: Pelvik halka yaralanmalarında Tile sınıflamasını anlatınız. Test Sorusu: Aşağıdaki pelvik halka yaralanmalarının hangisinde ekstremitede kısalık görülür? a. Anteroposterior kompresyon I b. Anteroposterior kompresyon II c. Lateral Kompresyon I d. Lateral Kompresyon II e. Vertikal Ayrılma Cevap: E